e-Invoicing

 

 

 

Zastąp papierową fakturę jej elektronicznym odpowiednikiem – kompleksowe podejście do faktury zakupowej i sprzedażowej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

 

 

Comarch e-Invoicing pozwala obniżyć koszty związane z wymianą i obsługą faktur, dzięki jednemu kompleksowemu rozwiązaniu. Wieloletnia międzynarodowa współpraca z operatorami oraz wielojęzyczny Service Desk gwarantują elektroniczną komunikację z dostawcami i klientami na całym świecie. Zapewniamy walidację treści faktur oraz translację z/do wielu formatów oraz ich dystrybucję różnymi kanałami dostosowanymi do potrzeb partnerów. Ponadto rozwiązanie usprawnia i automatyzuje wewnętrzne procesy fakturowania.

Korzyści

 • wymiana e-faktur z każdym partnerem
 • automatyzacja procesów fakturowych
 • redukcja kosztów
 • szybszy przepływ danych – optymalizacja cash flow
 • poprawa jakości danych
 • oszczędność zasobów (m.in. wpisywanie danych do systemów)
 • szybkie wyszukiwanie faktur historycznych
 • rozwiązanie przyjazne środowisku naturalnemu

 

Korzyści

Funkcjonalności

OBSŁUGA PROCESÓW AP I AR

kompleksowe rozwiązanie do zarządzania fakturami sprzedażowymi (Accounts Receivable) i zakupowymi (Accounts Payable) w firmie.

FORMATOWANIE DOKUMENTÓW

zmiana formatu faktury (np. XML) na format wymagany przez wszystkich partnerów (np. EDIFACT, XML, IDOC, VDA, PDF lub forma papierowa).

WALIDACJA

definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędów w dokumentach m.in. sprawdzanie wartości netto/brutto, kwoty VAT.

PODPIS ELEKTRONICZNY

wsparcie dla technologii podpisu elektronicznego – dostarczanie podpisanych faktur na adres e-mail lub poprzez portal. Możliwość podpisywania faktur w imieniu klienta.

WIELOKANAŁOWOŚĆ

różne kanały dystrybucji faktur, np. portal, Web-EDI, e-mail, poczta.

e- ARCHIWUM

bezpieczne i zgodne z prawem archiwum z szybkim dostępem do dokumentów tylko dla uprawnionych użytkowników.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI (WORKFLOWS)

pełne wsparcie dla całego procesu obiegu dokumentów w firmie. Zarządzanie procesami w różnych obszarach.

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Jednym z większych wyzwań w procesie elektronicznego fakturowania, zwłaszcza przy wymianie danych z partnerami z wielu krajów, jest zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi. Rozwiązanie Comarch spełnia wymagania w zakresie integralności treści, autentyczności pochodzenia i czytelności dokumentu oraz archiwizacji przez wymagany okres czasu. Comarch współpracuje z firmą TrustWeaver, która gwarantuje zgodność z prawem w ponad 60 krajach.

Comartch jest członkiem międzynarodowej organizacji European E-Invoicing Service Providers Association (EESPA).

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi

Multichannel/OCR

Mając świadomość różnorodnych możliwości systemów IT używanych przez przedsiębiorstwa, Comarch zapewnia rozwiązanie umożliwiające dostosowanie kanału komunikacji do danej firmy.

W przypadku faktur sprzedażowych proces zaczyna się od walidacji faktury, która trafi do platformy. Następnie dokument zostaje przekonwertowany na format wymagany przez partnera i dystrybuowany przy użyciu różnych kanałów: integracja (np. AS2, SFTP, FTP/VPN, OFTP2), Web-EDI, portal klienta lub e-mail. Comarch posiada również możliwość elektronicznego podpisywania faktury w imieniu klienta.

Dla faktur zakupowych rozwiązanie gwarantuje odbiór faktur dostarczanych przez partnerów w wielu formatach, różnymi kanałami oraz ich walidację i translację do jednolitego formatu. W przypadku wykorzystania technologii OCR, czas związany z rejestracją dokumentu zostaje znacznie skrócony. Dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów oraz samouczącej się technologii, system zapewnia usprawnienie procesu niezależnie od wykorzystywanych szablonów faktur.

Multichannel/OCR

Data Exchange

Rozwiązanie wspiera wymianę danych i gwarantuje spójność danych w całym łańcuchu dostaw – począwszy od wymiany informacji o produkcie, przez pakowanie, dostawę, aż po akceptację towarów przez partnera handlowego i fakturowanie.

Comarch zapewnia szeroki zakres usług dodanych, które zapewniają optymalizację procesów oraz minimalizują zaangażowanie zasobów, w tym walidację danych, bezpieczną i szybką transmisję, konwersję z/do wielu formatów, podgląd do aktualnych statusów oraz raportowanie danych.

Dowiedz się więcej

Wymiana danych

Walidacja 3-Way Match

Celem walidacji 3-Way Match jest uniknięcie zapłaty niewłaściwej kwoty bądź zapłaty za błędnie wystawioną fakturę. Podczas weryfikacji porównywane są m.in. ilość, cena jednostkowa oraz terminy znajdujące się na otrzymanej fakturze z wartościami podanymi na zamówieniu (PO) oraz faktyczną dostawą. Faktura może być przekazana do zapłaty w momencie pozytywnej weryfikacji 3-Way Match. W przypadku wykrycia niezgodności, uruchamiany jest proces ich obsługi.

Proces 3-Way Match jest ważnym etapem zabezpieczającym aktywa przedsiębiorstwa.

Walidacja 3-Way Match

e-Archive

Rozwiązanie Comarch pozwala na przechowywanie dokumentów przez okres zgodny z wymaganiami prawnymi. Dostęp do faktur jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie poprzez aplikację webową. Intuicyjne kryteria wyszukiwania, historia operacji wykonanych na dokumentach, podgląd dokumentu, dostęp do wersji do druku oraz narzędzie zarządzania użytkownikami to tylko niektóre z dostępnych funkcjonalności.

e-Archive

Dedykowany portal

Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi portal webowy dla dostawców i partnerów klienta umożliwia osiągnięcie 100% e-fakturowania w krótkim czasie. Portal zapewnia:

 • łatwy i szybki proces podłączania partnerów
 • funkcje samoobsługi (np. konfigurację techniczną i testowanie mapowania)
 • intuicyjne tworzenie dokumentów i przesył z załącznikami
 • szybkie wyszukiwanie dokumentów
 • powiadomienia o najważniejszych wydarzeniach
 • zaawansowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • raportowanie KPI

Dedykowany portal

Managed Services

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

SERVICE DESK

Comarch oferuje wsparcie zespołu Service desk w wielu językach przy zapewnieniu najwyższych standardów jakości.

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI PAPIEROWYMI

Kompleksowe usługi do zarządzania dokumentami papierowymi , jak przygotowanie do skanowania, skanowanie, indeksowanie, archiwizacja oryginałów i ich logistyka.

CONTACT CENTER

Rozwiązanie usprawnia komunikację wewnątrz organizacji oraz poprawia relacje z klientami.

INTEGRACJE

Comarch zapewnia integracje z wieloma systemami (np. ERP, WMS, TMS, CRM, EDI and ECM) oraz Active Directory.

Nasi Klienci