Informujemy, że Grupa Comarch w ramach istniejących procedur BCP (Business Continuity Planning) była i jest przygotowana na różnego rodzaju niespodziewane kryzysy i sytuacje awaryjne.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, Zarząd Comarch SA uruchomił przygotowane niezbędne procedury oraz dokonał i dokonuje stałego ich przeglądu. Na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną i stosuje już od wielu tygodni środki mające na celu ograniczenie wpływu epidemii COVID-19.
W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Comarch SA jest w pełni przygotowany do zapewnienia ciągłości działania firmy i naszych klientów, także w przypadku potrzeby przejścia na tryb pracy zdalnej części albo wszystkich pracowników Comarch, niezależnie od miejsca ich pracy.
Informujemy również, że w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz partnerów biznesowych Comarch SA podjął w ostatnich tygodniach szereg niezbędnych działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w szczególności poprzez:
  1. wprowadzenie zakazu wyjazdów służbowych pracowników Comarch do krajów zagrożonych epidemią COVID-19 wskazanych w komunikatach publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
  2. wprowadzenie 14-dniowej kwarantanny dla pracowników powracających z podróży prywatnych i służbowych rozpoczętych przed wydaniem wspomnianego powyżej zakazu;
  3. znaczące ograniczenie liczby pozostałych wyjazdów służbowych;
  4. wstrzymanie udziału pracowników Comarch w konferencjach;
  5. informowanie pracowników Comarch o zaleceniach i wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministra Zdrowia dotyczących podstawowych zasad zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zakażenia SARS-CoV-2;
  6. udostępnienie dodatkowych środków do dezynfekcji rąk w każdym budynku Comarch.

Zarząd Comarch SA na bieżąco obserwuje rozwój wydarzeń i podejmuje decyzje adekwatne do aktualnej sytuacji prawnej i biznesowej.

Zarząd Comarch

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza