Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik:
  • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
  • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Księga Podatkowa i Środki Trwałe
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych),
  • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
  • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
  • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima


 5. 03 Czas trwania
 6. Czas trwania

  • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Sczegółowy program szkolenia

  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

  • Struktura programu
  • Standardowe przyciski obsługujące program
  • Przyciski dostępne na listach
  • Przyciski dostępne na formularzach
  • Przyciski dostępne w pasku zadań
  • Listy EIP
  • Pola SPIN
  • Zaznaczanie pozycji na liście
  • Menu Nawigacji Comarch ERP Optima
  Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
  • Założenie nowej bazy danych
  • Założenie nowej bazy danych – ćwiczenie
  Import danych pomiędzy bazami w Comarch ERP Optima
  • Import pozostałych danych słownikowych – ćwiczenie
  Ogólne
  • Lista banków
  • Numeracja rachunków
  • Import listy banków
  • Kategorie
  • Lista kontrahentów
  • Grupy kontrahentów
  • Formularz kontrahenta
  • Lista pracowników
  • Lista właścicieli (wspólników)
  • Lista urzędów
  Ogólne – ćwiczenia

  Moduł Kasa/Bank
  • Konfiguracja modułu krok po kroku
  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Struktura rejestru
  • Formy płatności
  • Kilka rachunków bankowych
  • Preliminarz płatności
  • Funkcje dodatkowe
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • Wydruki przelewów
  • Rozliczenia
  • Kompensaty
  • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
  • Noty odsetkowe
  • Ponaglenia zapłaty
  • Potwierdzenie salda


  8.    Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia

  9.    Moduł Księga Podatkowa

  • Struktura modułu Księga Podatkowa
  • Księga przychodów i rozchodów
  • Ewidencja ryczałtowa
  • Rejestry VAT
  • Ewidencja dodatkowa
  • Księga inwentarzowa
  • Ewidencja wyposażenia
  • Ewidencja wynagrodzeń
  • Spis z natury
  • Różnice kursowe
  • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT
  • Wspólnicy i deklaracje podatkowe
  • Komentarz merytoryczny
  • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
  • Przygotowanie programu do pracy
  • Księga Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencja VAT
  • Deklaracja VAT-7
  • Ewidencja dodatkowa
  • Ewidencja wynagrodzeń
  • Zaliczka na deklarację PIT-4R
  • Komentarz do ewidencji wynagrodzeń
  • Ewidencja środków trwałych
  • Komentarz do ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • Ewidencja przebiegu pojazdów
  • Rozliczenie samochodu
  • Komentarz do ewidencji przebiegu pojazdów
  • Inwentaryzacja (remanent)
  • Komentarz do spisu z natury
  • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
  • Lista wspólników (właścicieli)
  • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
  Moduł Księga Podatkowa - ćwiczenia


  Metoda realizacji szkolenia

  • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
  • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
  • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
  • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF
 9. 05 Ścieżka rozwoju po szkoleniu
 10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
  • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

  Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:
 • usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
 • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Księga Podatkowa i Środki Trwałe

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych),
 • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
 • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
 • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.


Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima


Czas trwania

Czas trwania

 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Sczegółowy program szkolenia

Powitanie i omówienie programu szkolenia

Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

 • Struktura programu
 • Standardowe przyciski obsługujące program
 • Przyciski dostępne na listach
 • Przyciski dostępne na formularzach
 • Przyciski dostępne w pasku zadań
 • Listy EIP
 • Pola SPIN
 • Zaznaczanie pozycji na liście
 • Menu Nawigacji Comarch ERP Optima
Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
 • Założenie nowej bazy danych
 • Założenie nowej bazy danych – ćwiczenie
Import danych pomiędzy bazami w Comarch ERP Optima
 • Import pozostałych danych słownikowych – ćwiczenie
Ogólne
 • Lista banków
 • Numeracja rachunków
 • Import listy banków
 • Kategorie
 • Lista kontrahentów
 • Grupy kontrahentów
 • Formularz kontrahenta
 • Lista pracowników
 • Lista właścicieli (wspólników)
 • Lista urzędów
Ogólne – ćwiczenia

Moduł Kasa/Bank
 • Konfiguracja modułu krok po kroku
 • Rejestry kasowe/bankowe
 • Struktura rejestru
 • Formy płatności
 • Kilka rachunków bankowych
 • Preliminarz płatności
 • Funkcje dodatkowe
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Wydruki przelewów
 • Rozliczenia
 • Kompensaty
 • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
 • Noty odsetkowe
 • Ponaglenia zapłaty
 • Potwierdzenie salda


8.    Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia

9.    Moduł Księga Podatkowa

 • Struktura modułu Księga Podatkowa
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ewidencja ryczałtowa
 • Rejestry VAT
 • Ewidencja dodatkowa
 • Księga inwentarzowa
 • Ewidencja wyposażenia
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Spis z natury
 • Różnice kursowe
 • Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT
 • Wspólnicy i deklaracje podatkowe
 • Komentarz merytoryczny
 • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
 • Przygotowanie programu do pracy
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Ewidencja VAT
 • Deklaracja VAT-7
 • Ewidencja dodatkowa
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Zaliczka na deklarację PIT-4R
 • Komentarz do ewidencji wynagrodzeń
 • Ewidencja środków trwałych
 • Komentarz do ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Rozliczenie samochodu
 • Komentarz do ewidencji przebiegu pojazdów
 • Inwentaryzacja (remanent)
 • Komentarz do spisu z natury
 • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
 • Lista wspólników (właścicieli)
 • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
Moduł Księga Podatkowa - ćwiczenia


Metoda realizacji szkolenia

 • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
 • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini - wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
 • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
 • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima.

Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – Ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima – Rozliczenie czasu pracy, dodatków oraz nieobecności

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

E-dostęp przeznaczony dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień księgowych.

E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima - Sprawdź jakie to proste

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Warsztaty – Tworzenie i modyfikacja wydruków w Comarch ERP Optima (Crystal Reports)

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zamierzającym modyfikować lub tworzyć raporty dla Comarch ERP Optima w oparciu o dostępne w systemie środowisko do raportowania Generator Raportów – GenRap.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP Optima i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Księgowość w Comarch Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników pracujących od niedawna z systemem lub mających podstawową wiedzę z zakresu obsługi Comarch ERP Optima, dla Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji oraz dla początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP. Zalecana znajomość Comarch ERP Optima oraz obsługi komputera.

E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowymi możliwościami Comarch ERP Optima. Zagadnienia kursu w głównej mierze dotyczą modułu Comarch ERP Optima Handel. Nie obejmuje procesu instalacji Comarch ERP Optima, koncentruje się na aspektach konfiguracji i wykonywania podstawowych operacji.

E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima CRM. Jego założeniem jest zapoznanie Uczestnika z funkcjonalnościami takimi jak np. rejestrowanie kontaktów i zadań, wystawianie faktur cyklicznych, obsługa skrzynki pocztowej czy windykacja.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

E-dostęp ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych. Założeniem jest pomoc w usprawnieniu bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowań. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych dokumentów w systemie.

E-Comarch ERP Optima – Tworzenie i modyfikacja wydruków za pomocą Generatora Raportów

Księgowość w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Płace i Kadry w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Sprzedaż w firmie – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Podstawy obsługi firmy – Pakiet e-szkoleń Comarch ERP Optima

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33