Wyniki finansowe Comarch po trzecim kwartale 2021

Grupa Kapitałowa Comarch opublikowała wyniki finansowe za trzy kwartały 2021 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy grupa wypracowała 1,1 mld złotych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 44,8 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Wzrósł również zysk operacyjny. Jego wartość wyniosła 123,8 mln złotych, czyli o 5,9 mln złotych więcej niż przed rokiem. Zysk EBITDA wyniósł 188,7 mln złotych i był o 6 mln złotych wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był wzrósł o 17,9 mln złotych i wyniósł 84,9 mln złotych.

Natomiast w samym trzecim kwartale 2021 roku Grupa Comarch sprzedała produkty i usługi o wartości 385,9 mln złotych. Wynik operacyjny osiągnął wartość 58,9 mln złotych i był wyższy o 12,8 mln złotych od osiągniętego w analogicznym okresie w 2020 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 30,3 mln złotych, natomiast zysk EBITDA osiągnął wartość 78 mln złotych. 

Największą część przychodów Grupy Comarch w ciągu trzech kwartałów stanowiła sprzedaż systemów informatycznych dla telekomów, która wyniosła 278,8 mln złotych, co oznacza wzrost o 63,7 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku. Dynamicznie wzrosła też sprzedaż produktów oraz usług dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, rosnąc rok do roku o 25,2 mln złotych i osiągając 155,6 mln złotych. Wzrost odnotowała również sprzedaż do odbiorców z sektora przemysł i utilities, wynosząc 132,1 mln złotych, czyli o 6,8 mln złotych więcej niż przed rokiem oraz do klientów z sektora medycznego, w którym przychody wzrosły o 15,5 mln złotych i osiągnęły wysokość44,8 mln złotych.. Sprzedaż do klientów z sektora handel i usługi utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie. Z kolei spadek  przychodów o 15,9 mln złotych nastąpił w segmencie małych i średnich firm z regionu DACH. Wartość sprzedaży produktów oraz usług do tego sektora wyniosła 73,9 mln złotych. Spadły również przychody ze sprzedaży do banków oraz instytucji finansowych, wynosząc 158,8 mln złotych, czyli o 21 mln złotych mniej niż przed rokiem oraz do odbiorców z sektora publicznego – wartość tych kontraktów zmalała o 22mln złotych i wyniosła 75,8 mln złotych.

W samym trzecim kwartale wzrosła sprzedaż produktów dla firm handlowych i usługowych o 14,6 mln złotych w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku i osiągnęła wartość 59,2 mln złotych. Grupa Comarch odnotowała też spory wzrost przychodów w sektorze TMT, gdzie wartość kontraktów wyniosła 96,6 mln złotych, o 24,3 mln złotych więcej niż przed rokiem. Większe przychody zostały wypracowane również 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski - wzrost o 7 mln złotych do wartości 51,2 mln złotych oraz segmencie służby zdrowia, w którym klienci zakupili systemy i usługi informatyczne o wartości 17,1 mln złotych, czyli o 7,5 mln złotych więcej niż przed rokiem. Natomiast przychody ze sprzedaży do firm przemysłowych wzrosły o 13,1 mln złotych i wyniosły 52,4 mln złotych. Z kolei spadek przychodów o 3,1 mln złotych nastąpił w pionie produktów dla banków i instytucji finansowych. Ta grupa klientów zakupiła usługi o wartości 55,5 mln złotych. W przypadku sprzedaży w sektorze administracji publicznej przychody spadły o 16,4 mln złotych i w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 24,5 mln złotych. Mniejsze przychody wygenerowała również sprzedaż do klientów z sektora MSP w regionie DACH, która wyniosła 23,6 mln złotych i była o 8,1 mln złotych mniejsza niż w 2020 roku.

- Sprzedaż usług i produktów informatycznych Grupy Comarch w trzech kwartałach 2021 roku była większa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, mimo okresowego zmniejszenia popytu przez klientów działających w branżach szczególnie dotkniętych skutkami lockdown’ów. Dzięki bardzo dobrej dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej swojej działalności Comarch powiększył rozmiar swojego biznesu oraz kontynuował prace nad rozwojem nowych i udoskonalaniem istniejących produktów informatycznych, a także z sukcesem pozyskiwał nowe kontrakty – podsumowuje Konrad Tarański, wiceprezes Zarządu oraz dyrektor finansowy Comarch.

W ciągu trzech kwartałów 2021 roku Grupa Comarch zwiększyła również zatrudnienie o 208 osób i na koniec września tego roku zatrudniała 6 670 pracowników, w tym 602 osoby za granicą. Rozbudowa kadry była związana z przeprowadzonym w trzecim kwartale letnim programem stażowym.­

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza