Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

03.04.2018, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 kwietnia 2018

Od 1 kwietnia 2018 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 107 %.

01.03.2018, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 marca 2018 roku

Od 1 marca 2018 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

04.01.2018, Księgowość

Indywidualny rachunek ZUS

Od 1 stycznia 2018 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą otrzymały nowe, indywidualne numery rachunków składkowych, na które są zobowiązane odprowadzać sumę należnych składek ZUS.

03.01.2018, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wartości m.in.: minimalnego wynagrodzenia, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rocznej podstawy składek ZUS.

14.12.2017, Księgowość

Nowe wzory deklaracji podatkowych

Nowe wzory deklaracji podatkowych

14.12.2017, Księgowość

Nowa schema JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie nowa struktura logiczna dla ewidencji VAT- JPK_VAT(3).

14.12.2017, Księgowość

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT2016.

14.12.2017, Księgowość

Nowe wzory deklaracji CIT-8, CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-BR

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opublikowanym w Dz.U. z 2017 poz. 1191 dla okresów obrachunkowych rozpoczętych po 31.12.2016 obowiązują nowe wzory deklaracji CIT-8.