Comarch w raporcie Computerworld TOP 200 Edycja 2022

Co roku redakcja Computerworld przygotowuje raport na temat kondycji polskiej branży ICT „Computerworld TOP200”, ale ta edycja jest wyjątkowa – jubileuszowa. Już po raz 30-ty dziennikarze magazynu przeanalizowali ankiety nadesłane przez firmy IT, aby na ich podstawie opracować zestawienia i rankingi w kilkunastu kategoriach. W dwóch z nich Comarch zajął pierwsze miejsce: najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego oraz najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji. 
Srebrny medal spółka zdobyła m.in. w zestawieniu najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP), najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu oraz firmy informatyczne o największych nakładach na R&D. A w kategoriach najwięksi dostawcy usług integracyjnych oraz najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Comarch został sklasyfikowany na trzecim miejscu.

O raporcie „Computerworld TOP200”  
"Computerworld TOP 200” to prestiżowa publikacja. Od 30 lat jest podstawowym punktem odniesienia dla ludzi zainteresowanych polską branżą teleinformatyczną: menedżerów IT, informatyków i analityków, a także potencjalnych klientów, szukających wiedzy na temat ofert dostawców.

Comarch na I miejscu
•    najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji 
•    najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego

Comarch na II miejscu
•    najwięksi dostawcy usług w modelu cloud
•    najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu
•    najwięksi dostawcy usług serwisowych
•    firmy informatyczne o największych nakładach na R&D
•    najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)

Comarch na III miejscu
•    najwięksi dostawcy usług integracyjnych
•    najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Comarch SA w rankingu „TOP 200 Computerworld 2022”

KategoriaLokata Comarch SA rankinguWartość (w tys. zł)*/ Dynamika 2021/2022
Najwięksi dostawcy systemów RPA i automatyzacji1161 212/9%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora telekomunikacyjnego1290 928/59%
Najwięksi dostawcy systemów Enterprise Resource Planning (ERP)2277 524/15%
Najwięksi dostawcy usług w modelu cloud2213 502/5%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora handlu2342 828/7%
Najwięksi dostawcy usług serwisowych2209 215/4%
Firmy informatyczne o największych nakładach na R&D2278 724/20%
Najwięksi dostawcy usług integracyjnych3460 585/11%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)3239 142/16%
Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu45 206/4%
Najwięksi eksporterzy rozwiązań IT4533 783/10%
Najwięksi dostawcy aplikacji mobilnych424 940/10%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora dużych firm i korporacji4817 214/4%
Największe informatyczne grupy kapitałowe działające w Polsce41 565 227/5%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego, budowlanego i produkcji4121 267/-0,2%
Najwięksi dostawcy Customer Relationship Management (CRM)523 725/0,1%
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach własnych5227 338/6%
Najwięksi dostawcy usług IT 5798 475/7%
Najwięksi dostawcy usług centrów przetwarzania danych679 179/-7%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego674 101/-14%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora bankowego7115 799/-24%
Najwięksi dostawcy usług szkoleniowych79 268/64%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla transportu, spedycji i logistyki724 107/0,4%
Najwięksi podatnicy podatku CIT w branży IT816 588/45%
Firmy informatyczne o największym udziale R&D w stosunku do przychodów z IT9192 678/-2%
Najwięksi dostawcy systemów zarządzania procesami i elektronicznym obiegiem dokumentów (ECM)98 836/17%
Najwięksi dostawcy oprogramowania11215 428/-1%
Najwięksi dostawcy aplikacji webowych i portali internetowych1212 326/-50%
Firmy informatyczne o największym zysku netto1578 048
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora ochrony zdrowia1621 457/63%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora administracji publicznej i służb mundurowych1652 145/-23%
Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych i zarządzanych1740 228/3%
Największe firmy informatyczne działające w Polsce 1711 056 357/7%
Najwięksi dostawcy Business Intelligence, Big Data i Data Discovery186 628/-36%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora mediów184 496/30%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora edukacyjnego i naukowo-badawczego214 984/19%
Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora energetycznego245 924/-55%
Najwięksi dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa279 512/31%
Najwięksi dostawcy oprogramowania na licencjach firm trzecich3011 052/-28%
Firmy informatyczne o największym wzroście przychodów z IT w 2021 roku3067 868
Najwięksi dostawcy sprzętu firm trzecich3011  052/-28%
Najwięksi dostawcy sprzętu pod markami własnymi436 003/61%
Najwięksi dostawcy oprogramowania na zamówienie461 805/1333%
Najwięksi dostawcy sprzętu IT9217 686/38%

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza