Organizacje międzynarodowe

Comarch jest członkiem ważnych oragnizacji w dziedzinie IT, takich jak np. GSM Association, ETIS oraz TM Forum, przez co posiada ciągły dostęp do najnowszych standardów pojawiających się w tych dziedzinach (np. standardów na temat TAP/RAP). Wykorzystanie nowoczesnych technologii w Comarch nie jest rozumiane tylko i wyłącznie jako techniczne środki służące do realizacji projektów ale także wykorzystanie w maksymalnym stopniu dostępnych standardów.


The TeleManagement Forum (TMF) jest organizacją non-profit, która została założona w 1988 w celu przyśpieszenia rozwoju systemów do zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Członkami-założycielami były takie firmy jak AT&T, BT, Northern Telecom i Hewlett-Packard. W 1989 TMF zatwierdziło pierwszy protokół OSI/NM, a w 1990 stowarzyszenie liczyło już 85 członków z 13 krajów.

Dzisiaj TMF ma już ponad 670 członków i prowadzi jedną z najważniejszych konferencji na rynku telekomunikacyjnym (OSS/BSS Conference & Exposition), a jego standardy są przyjmowane przez wyspecjalizowaną agencję ONZ - International Telecommunications Union (ITU). Członkowie tej organizacji reprezentują firmy z sektora telekomunikacji, mediów oraz usług informacyjnych z ponad 71 krajów. www.tmforum.org

 

Założone w 1987 roku, GSM Association (GSMA) jest globalną organizacją branżową, której celem jest dbanie o interesy operatorów telefonii komórkowej (GSM) na całym świecie. Organizacja skupia obecnie ponad 700 operatorów telefonii komórkowej drugiej i trzeciej generacji, w 217 krajach, a także ponad 170 producentów i dostawców wyposażenia na ich potrzeby (kwiecień 2008). Członkowie stowarzyszenia dostarczają usługi telekomunikacyjne ponad 2 miliardom abonentom na świecie, czyli ponad 82% użytkowników telefonów komórkowych. GSMA zmierza do identyfikacji i wdrożenia wspólnych wymagań i standardów oraz do reprezentowania społeczności GSM na skali regionalnej a także globalnej. www.gsmworld.com

ETIS to międzynarodowa organizacja, mająca na celu wymianę informacji na temat najważniejszych kwestii technologicznych pomiędzy dostawcami usług telekomunikacyjnych w Europie. Misją ETIS jest wsparcie członków w podnoszeniu ich efektywności biznesowej poprzez wymianę informacji na temat skutecznego wykorzystania technologii komputerowych. Organizacja realizuje te cele poprzez angażowanie członków w zespoły robocze, dzielenie się doświadczeniami, benchmarking, usługi internetowe, fora dyskusyjne, projekty UE, warsztaty i konferencje. ETIS został wielokrotnie doceniony poprzez różnorakie organizacje, otrzymując wiele nagród z sektora telekomunikacji. www.etis.org

Związek Maklerów i Doradców (ZMiD) jest organizacją zrzeszającą osoby posiadające licencje maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz maklerów giełd towarowych. ZMiD zajmuje się działalnością szkoleniową, od lat prowadzone są kursy na maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, maklerów giełd towarowych oraz analityków giełdowych. Ponadto ZMiD bierze aktywny udział w powstawaniu regulacji prawnych dotyczących rynku kapitałowego, a jego przedstawiciele uczestniczą w cyklicznych spotkaniach Rady Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów oraz grupach roboczych przy Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych, a także w pracach sejmowych podkomisji. Co roku ZMiD organizuje również Dzień Maklera i Doradcy, który wpisał się już na stałe w kalendarz imprez związanych z rynkiem kapitałowym.Fundacja Linuksa jest organizacją pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju systemu operacyjnego Linux. Utworzone w 2000 roku stowarzyszenie sponsoruje prace twórcy Linuksa, Linusa Torvaldsa oraz promuje, chroni i działa na rzecz rozwoju systemu poprzez organizowanie środków dla swoich członków i społeczności Open Source. Fundacja Linuksa stanowi neutralne forum współpracy i edukacji poprzez organizowanie konferencji takich jak LinuxCon oraz poprzez wspieranie badań nad platformą, które pomagają w rozpowszechnieniu systemu. Strony internetowe należące do Fundacji m.in. Linux.com osiągają około 2 mln wejść
miesięcznie. Fundacja organizuje także szkolenia prowadzone przez ekspertów ds. jądra Linuksa. www.linuxfoundation.org

 

Digital Living Network Alliance (DLNA)to organizacja zrzeszająca ponad 250 firm na całym świecie, której celem jest wypracowanie standardów umożliwiających łączenie w łatwy sposób domowych urządzeń elektronicznych i przesyłanie pomiędzy nimi plików, takich jak filmy czy zdjęcia. Członkostwo jest rozszerzeniem współpracy Comarchu z DLNA, która rozpoczęła się w 2011 roku. Od tego czasu Comarch rozwija narzędzia certyfikacyjne, które są kluczowym elementem w procesie przyznawania logo DLNA®. Logo potwierdza, że urządzenia elektroniczne są ze sobą kompatybilne, wykrywają się automatycznie w sieci domowej oraz umożliwiają przesyłanie plików.

Organizacja Alliance for Wireless Power (A4WP) została utworzona w 2012 roku jako niezależna organizacja non-profit zrzeszająca miedzynarodowych liderów bezprzewodowej technologii przesyłania energii, której celem jest budowa globalnego ekosystemu ładowania bezprzewodowego, opartego na standardzie Rezence T. A4WP koncentruje się na stworzeniu i wypromowaniu standardu, który zapewnia możliwość jednoczesnego ładowania wielu urządzeń elektroniczych. Korzyści z takiego podejścia zasilania bezprzewodowego obejmują prostszej budowy anteny nadajnika, prostszy system kontroli zasilania bezprzewodowego i możliwość transferu mocy przez nie - metalowe powierzchnie z większych odległości, bez konieczności stosowania kosztownych wzmacniaczy
wielocewkowych. Organizacja A4WP zrzesza ponad 140 firm, w tym: Broadcom Corporation (NASDAQ: BRCM), Gill Electronics, Integrated Device Technology, Inc.(NASDAQ: IDTI), Intel Corporation (NASDAQ: INTC), Qualcomm
Incorporated (NASDAQ: QCOM), Samsung Electronics, Samsung Electro-Mechanics, Co i WiTricity Corporation.
www.rezence.com