Nowoczesne szkolenia dla każdej firmy

Wraz ze rozwojem nowych technologii i zmianami trendów w gospodarce zmieniają się również standardy prowadzenia szkoleń. W trosce o jak największą satysfakcję klientów, Centrum Szkoleniowe Comarch stale rozwija swoją ofertę i podąża za potrzebami klientów.

Comarch korzystając z doświadczenia zdobytego podczas wieloletniej współpracy z globalnymi i lokalnymi markami doskonale wie jak dopasować szkolenie do potrzeb firmy, aby przyniosło oczekiwane efekty i dostarczyło uczestnikom praktycznej wiedzy.

Nowoczesne szkolenia muszą się charakteryzować trzema podstawowymi elementami.
Przede wszystkim dostosowaniem szkoleń do potrzeb uczestników, „szycie na miarę” od wielu lat jest już podstawą tego biznesu. Jednak to co się ostatnio zmienia to dopasowywanie nie tylko szkoleń grupowych, zamkniętych ale również otwartych – dostępnych dla indywidualnych zapisów. Stąd coraz więcej tytułów szkoleń i specyfikacji branżowych nawet w zdawałoby się bardzo ogólnych tematach jak chociażby aplikacje biurowe. Profilowanie szkoleń pozwala na lepsze przygotowanie pracowników do realizowania zadań, a co za tym idzie zwiększenie ich wydajności. Naturalnie wiąże się to z rosnącym zadowoleniem klientów, którzy wynoszą ze szkoleń dokładnie to, czego oczekiwali. Oczywiście tego typu szkolenia wiążą się z rozbudowaniem zaplecza materiałowego – przygotowaniem odpowiednich skryptów, wykonaniem ćwiczeń i przykładów. Taki wysiłek gwarantuje jednak, że analityk będzie uczył się jak przetwarzać dane, administrator jak zarządzać bazą danych, a programista jak napisać kod aplikacji – mimo tego, że każdy z nich będzie na szkoleniu o tej samej nazwie: język SQL.

Podstawą profilowania szkoleń jest sprawne badanie potrzeb.

Comarch przygotował w swojej ofercie wiele narzędzi służących do weryfikacji umiejętności uczestników szkoleń oraz zbierania informacji o potrzebach uczestników. Przede wszystkim są one zbierane dwustopniowo. Na poziomie pojedynczego uczestnika badana jest jego wiedza przed szkoleniem, ale także jest on ankietowany pod kątem tego co chciałby uzyskać w trakcie naszych usług, jaka wiedza jest mu potrzebna i czego się spodziewa na szkoleniu. Te dane są weryfikowane na drugim stopniu procesu, gdzie potrzeby uczestnika są skojarzone z potrzebami organizacji, która go wysyła na szkolenie. Pozwala to na dostosowanie szkoleń także do wizji rozwojowej firmy, do aktualnych i planowanych zadań realizowanych w danej firmie. Takie podejście zapewnia wysoką skuteczność szkoleń, a ocena przydatności nabytej wiedzy jest bardzo wysoka, zarówno w ocenie poszczególnych uczestników jak i ich przełożonych.
Drugim elementem, który jest bardzo szeroko rozbudowywany i właśnie w nim należy upatrywać głębokiego zastosowania nowych technologii to usługi dodatkowe. Większość firm do swoich szkoleń dołącza usługi powiązane, takie jak kontakt z trenerem  czy udostępnienie portalu e-learningowego.

Comarch poszedł w tym względzie dalej proponując swoim klientom kilka rożnych usług określanych wspólnym mianem asysty szkoleniowej.

Po pierwsze dbamy o ewaluację szkoleń rozumianą zarówno w kontekście krótkoterminowym (kontrola wiedzy po szkoleniu) jak i długoterminowym (wspomaganie pracowników w miejscu pracy). Bazując na olbrzymim doświadczeniu pracowników Comarch oferujemy wsparcie IT powiązane ze szkoleniami. Asysta dotyczy zarówno rozwiązywania pojedynczych problemów, które powstały na bazie pracy i zbierania doświadczenia przez uczestników szkoleń jak i kompleksowego wspomagania firmy w danej dziedzinie IT.

Po drugie, już począwszy od badania potrzeb korzystamy z narzędzi e-learningowych, które pozwalają klientom nie stracić przyswojonej wiedzy. Zadania i testy wspomagają rozwój pracownika, a biblioteki wiedzy oraz prowadzone w różnej formie szkolenia elektroniczne cały czas uzupełniają tą wiedzę. Połączenie szkoleń stacjonarnych z e-learningiem wprowadza klientów w proces ciągłego kształcenia i podwyższania kwalifikacji.

Wreszcie trzecia grupa składowych nowoczesnego szkolenia związana jest z łamaniem barier. Tych barier możemy wyliczyć mnóstwo, zarówno w dziedzinie komunikacji (język prowadzenia szkoleń), kultury (uczestnicy pochodzący z różnych krajów i kultur) jak i najprostszych, związanych z odległością pomiędzy ośrodkiem szkoleniowym a klientem (czyli pośrednio bariery kosztowe). I znowu na pomoc szkoleniom przychodzi możliwość połączenia technologii (wideo konferencje) jak i klasycznego nauczania (prowadzenie szkoleń w języku obcym). Stąd Comarch rozwija od wielu lat ofertę szkoleń IT w językach obcych, likwiduje bariery kulturowe oraz inwestuje w nowe ośrodki szkoleniowe i nowoczesny sprzęt.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Szkoleniowego Comarch.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza