E-Invoicing

Globalna, zgodna z najnowszymi regulacjami elektroniczna wymiana faktur

Zoptymalizuj swoje procesy AP / AR, aby poprawić efektywność biznesową i obniżyć koszty

Czym jest
Comarch e-Invoicing? 

Przejście na technologię cyfrową sprawia, że działania biznesowe stają się bardziej praktyczne, spójne i dostarczające wiarygodnych danych

Comarch e-Invoicing to wysoce zaawansowany i kompleksowy produkt, który usprawnia i automatyzuje wszystkie procesy fakturowania AP / AR, aby umożliwić Ci szybką i bezpieczną wymianę dokumentów ze wszystkimi partnerami biznesowymi i klientami. Stworzony, aby sprostać wyzwaniom trwającej rewolucji cyfrowej, jest to produkt w pełni zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi i nowoczesnymi standardami przesyłania danych.

System ten został zaprojektowany do automatycznej weryfikacji i konwersji każdej faktury, którą wysyłasz lub otrzymujesz - niezależnie od wielkości i dojrzałości technicznej Twojej firmy i partnerów biznesowych. W połączeniu z pełnym zestawem praktycznych, zaawansowanych technologicznie funkcji, takich jak e-archiwum i podpis elektroniczny - a także z naszym doświadczeniem w przeprowadzaniu najbardziej złożonych operacji B2B i B2G - Comarch e-Invoicing gwarantuje zarówno wyższą jakość danych, jak i niższe koszty operacyjne.

Jakie są kluczowe korzyści z wdrożenia Comarch e‑Invoicing?

ZOPTYMALIZOWANA WYMIANA DANYCH

Ułatwiona wymiana faktur ze wszystkimi partnerami handlowymi, zmniejszona liczba błędnych dokumentów i optymalizacja wszystkich cykli płatności.

NIŻSZE KOSZTY OPERACYJNE

Automatyczne e-fakturowanie pozwala na oszczędność na poziomie około 50–60% w porównaniu z tradycyjnym przetwarzaniem dokumentów papierowych.

4-12 € OSZCZĘDNOŚCI OD KAŻDEJ FAKTURY

* dotyczy faktur elektronicznych zgodnych z VAT (Źródło: Politechnika Mediolańska)

REZULTATY WIDOCZNE W CIĄGU 0,5-1,5 ROKU

Projekty e-fakturowania zazwyczaj skutkują okresem zwrotu wynoszącym 0,5–1,5 roku (Źródło: Billentis)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

 • Do KSeF przez Comarch EDI — zacznij już dziś!

  Rejestruj swoje dokumenty w Krajowym Systemie e-Faktur za pomocą naszej platformy

  Testuj wymianę e-faktur

  Dlaczego Comarch e-Invoicing?

  1. E-fakturowanie przychodzące (Accounts Payable)
  2. Automatyzacja procesów zobowiązań skutkuje zmniejszeniem obciążenia pracą związaną z ręcznym przetwarzaniem dokumentów księgowych. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi możesz śledzić i raportować każdą fakturę w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego proces akceptacji dokumentów jest znacznie szybszy i łatwiejszy. System pozwala zbierać dane wprowadzone na każdym etapie tego procesu. Co więcej, dzięki Robotic Process Automation pracownicy działu księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych zleceń.

   Comarch e-Invoicing umożliwia przetwarzanie i rejestrację faktur przychodzących w różnych formatach i przy użyciu wielu źródeł takich jak: system EDI, e-mail, portal webowy oraz poczta elektroniczna (skanowanie). Automatyczne indeksowanie oparte na silnikach OCR gwarantuje, że Twój zespół poświęci znacznie mniej czasu na obsługę faktur.
  3. E-fakturowanie wychodzące (Accounts Receivable)
  4. W przypadku procesów należności Comarch e-Invoicing umożliwia:
   • Konwersję dokumentów z ich oryginalnego formatu na formaty wymagane przez Twoich partnerów biznesowych
   • Dystrybucję za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych - np. integracja, portal webowy lub e-mail
   Korzystając z naszego doświadczenia w formatowaniu, routingu i obsłudze e-faktur, stworzyliśmy rozwiązanie, które gromadzi dane z Twojego systemu ERP, a następnie tworzy na ich podstawie faktury. Zapewniamy również aplikację, która pozwala z łatwością monitorować dystrybucję Twoich dokumentów.

   Biorąc pod uwagę, że każdego roku na całym świecie wprowadzane są nowe przepisy dotyczące e-fakturowania, system Comarch e-Invoicing został zaprojektowany w celu zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami obowiązującymi w ponad 60 krajach. Jako członek organizacji OpenPEPPOL i certyfikowany Punkt Dostępowy sieci PEPPOL, Comarch zapewnia odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe, dzięki czemu możesz być w stałym kontakcie ze swoimi partnerami handlowymi.
  5. Comarch E-Archiwum
  6. Funkcja Comarch e-Archiwum umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie wszystkimi fakturami - zarówno wysłanymi, jak i otrzymanymi - przez wymagany prawem okres czasu. Aplikacja ta została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci łatwo nawigować po wszystkich codziennych operacjach fakturowania przeprowadzanych w wielu różnych krajach. Rozwiązanie to podlega automatycznym aktualizacjom, co oznacza, że zawsze będzie gotowe do użycia, jeśli zmienią się przepisy ustawowe i wykonawcze.

   Będąc aplikacją internetową, która planuje rozwój o algorytmy technologii blockchain, zapewnia ona natychmiastowy dostęp do historii operacji, czytelne i drukowalne wersje wszystkich dokumentów oraz wysoce intuicyjne narzędzie do zarządzania użytkownikami. Dzięki temu Comarch e-Archiwum pomaga poprawić wydajność pracy, wyeliminować ryzyko naruszenia przepisów prawa, obniżyć koszty operacyjne i przeprowadzić niezbędne audyty.

  E-fakturowanie przychodzące (Accounts Payable)
  Automatyzacja procesów zobowiązań skutkuje zmniejszeniem obciążenia pracą związaną z ręcznym przetwarzaniem dokumentów księgowych. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi możesz śledzić i raportować każdą fakturę w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego proces akceptacji dokumentów jest znacznie szybszy i łatwiejszy. System pozwala zbierać dane wprowadzone na każdym etapie tego procesu. Co więcej, dzięki Robotic Process Automation pracownicy działu księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych zleceń.

  Comarch e-Invoicing umożliwia przetwarzanie i rejestrację faktur przychodzących w różnych formatach i przy użyciu wielu źródeł takich jak: system EDI, e-mail, portal webowy oraz poczta elektroniczna (skanowanie). Automatyczne indeksowanie oparte na silnikach OCR gwarantuje, że Twój zespół poświęci znacznie mniej czasu na obsługę faktur.
  E-fakturowanie wychodzące (Accounts Receivable)
  W przypadku procesów należności Comarch e-Invoicing umożliwia:
  • Konwersję dokumentów z ich oryginalnego formatu na formaty wymagane przez Twoich partnerów biznesowych
  • Dystrybucję za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych - np. integracja, portal webowy lub e-mail
  Korzystając z naszego doświadczenia w formatowaniu, routingu i obsłudze e-faktur, stworzyliśmy rozwiązanie, które gromadzi dane z Twojego systemu ERP, a następnie tworzy na ich podstawie faktury. Zapewniamy również aplikację, która pozwala z łatwością monitorować dystrybucję Twoich dokumentów.

  Biorąc pod uwagę, że każdego roku na całym świecie wprowadzane są nowe przepisy dotyczące e-fakturowania, system Comarch e-Invoicing został zaprojektowany w celu zapewnienia pełnej zgodności z regulacjami obowiązującymi w ponad 60 krajach. Jako członek organizacji OpenPEPPOL i certyfikowany Punkt Dostępowy sieci PEPPOL, Comarch zapewnia odpowiednie wsparcie techniczne i biznesowe, dzięki czemu możesz być w stałym kontakcie ze swoimi partnerami handlowymi.
  Comarch E-Archiwum

  Funkcja Comarch e-Archiwum umożliwia użytkownikom przechowywanie i zarządzanie wszystkimi fakturami - zarówno wysłanymi, jak i otrzymanymi - przez wymagany prawem okres czasu. Aplikacja ta została zaprojektowana tak, aby pomóc Ci łatwo nawigować po wszystkich codziennych operacjach fakturowania przeprowadzanych w wielu różnych krajach. Rozwiązanie to podlega automatycznym aktualizacjom, co oznacza, że zawsze będzie gotowe do użycia, jeśli zmienią się przepisy ustawowe i wykonawcze.

  Będąc aplikacją internetową, która planuje rozwój o algorytmy technologii blockchain, zapewnia ona natychmiastowy dostęp do historii operacji, czytelne i drukowalne wersje wszystkich dokumentów oraz wysoce intuicyjne narzędzie do zarządzania użytkownikami. Dzięki temu Comarch e-Archiwum pomaga poprawić wydajność pracy, wyeliminować ryzyko naruszenia przepisów prawa, obniżyć koszty operacyjne i przeprowadzić niezbędne audyty.

  Odkryj główne funkcjonalności Comarch e-Invoicing

  • OBSŁUGA AP/AR
   Zarządzanie i optymalizacja procesów zobowiązań (AP) i należności (AR).
  • SAMOFAKTUROWANIE
   Ułatwienie współpracy ze wszystkimi partnerami handlowymi.
  • PODPIS ELEKTRONICZNY
   Dostarczanie podpisanych faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu e-fakturowania (w tym dokumentów podpisanych w imieniu klientów)
  • e-ARCHIWUM
   Bezpieczna i zgodna z prawem aplikacja w chmurze, zapewniająca autoryzowanym użytkownikom natychmiastowy dostęp do dokumentów, tym również organom kontroli skarbowej
  • KONWERSJA FORMATÓW
   Konwersja formatu faktury (np. XML) na ten wymagany przez partnerów (np. EDIFACT, XML, IDOC, VDA, PDF).
  • WALIDACJA
   Zdefiniowane reguły sprawdzania poprawności faktur zapewniające zmniejszenie liczby błędów w dokumentach - najczęściej wykorzystywane do celów e-fakturowania (w tym sprawdzania kwoty netto / stawki VAT / kwoty brutto)
  • DYSTRYBUCJA WIELOKANAŁOWA
   Obsługa wielu kanałów dystrybucji do wszystkich odbiorców (np. Integracja, portal webowy, e-mail i poczta).
  funkcjonalności e-Invoicing

  Zgodność z wymaganiami prawnymi w poszczególnych krajach

  Aby móc osiągać swoje cele, działające na międzynarodowym rynku firmy muszą obsługiwać różne standardy e-fakturowania. W rzeczywistości fakturowanie elektroniczne i zgodność z VAT w poszczególnych krajach są jednymi z najtrudniejszych procesów, z którymi firmy muszą sobie obecnie poradzić.

  Comarch e-Invoicing jest rozwiązaniem w pełni zgodnym z regulacjami prawnymi - nie tylko zapewnia integralność treści, autentyczność jej pochodzenia oraz jej czytelność, ale także gwarantuje, że Twoje dane będą bezpiecznie wymieniane i archiwizowane przez określony w przepisach okres czasu (okres retencji danych). Comarch zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi w ponad 60 krajach na całym świecie.   Zgodność z wymaganiami prawnymi w poszczególnych krajach

  Transakcje w B2B & B2G

  W ramach trwającej rewolucji cyfrowej, kraje na całym świecie podejmują działania mające na celu opracowanie i wdrożenie przepisów dotyczących e-fakturowania. Zasadniczą ich przyczyną jest dążenie do uproszczenia wymiany dokumentów w transakcjach B2B i B2G, a także usprawnienie administrowania podatkami by uszczelnić systemy podatkowe.

  Odpowiedzią na te potrzeby jest międzynarodowa inicjatywa stowarzyszenia OpenPEPPOL, które działa na rzecz zapewnienia europejskim przedsiębiorcom komunikacji elektronicznej z europejskimi instytucjami rządowymi w ramach prowadzonych przez nie procesów zamówień publicznych. Dążąc do zwiększenia konkurencyjności dostawców przy zachowaniu jednolitego środowiska w całej UE, stworzono system narodowych platform elektronicznego fakturowania.

  Comarch jest członkiem stowarzyszenia OpenPEPPOL i certyfikowanym punktem dostępu sieci PEPPOL. Zapewnia swoim klientom szybką i niezawodną wymianę dokumentów elektronicznych z podmiotami administracji publicznej i firmami działającymi w ramach sieci.

  Transakcje w B2B & B2G

  E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

  Gotów na wymianę e-faktur z podmiotami administracji publicznej?

  Dołącz do firm, które już dziś korzystają z systemu Comarch e-Invoicing!

  “Zanim wdrożyliśmy rozwiązanie Comarch, rejestracja i przetwarzanie dokumentów wymagały dużych nakładów czasu i żmudnej pracy. Od momentu zakończenia projektu Comarch dysponujemy kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala przetwarzać dokumenty w sposób szybki i niezwykle elastyczny. Jako firma technologiczna umiemy docenić prawdziwy    profesjonalizm w dziedzinie IT. Comarch jest bez dwóch zdań godny polecenia.”

  „Wybierając Comarch EDI znacznie zredukowaliśmy koszty, uzyskaliśmy większą elastyczność i efektywność operacyjną. Nasza współpraca opiera się na sprawnej i przejrzystej komunikacji między zespołami. W przyszłości planujemy rozszerzyć naszą współpracę.”

  “Wybraliśmy Comarch przede wszystkim ze względu na elastyczność, którą zauważyliśmy już przy pierwszych   konsultacjach, i bliski kontakt poprzez dedykowanych   pracowników. Współpraca z Comarch to szczera i otwarta relacja: tej firmie zależy na odpowiednim poszerzeniu zasięgu funkcjonalnego zgodnie z wytycznymi, a nie na wystawieniu wysokiej faktury za wprowadzenie nawet najmniejszych zmian.”

  Usługi zarządzane

  PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

  Ulepszony proces komunikacji biznesowej przeprowadzony zgodnie z proponowanym harmonogramem (w tym informacje dotyczące kampanii, webinarów i newsletterów).

  SERVICE DESK

  Wysoce doświadczony, operujący w kilku językach, zespół Comarch Service Desk zapewnia niezawodne wsparcie przy zachowaniu najwyższej jakości standardów.

  ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

  Menedżerowie z wieloletnim doświadczeniem przydzielani są do konkretnych projektów, aby mogli oni nadzorować każdy etap procesu wdrożeniowego - od planowania i pierwszych przygotowań, po wykonanie i finalizację projektu - oraz upewnić się, iż końcowa konfiguracja spełnia potrzeby Twojej firmy.

  Comarch e-Invoicing Newsletter

  Chcesz wymieniać dokumenty elektroniczne? Szukasz informacji o wymogach prawnych e-fakturowania w poszczególnych państwach?

  Zapisz się do naszego newsletter'a!

  Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

  Interesują Cię inne produkty do zarządzania danymi?

  Nasi Klienci

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch

  Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.