E-Invoicing

Zastąp papierową fakturę jej elektronicznym odpowiednikiem – kompleksowe podejście do faktury zakupowej i sprzedażowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

Comarch e-Invoicing pozwala obniżyć koszty związane z wymianą i obsługą faktur, zarówno tych w wersji papierowej jak i elektronicznej, dzięki jednemu kompleksowemu rozwiązaniu. Wielojęzykowy Service Desk oraz zdolność do współpracy z dostawcami z całego świata gwarantują elektroniczną komunikację w chmurze ze wszystkimi sprzedawcami/klientami w jednym miejscu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii takich jak machine learning, zapewniamy poprawność walidacji treści faktury oraz konwersji jej formatu. Proces przesyłania danych jest w pełni bezpieczny, a klient otrzymuje dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich statusach. Co więcej, nasze rozwiązanie pozwala usprawnić i zautomatyzować wszelkie wewnętrzne procesy fakturowania związane z przetwarzaniem dokumentów kosztowych (AP) i sprzedażowych (AR).

Korzyści

 • wymiana e-faktur z każdym partnerem
 • automatyzacja procesów fakturowych
 • redukcja kosztów
 • szybszy przepływ danych – optymalizacja cash flow
 • poprawa jakości danych
 • oszczędność zasobów (m.in. wpisywanie danych do systemów)
 • szybkie wyszukiwanie faktur historycznych
 • rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu

 

Korzyści

Funkcjonalności

 1. 01 OBSŁUGA PROCESÓW AP I AR
 2. Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami sprzedażowymi (Accounts Receivable) i zakupowymi (Accounts Payable) w firmie.
 3. 02 FORMATOWANIE DOKUMENTÓW
 4. Konwersja formatu faktury (np. XML) na format wymagany przez wszystkich partnerów (np. EDIFACT, XML, IDOC, VDA, PDF lub forma papierowa).
 5. 03 WALIDACJA
 6. Definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędów w dokumentach ( w tym sprawdzanie wartości netto/brutto)
 7. 04 PODPIS ELEKTRONICZNY
 8. Wsparcie dla technologii podpisu elektronicznego – dostarczanie podpisanych faktur na adres e-mail lub poprzez portal. Możliwość podpisywania faktur w imieniu klienta.
 9. 05 WIELE ŹRÓDEŁ DANYCH
 10. Różnorodne kanały dystrybucji faktur, np. portal, Web-EDI, e-mail, poczta.
 11. 06 e- ARCHIWUM
 12. Bezpieczne i zgodne z regulacjami prawnymi archiwum wykorzystujące technologię chmury z szybkim dostępem do dokumentów tylko dla uprawnionych użytkowników
 13. 07 ZARZĄDZANIE PROCESAMI (WORKFLOWS)
 14. Pełne wsparcie dla całego procesu obiegu dokumentów w firmie. Zarządzanie procesami w różnych obszarach.

OBSŁUGA PROCESÓW AP I AR

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami sprzedażowymi (Accounts Receivable) i zakupowymi (Accounts Payable) w firmie.

FORMATOWANIE DOKUMENTÓW

Konwersja formatu faktury (np. XML) na format wymagany przez wszystkich partnerów (np. EDIFACT, XML, IDOC, VDA, PDF lub forma papierowa).

WALIDACJA

Definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędów w dokumentach ( w tym sprawdzanie wartości netto/brutto)

PODPIS ELEKTRONICZNY

Wsparcie dla technologii podpisu elektronicznego – dostarczanie podpisanych faktur na adres e-mail lub poprzez portal. Możliwość podpisywania faktur w imieniu klienta.

WIELE ŹRÓDEŁ DANYCH

Różnorodne kanały dystrybucji faktur, np. portal, Web-EDI, e-mail, poczta.

e- ARCHIWUM

Bezpieczne i zgodne z regulacjami prawnymi archiwum wykorzystujące technologię chmury z szybkim dostępem do dokumentów tylko dla uprawnionych użytkowników

ZARZĄDZANIE PROCESAMI (WORKFLOWS)

Pełne wsparcie dla całego procesu obiegu dokumentów w firmie. Zarządzanie procesami w różnych obszarach.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Jednym z większych wyzwań w procesie elektronicznego fakturowania, zwłaszcza przy wymianie danych z partnerami z wielu krajów, jest zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi. Rozwiązanie Comarch spełnia wymagania w zakresie integralności treści, autentyczności pochodzenia i czytelności dokumentu, a także ochrony danych wrażliwych oraz archiwizacji przez wymagany okres czasu. Comarch współpracuje z firmą TrustWeaver, która gwarantuje zgodność z prawem w ponad 60 krajach.

Zarówno dla faktur kosztowych (AP) jak i sprzedażowych (AR), Comarch e-Invoicing zapewnia zgodne z regulacjami prawnymi ich elektroniczne przechowywanie przez wymagany okres czasu.

Comarch jest członkiem międzynarodowej organizacji European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA).

System Comarch zapewnia wymianę elektronicznych faktur z jednostkami administracji publicznej. Comarch, jako certyfikowany usługodawca PEPPOL Access Point, zapewnia swoim klientom zgodność przesyłanych dokumentów z europejskimi normami elektronicznego fakturowania.

Dowiedz się więcej

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Wiele źródeł danych/OCR

Mając świadomość różnorodnych możliwości systemów IT używanych przez przedsiębiorstwa, Comarch zapewnia rozwiązanie umożliwiające dostosowanie kanału komunikacji do danej firmy w celu optymalizacji obsługi faktur kosztowych (AP) oraz sprzedażowych (AR).

W przypadku faktur sprzedażowych proces zaczyna się od walidacji faktury, która trafi do platformy. Następnie dokument zostaje przekonwertowany na format wymagany przez partnera i dystrybuowany przy użyciu różnych kanałów: integracja (np. AS2, SFTP, FTP/VPN, OFTP2), Web-EDI, portal klienta lub e-mail. Comarch posiada również możliwość elektronicznego podpisywania faktury w imieniu klienta.

Dla faktur zakupowych rozwiązanie gwarantuje odbiór faktur dostarczanych przez partnerów w wielu formatach, różnymi kanałami oraz ich walidację i translację do jednolitego formatu. W przypadku wykorzystania technologii OCR, czas związany z rejestracją dokumentu zostaje znacznie skrócony. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów oraz samouczącej się technologii, system zapewnia usprawnienie procesu niezależnie od wykorzystywanych szablonów faktur. Rozwiązanie umożliwia skanowanie w mieszanych modelach (oddziały oraz główna siedziba), indeksowanie w systemach domen oraz użycie kodów kreskowych, kodów 2D i QR. 

Multichannel/OCR

Wymiana danych

Rozwiązanie wspiera wymianę danych i gwarantuje ich spójność w całym łańcuchu dostaw – począwszy od wymiany informacji o produkcie, przez pakowanie, dostawę, aż po akceptację towarów przez partnera handlowego i fakturowanie.

Comarch wykorzystując technologię Blockchain, zapewnia szeroki zakres usług dodanych, które gwarantują optymalizację procesów oraz minimalizują zaangażowanie zasobów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne firmy lub liczbę wymienianych dokumentów, rozwiązanie jest dopasowane to potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Wśród funkcjonalności można wymienić: walidację danych, bezpieczną i szybką transmisję, konwersję z/do wielu formatów, routing, mapowanie, podgląd do aktualnych statusów oraz raportowanie danych Big Data, które usprawniają komunikację z partnerami biznesowymi.

Dowiedz się więcej

Wymiana danych

Walidacja 3-Way Match

Celem walidacji 3-Way Match jest uniknięcie zapłaty niewłaściwej kwoty bądź zapłaty za błędnie wystawioną fakturę. Podczas weryfikacji porównywane są m.in. ilość, cena jednostkowa oraz terminy znajdujące się na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz otrzymanymi w dostawie. Faktura może być przekazana do zapłaty w momencie pozytywnej weryfikacji 3-Way Match. W przypadku wykrycia niezgodności, uruchamiany jest proces ich obsługi.

Proces 3-Way Match jest ważnym etapem zabezpieczającym aktywa przedsiębiorstwa.

Walidacja 3-Way Match

e-Archive

Rozwiązanie Comarch pozwala na przechowywanie dokumentów przez okres zgodny z wymaganiami prawnymi. Dostęp do faktur jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie poprzez aplikację webową, która wykorzystuje technologię Blockchain. Intuicyjne kryteria wyszukiwania, historia operacji wykonanych na dokumentach, podgląd dokumentu, dostęp do wersji do druku oraz narzędzie zarządzania użytkownikami to tylko niektóre z dostępnych funkcjonalności.

e-Archive

Dedykowany portal

Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi portal webowy dla dostawców i partnerów klienta umożliwiający osiągnięcie 100% e-fakturowania w krótkim czasie. Portal zapewnia:

 • łatwy i szybki proces podłączania partnerów
 • funkcje samoobsługi (np. konfigurację techniczną i testowanie mapowania)
 • intuicyjne tworzenie dokumentów i przesył z załącznikami
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach
 • zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • raportowanie KPI
Dedykowany portal

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci

  Wszystkie Case Studies

  Powiązane treści

  Zbuduj skuteczną strategię e-fakturowania z pomocą Comarch i AIIM

  Ulotka: Comarch AP/AR Automation

  White Paper: EDI czy B2B Commerce: Technologie komplementarne czy substytuty?

  Wideo: Comarch Master Data Management

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.