Comarch liderem innowacji według TOP 200 Computerworld 2016

Już po raz kolejny Comarch stanął na podium rankingu TOP 200 Computerworld. W tym roku spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej okazały się bezkonkurencyjne w kategoriach nagradzających działalność badawczo-rozwojową. Comarch SA zajął pierwsze miejsce w zestawieniu „Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D w 2016 roku” a Comarch Healthcare w rankingu „Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT”.

Dodatkowo Comarch SA został zwycięzcą wśród „Największych dostawców usług w modelu cloud” oraz liderem „Indeksu dostawców IT na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, otwierając listę 50 największych firm informatycznych uszeregowanych według wartości wnoszonej do krajowej gospodarki.

W raporcie sklasyfikowana została również spółka Comarch Polska.

W 2016 Grupa Kapitałowa Comarch wygenerowała przychody w wysokości 1 071 257 tys. złotych, co dało jej siódmą pozycję w zestawieniu „Największe grupy kapitałowe działające w Polsce w 2016 roku”. Ponadto dobra kondycja finansowa Comarch i wypracowany w 2016 roku zysk netto w wysokości 45 588 tys. złotych dał spółce piąte miejsce w zestawieniu „Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT”. Z kolei w kategorii „Największe firmy informatyczne działające w Polsce” Comarch obecnie zajmuje 17. pozycję.

Comarch stawia na innowacje

Strategia Comarch opiera się na ciągłym rozwoju produktów, co daje możliwość konkurowania ze światowymi firmami IT nie tylko na polskim, ale i zagranicznych rynkach. Dlatego z roku na rok wydatki na prace badawczo-rozwojowe rosną. W 2016 roku przekroczyły już 18% przychodów ze sprzedaży i wyniosły  ponad 131 mln złotych. Taka wartość inwestycji w nowe produkty i udoskonalanie istniejących rozwiązań dały spółce awans oraz tytuł lidera w kategorii „Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D”. Wysokie miejsce w tym zestawieniu zajęła również Comarch Healthcare. Firma zainwestowała w prace R&D 11 731 tys. złotych i zajęła 6 miejsce w rankingu.

Comarch rozwija chmurę

Specjaliści Comarch już kilkanaście lat temu rozpoczęli pracę nad oprogramowaniem w chmurze, rozwijając systemy o kolejne rozwiązania: aplikacje mobilne, narzędzia e-commerce oraz business intelligence. Obecnie już ponad 224 tysiące klientów korzysta z chmury Comarch. Taki rozwój biznesu przyniósł spółce w 2016 roku ponad 150 mln złotych przychodu z tytułu świadczenia usług w modelu cloud, czyli 27 procent więcej niż przed rokiem.

Współpraca ze światem nauki

Firma skutecznie rozwija swoją ofertę z branży edukacji zarówno w zakresie rozwiązań IT dla instytucji naukowych, jak i świadcząc usługi szkoleniowe dla informatyków, programistów oraz przedsiębiorców. Rozbudowa portfolio znalazła swoje odzwierciedlenie w raporcie, albowiem to w kategoriach związanych z edukacją, Comarch zaliczył największy awans. W zestawieniu „Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego w 2016 roku” spółka awansowała aż o 14 oczek i zajęła 21 miejsce. Z kolei w rankingu „Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych w 2016 roku” Comarch zajął 6 miejsce, poprawiając swój wynik z zeszłego roku o 9 miejsc.

O raporcie „Computerworld TOP200”  

"Computerworld TOP 200” to prestiżowa publikacja. Już od 25 lat jest podstawowym punktem odniesienia dla ludzi zainteresowanych polską branżą teleinformatyczną: menedżerów IT, informatyków i analityków, a także potencjalnych klientów, szukających wiedzy na temat ofert dostawców.

Comarch na I miejscu

  • zwycięzca w zestawieniu „Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D”
  • zwycięzca w zestawieniu „Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud”
  • zwycięzca w zestawieniu „Indeks dostawców IT na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Comarch na II miejscu

  • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu
  • najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji
  • najwięksi dostawcy aplikacji mobilnych
  • najwięksi dostawcy usług integracyjnych

Comarch w rankingu „TOP 200 Computerworld 2016”

Kategoria

Lokata Comarch SA w rankingu

Wartość (w tys. zł.)*/ Dynamika 2015/2016

Indeks dostawców IT na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

1

 

Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D

1

131 324/34%

Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud

1

152 234/27%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu

2

252 885/11%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji

2

620 196

Najwięksi dostawcy usług integracyjnych

2

349 721 /1%

Najwięksi dostawcy aplikacji mobilnych

2

18 437

Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)

3

151 613/7%

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach własnych

3

137 214/1%

Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

3

4 276 /8%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego

3

169 304

Najwięksi dostawcy usług serwisowych

3

132 289 /27%

Najwięksi dostawcy usług centrów i przetwarzania danych

4

65 568 /22%

Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia

4

333/8%

Najwięksi eksporterzy rozwiązań IT

4

358 834/13%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

4

122 857/14%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego

4

57 175/58%

Firmy informatyczne o największym zysku netto z IT

5

45 588/1%

Najwięksi dostawcy systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów ECM

5

6 150

Najwięksi dostawcy usług IT

5

582 389/10%

Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM)

5

4 299/78%

Najwięksi dostawcy aplikacji webowych i portali internetowych

6

14 051

Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT

6

17,67%/13%

Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych

6

7 624/258%

Firmy o największym wzroście przychodów z eksportu

7

358 834/13%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego

7

114 394/7%

Najwięksi dostawcy oprogramowania

9

154 283

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego i budowlanego

9

64 295

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego

11

25 834/29%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora mediów

16

4 176

Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich

16

17 069

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej

16

78 488

Największe firmy informatyczne działające w Polsce

17

743 053/1%

Najwięksi dostawcy Business Intelligence, Big Data i Data Discovery

17

3 586/30%

Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych

18

27 187/3%

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej

18

50 384

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego

21

2 577

Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa

30

1 000/0%

Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich

33

5 963

Najwięksi dostawcy sprzętu pod własną marką

35

418

Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie

40

6 436

Najwięksi dostawcy sprzętu IT

98

6 381

 

 

 

Największe firmy IT ostatnich 25 lat

26

Suma przychodów wygenerowanych w latach 1992–2015 (w tys. zł):

  1. Po aktualizacji siły nabywczej zł - 8 771 769
  2. Nominalne przychody - 7 508 258

*z wyjątkiem kategorii: Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia, Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu, Największe firmy IT ostatnich 25 lat oraz Indeks dostawców IT na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Kategoria

Spółka

Lokata w rankingu

Wartość (w tys. zł.)*/ Dynamika 2015/2016

Największe firmy informatyczne działające w Polsce w 2016 roku

 

Comarch SA

17

743 053/1%

 

Comarch Polska SA

202

25 132

 

Comarch Healthcare

302

6 909

Najwięksi dostawcy usług IT

 

Comarch SA

5

582 389/10%

 

Comarch Polska SA

85

25 132

 

Comarch Healthcare

154

6 909

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora opieki zdrowotnej

 

Comarch Healthcare

9

16 044

Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji

 

Comarch SA

2

620 196

 

Comarch Polska SA

48

25 132

 

Comarch Healthcare

83

6 909

Najwięksi dostawcy usług integracyjnych

 

Comarch SA

2

349 721 /1%

 

Comarch Polska SA

19

25 132

 

Comarch Healthcare

44

6 909

Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

 

Comarch SA

2

4 276/8%

 

Comarch Healthcare

33

364

Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D

 

Comarch SA

1

131 324/34%

 

Comarch Healthcare

6

11 731

Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT

 

Comarch Healthcare

1

11 731/170%

 

Comarch SA

6

17,67%/13%

       

*z wyjątkiem kategorii: Firmy informatyczne o największym wzroście zatrudnienia oraz Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza