Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków (Crystal Reports)

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków w Comarch ERP Optima (Crystal Reports)

   Opis szkolenia

   Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zamierzającym modyfikować lub tworzyć raporty dla Comarch ERP Optima w oparciu o dostępne w systemie środowisko do raportowania Generator Raportów – GenRa

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest omówienie charakterystycznych cech budowy raportów Crystal Reports, ich modyfikacji i tworzenia. Celem jest zapoznanie Uczestnika z tym tematem poprzez praktyczne ćwiczenia, bazując na przykładach związanych z tematyką głównie modułu Comarch ERP Optima Handel.

   • Profil słuchaczy

    Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zamierzającym modyfikować lub tworzyć raporty dla Comarch ERP Optima w oparciu o dostępne w systemie środowisko do raportowania Crystal Reports.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów Comarch ERP Optima. Uczestnicy powinni ukończyć szkolenia autoryzacyjne Comarch ERP Optima oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu wykonywania zapytań do bazy MSSQL. Ponadto wskazana jest znajomość konstrukcji plików (struktury) XML. 

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych 
    • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
    • Materiały: w formie elektronicznej 
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak 
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Powitanie i omówienie programu szkolenia

    •   (przewidywany czas modułu ok. 15 min., 09:00-09:15)

    Prezentacja Crystal Reports 

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:15-09:45)

    Konstrukcja raportów

    • Omówienie charakterystycznych elementów raportu
    • Konstrukcja zestawu danych, agregacje i prezentacje zestawu danych
    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:45-10:15)

    Budowa i modyfikacja raportów w Crystal Reports

    • Na podstawie raportów w modułach Handel, tworzenie selekcji 
    • oraz pól agregacyjnych.
    • (przewidywany czas modułu ok. 105 min., 10:15-12:00)

    Przerwa obiadowa

    • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:00-13:00)

    Budowa i modyfikacja raportów w Crystal Reports

    • Na podstawie raportów w modułach: Płace i Handel cd.
    • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 13:00-14:30)

    Tworzenie nowych raportów – ćwiczenia praktyczne

    • (przewidywany czas modułu ok. 120 min., 14:30-16:30)

    Podsumowanie, test, ankieta i zakończenie szkolenia

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)
   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

    • usystematyzuje wiedzę w zakresie ustawiania parametrów systemu, obsługi wybranych funkcji, definiowania składników wypłaty, czy przeglądania zestawień i raportów; 
    • zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, a tym samym sprawnie przeprowadzać wdrożenia u Klientów;
    • nabędzie umiejętności modyfikacji i tworzenia raportów w programie.
   • Ścieżka rozwoju

    Osobom zainteresowanym niniejszym tematem  polecamy szkolenie:  

    Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków w Comarch ERP Optima (Generator Raportów – GenRap).

    Inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa; 
    • Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus;
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

    Egzamin – nie dotyczy.

     

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33