Dotacje na IT dla firm z województwa łódzkiego

Dotacje na IT dla firm z województwa łódzkiego

Na wsparcie mogą liczyć firmy z sektora MŚP, które w wyniku pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów gospodarczych, przerwanie łańcucha dostaw czy zerwanie dotychczasowej współpracy z kontrahentami i klientami.

Pomoc w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, udzielana będzie przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w ramach poddziałania II.3.1 RPO. Zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych oraz specjalistycznego oprogramownia będzie dodatkowo punktowany w projektach.

Termin naboru wniosków: 16.06.2020 – 13.07.2020

Poziom dofinansowania:

  • 85% dla mikro, małych i średnich firm

Maksymalna kwota dofinansowania - 1 000 000,00 PLN 


Przykładowe koszty kwalifikowane:

  • sprzęt IT i oprogramowanie
  • środki trwałe – maszyny, urządzenia
  • szkolenia specjalistyczne
  • wynagrodzenie kadry projektu


Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.rpo.lodzkie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza