W pierwszym półroczu 2008 roku przychody ze sprzedaży Comarch wzrosły w porównaniu z pierwszym półroczem 2007 o 1,7 procent do 275,1 miliona złotych. Wzrost sprzedaży usług i oprogramowania własnego firmy wyniósł łącznie 32,6 miliona złotych, czyli 20,5 procent.

W skali pierwszego półrocza 2008 roku, po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, Comarch osiągnął dobre wyniki finansowe, porównywalne do osiągniętych w pierwszym półroczu 2007 roku. Uwagę zwraca zwłaszcza zdecydowany wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług własnych Comarch (wzrost o 32,6 miliona złotych), który pozwolił zniwelować efekt znaczącego wzrostu wynagrodzeń odnotowanego w roku 2007 i mającego wpływ na poziom kosztów w pierwszych dwóch kwartałach 2008 roku.Skorygowana rentowność operacyjna wyniosła w pierwszych dwóch kwartałach 7,8 procent i osiągnęła poziom wyższy od odnotowanego rok wcześniej, to jest 7,2 procent. Skorygowana rentowność netto utrzymała się na poziomie 7,0 procent, porównywalnym do 6,9 procent rok wcześniej.Portfel zamówień na rok bieżący wynosił na koniec lipca 2008 roku 489,9 miliona złotych i był wyższy o 0,6 procent niż w analogicznym okresie w 2007 roku, przy czym wzrost zamówień na produkty i usługi własne Comarch wyniósł 20,6 procent.- Znaczący wzrost portfela zamówień na produkty i usługi własne w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku potwierdza dalsze możliwości dynamicznego rozwoju Comarch w kolejnych okresach. Zwiększenie rentowności operacyjnej poprzez sprzedaż własnych rozwiązań pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów firmy w bieżącym roku i kolejnych latach – komentuje Janusz Filipiak, Prezes Comarch SA.Udział kontraktów zagranicznych w portfelu zamówień pozostaje na stabilnym poziomie 20,5 procent, mimo bardzo mocnej złotówki.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza