Comarch ERP Egeria dla instytucji publicznych

Co zapewnia system?

Dedykowane moduły systemu

Specjalnie na potrzeby administracji publicznej zaprojektowaliśmy dedykowane moduły, które wspierają realizację codziennych zadań. Takie podejście w projektowaniu systemu sprawia, że nasze rozwiązanie odpowiada potrzebom sektora publicznego i zapewnia całościową obsługę wszystkich procesów przez jeden, zintegrowany system informatyczny. Dedykowane moduły systemu dla jednostek administracji publicznej:
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

PPK to dobrowolny dla pracowników, długoterminowy system oszczędzania. Comarch ERP Egeria posiada funkcjonalności, które umożliwiają sprawną obsługę PPK.

Sprawdź korzyści PPKdla pracodawcy i pracownika

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 • comarch erp egeria administracja gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka nieruchomościami

  System umożliwia prowadzenie kartotek umów i dokumentów dotyczących gospodarki nieruchomościami wraz z opisem (sprzedaż, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomością). Prowadzenie opłat dla nieruchomości oddawanych w użytkowanie wieczyste, obsługę sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie przejrzystych raportów i analiz w oparciu o zintegrowane, aktualne dane pochodzące z systemu.
 • comarch erp egeria administracja dodatki mieszkaniowe
 • Dodatki mieszkaniowe

  Intuicyjna obsługa dodatków mieszkaniowych w zakresie rejestracji wniosków, decyzji, odwołań, wypłat oraz sporządzania list wypłat dodatków. System umożliwia również przygotowywanie zestawień wniosków, decyzji oraz tworzenia raportów prezentujących statystyki dotyczące prowadzonych postępowań oraz wydanych decyzji.
 • comarch erp egeria pomoc publiczna
 • Pomoc publiczna

  Programy pomocy realizowane przez jednostki administracji publicznej wymagają sprawnego zarządzania i obsługi, dlatego przygotowaliśmy moduł wspierający prowadzenie zadań w zakresie pomocy publicznej. Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji informacji o programach pomocowych, rejestrację beneficjentów, przechowywanie danych o wartości nominalnej udzielonej pomocy czy zakresu ekwiwalentu dotacji netto/brutto udzielonej pomocy.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza