Nowe formularze deklaracji podatkowychOd 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji podatkowych. Do przychodów (dochodów/strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r. należy zastosować nowe formularze, m.in.:

 •     CIT-8(23) z załącznikami: CIT-8/O(10), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5).
 •     PIT-28(19) z załącznikami: PIT-28/A(16), PIT-28/B(13), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 •     PIT-36(22) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 •     PIT-36L(11) z załącznikami: PIT/B(14), PIT/ZG(5), PIT/Z(6),
 •     PIT-37(22) z załącznikami: PIT/O(21), PIT/D(25), PIT-2K(8),
 •     PIT-11(23) z załącznikiem PIT-R(18),
 •     PIT-40(22) z załącznikiem PIT-R(18),
 •     IFT-1/IFT-1R(13),
 •     PIT-4R(6), PIT-8AR(6),
 •     PIT-8C(8).


Ponadto zgodnie z nowymi zasadami sporządzania deklaracji korygujących, nie będzie już obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyny ich złożenia. Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa zakłada, że od 2016 r. skorygowanie deklaracji następuje jedynie przez złożenie deklaracji korygującej. W efekcie podatnik nie będzie musiał dołączać do deklaracji podatkowej druku uzasadnienia przyczyn zmian treści złożonego wcześniej formularza.


Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2015 r. poz. 1993)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 r. poz. 1995)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 1998)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2001)

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1649)

 


W programie Comarch ERP Optima od wersji 2016.1.1:

 • dodano nowe wzory deklaracji,
 • wyłączono konieczność uzupełniania załącznika ORD-ZU na korektach deklaracji składanych od 01.01.2016,
 • eksport deklaracji drogą elektroniczną będzie możliwy wtedy, gdy odpowiednie schematy zostaną opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Pobranie schematów do programu nastąpi automatycznie dla Użytkowników posiadających gwarancję.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza