Wprowadzanie oraz zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Informacja dotycząca wprowadzania oraz zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Comarch S.A.

Uprzejmie informujemy, że Comarch S.A. jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (Rejestr prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska http://rzseie.gios.gov.pl) jako podmiot wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także jako wprowadzający baterie i akumulatory, pod numerem rejestrowym E0005857WBW.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać materiały i części składowe, które mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko naturalne. Do podstawowych procesów ograniczających wpływ niebezpiecznych składników zawartych w sprzęcie można zaliczyć projektowanie proekologiczne oraz odpowiedni system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE). W związku z tym, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektroniczny spoczywa na producentach, dystrybutorach, a także na użytkownikach sprzętu, w tym gospodarstwach domowych.

Przypominamy, że każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny oznakowany jest symbolem selektywnej zbiórki (przekreślonego kosza na śmieci) co oznacza, że po zużyciu nie może być umieszczany razem z innymi odpadami, lecz musi zostać przekazany do punktu zbierania ZSEE.

Z punktów zbierania zużyty sprzęt trafia do podmiotów zajmujących się przetwarzaniem ZSEE, gdzie jest on poddawany procesom odzysku i recyklingu. Mając na względzie ochronę środowiska oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688 z późn. Zmianami) informujemy, że Comarch S.A., prowadzi zbieranie ZSEE za pośrednictwem Biosystem S.A. W związku z tym, możliwy jest odbiór ZSEE przeznaczonego dla gospodarstw domowych, dostarczonego przez Comarch. Zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju i pełnić te same funkcje, co sprzęt dostarczony przez Comarch S.A. Klienci, którzy chcą skorzystać z tej usługi, proszeni są o wypełnienie wniosku z podaniem wszystkich wskazanych w nim informacji. Wnioski należy przesyłać na adres recycling@comarch.pl lub numer fax 012 646 1000. Udostępnione we wniosku dane będą przekazywane firmie Biosystem S.A. i firmom z nią współpracującym wyłącznie w celu realizacji usługi.

Pliki do pobrania

  • Certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza