Comarch EZD dla Administracji Publicznej

Realizując swoje zadania pracownicy administracji publicznej codziennie przetwarzają znaczne ilości dokumentów. Często w proces decyzyjny zaangażowany jest zespół osób, co wymaga sprawnego działania i współpracy na wielu szczeblach organizacji.

Wdrożenie nowoczesnego i intuicyjnego systemu zarządzania obiegiem dokumentów - Comarch EZD, podnosi efektywność organizacji pracy i wpływa na jakość świadczonych usług. Nasze rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do informacji i dokumentów przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z Instrukcją kancelaryjną i JRWA) i standardami bezpieczeństwa. Comarch EZD to również pełna obsługa dokumentów elektronicznych przekazywanych do instytucji poprzez ePUAP, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą i e-mail.

Modułowa budowa systemu daje możliwość elastycznego dopasowania funkcjonalności do procesów specyficznych dla danej jednostki. Skalowalność systemu wpływa na dopasowanie do zmieniającej się struktury organizacji. Rozproszona architektura rozwiązania umożliwia obsługę kilku, do nawet kilkudziesięciu jednostek lub wydziałów.

 

Funkcjonalności systemu

 

comach ezd wydajnosc pracy

 

Zwiększenie wydajności pracy

Comarch EZD znacznie poprawia wydajność pracy. Konkretne zadania trafiają we właściwym czasie do odpowiednich - na danym etapie realizacji sprawy - pracowników. Razem z zadaniem pracownik otrzymuje komplet dokumentów i informacji.

 

 comarch ezd staly dostep do dokumentow

 

 

Stały dostęp do dokumentów

Dokumenty nie są usuwane z systemu, zmienia się jedynie ich stan lub właściciel. Comarch EZD to stały dostęp do najbardziej aktualnych wersji oraz do całej historii wprowadzonych w dokumentacji zmian.

 

  

 

Pełna kontrola

Nasze rozwiązanie daje możliwość zarządzania prawami dostępu do danej informacji dzięki odzwierciedleniu w systemie struktury organizacyjnej jednostki. Dla danego stanowiska można zdefiniować role, funkcje oraz odpowiedzialności za konkretne zadania.

 

 comarch ezd standaryzacja 

 

Standaryzacja

Comarch EZD zapewnia standaryzację przechowywanych informacji oraz obiegu dokumentów zgodnie z przyjętymi procedurami. Rezygnacja z papierowej dokumentacji to poprawa jakości pracy dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

 

 comarch ezd przejrzystosc procesow

 

 

Przejrzystość procesów biznesowych

Dzięki odzwierciedleniu procesów biznesowych organizacji w systemie, wzrasta kontrola przepływu dokumentów oraz konieczność wykonania określonych zadań związanych ze sprawą. System automatycznie informuje o opóźnieniach.

 

 

 

 

Całkowita organizacja pracy

Comarch EZD zapewnia ujednoliconą architekturę przeznaczoną do obsługi poczty elektronicznej, dostępu do Internetu, kalendarzy, harmonogramów pracy grupowej, zarządzania rezerwacjami sal i zasobów, tworzenia wspólnych obszarów pracy i grup dyskusyjnych.

 

Moduły Comarch EZD

Administracja

Sekretariat

Kancelaria

Terminarz

Archiwum

Kartoteki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Raportowanie

Edytor Procesów

Edytor Słowników

Edytor Rejestrów

Przykładowe realizacje wdrożeń Comarch EZD w ramach:

 

  • Systemu e-Urząd (Wrota Mazowsza) dla ponad 200 Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Podlaskiego Systemu Informacyjnego “e-Zdrowie” dla 25 Jednostek Służby Zdrowia
  • Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego dla 13 Jednostek Służby Zdrowia
  • Wielkopolskiego “e-Zdrowia” dla 23 Jednostek Służby Zdrowia

 

 

Materiały do pobrania

Foldery

Comarch EZD Rozwiązanie dla nowoczesnej administracji

Charakterystyka systemu Comarch EZD

Case study

Gmina Wrocław

Dostawa, wdrożenie i serwis Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – Comarch Workflow.