Comarch – wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019

Grupa Comarch przedstawiła skonsolidowane wyniki finansowe za drugi kwartał i za pierwsze półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 666,5 mln złotych i były o 10,3 procent wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, a w samym drugim kwartale wyniosły 327,8 mln złotych i były o 1,3  procent niższe niż w drugim kwartale 2018 roku. Ponad połowę przychodów ze sprzedaży spółki Grupy Comarch wygenerowały na rynkach zagranicznych. W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa wypracowała 46,2 mln złotych zysku operacyjnego, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy Comarch S.A. wyniósł 27,2 mln złotych. Wynik EBITDA w pierwszym półroczu 2019 był wyższy o 20,9  procent niż w analogicznym okresie roku 2018 i osiągnął wartość 86,3 mln złotych.

Największą część przychodów wygenerowała sprzedaż systemów i usług IT do firm z branży telekomunikacyjnej. Wartość biznesu w tym segmencie wyniosła 160,8 mln złotych, rosnąc rok do roku o 25,2 procent, czyli o 32,3 mln złotych. Duży wzrost zanotowała również sprzedaż do klientów z sektora handlu i usług, którzy zakupili produkty o wartości 111,9 mln złotych, czyli o 21,1 procent więcej niż przed rokiem oraz do małych i średnich przedsiębiorstw. Wartość sprzedanych systemów klasy ERP osiągnęła poziom 127,2 mln złotych, co stanowi wzrost o 10,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

Spadek zanotowała natomiast sprzedaż do  klientów  z  sektora  publicznego oraz branży finansów i bankowości. W pierwszej połowie tego roku Comarch dostarczył  produkty i usługi dla administracji publicznej o wartości 69,2 mln złotych, czyli o 10,3 mln złotych mniej niż przed rokiem. Z kolei instytucje bankowe i finansowe zakupiły usługi o wartości 88,1 mln złotych.

­- Dywersyfikacja biznesu Comarch zarówno pod względem rozwoju produktów dla wielu branż, jak i rozbudowa działalności na rynkach międzynarodowych pozwala spółce na stabilny rozwój. Flagowe produkty Comarch, czyli systemy dla operatorów telekomunikacyjnych, oprogramowania do zarządzania programami lojalnościowymi czy rozwiązania klasy ERP z roku na rok wzmacniają swoją pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Stale rozwijamy działalność zagraniczną, otwierając kolejne oddziały. W tym roku działalność rozpoczęła spółka zarejestrowana w Australii, co oznacza, że Comarch prowadzi biznes na wszystkich zamieszkałych kontynentach – mówi Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy Comarch SA.  

Grupa Comarch zwiększyła w pierwszej połowie roku zatrudnienie o 1,1 procenta. W dniu 30 czerwca 2019 roku Grupa zatrudniała 6 106 osób, czyli o 66 osób więcej niż na początku roku.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza