Comarch – wyniki finansowe za 2018 rok

Grupa Comarch opublikowała zaudytowane wyniki finansowe za 2018 rok. W minionym roku Comarch wypracował przychody ze sprzedaży o wartości 1,37 mld złotych, czyli o 244,5 mln złotych więcej niż analogicznym okresie rok temu. Blisko 54 proc. całości przychodów pochodzi ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Zysk operacyjny wyniósł 87,5 mln złotych i był wyższy o 29 mln złotych niż w 2017 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 153 mln złotych, o 30 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na dzień 31 grudnia 2018 roku krakowska spółka zatrudniała 6 040 pracowników, przyjmując do pracy 499 osób.

Największy wzrost przychodów w 2018 roku osiągnął sektor odpowiedzialny za biznes dla sektora publicznego. Wartość sprzedaży dla instytucji publicznych wzrosła o 129 mln złotych tj. o 201,5 proc i osiągnęła 193 mln złotych, głównie dzięki realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych. Przychody ze sprzedaży Grupy Comarch do odbiorców z branży telekomunikacyjnej, mediów i IT wyniosły 316 mln PLN, co oznacza wzrost o 51,5 mln PLN (tj. o 19,5 proc.) w porównaniu do 2017 roku, został on osiągnięty głównie dzięki realizacji nowych kontraktów pozyskanych na rynkach zagranicznych.. Z kolei sektor rozwiązań dla branży finansów i bankowość zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 204,5 mln złotych, czyli 17,4 mln złotych (9,3 proc.) więcej niż przed rokiem. Równie dobrą dynamikę wzrostu odnotowała sprzedaż rozwiązań lojalnościowych, systemów do elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) oraz technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Klienci z sektora handel i usługi zakupili produkty i usługi o wartości 202,4 mln złotych, wyższej od osiągniętej w roku poprzednim o 15 mln złotych, tj. wyższej o 8 proc. Spadła natomiast sprzedaż w przypadku klientów z sektora przemysł i utilities o 4,7 mln złotych, tj. o 3,3 proc.

Dwucyfrową dynamikę utrzymała sprzedaż systemów w segmencie MŚP, była ona większa niż w roku 2017. Wartość sprzedaży rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce i za granicą wyniosła 260 mln złotych, rosnąc w ciągu 12 miesięcy o 24,5 mln złotych.. Grupa poprawiła rownież wynik w segmencie medycznym, gdzie sprzedaż rozwiązań informatycznych wyniosła 27,4 mln złotych, rosnąc rok do roku o ponad 70 procent.

– Wyniki finansowe Grupy Comarch za 2018 rok potwierdziły stabilną sytuację firmy. Sukcesywnie realizowana strategia dywersyfikacji biznesu zarówno pod względem rozwoju produktów dla wielu branż, jak i rozbudowy działalności na rynkach międzynarodowych przynosi efekty i spółka umacnia pozycję producenta i dostawcy systemów informatycznych. Dodatkowo rozbudowa i utrzymanie globalnej sieci sprzedaży przekłada się na wzrost sprzedaży w kraju oraz za granicą, a także na międzynarodową rozpoznawalność marki i oferty Comarch, co skutecznie wspiera sprzedaż rozwiązań Comarch na nowych rynkach – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu Comarch SA oraz dyrektor finansowy.

W 2018 roku znacząco wzrosło zatrudnienie w Comarchu i przekroczyło 6000 pracowników. Na koniec grudnia 2018 r. w Grupie Comarch pracowało 6 040 osób, czyli 499 osób więcej niż na koniec 2017 roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza