Łódzkie wspiera Przemysł 4.0

Łódzkie wspiera Przemysł 4.0

Już we wrześniu firmy produkcyjne sektora MŚP z województwa łódzkiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji prowadzących do automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstwa. Wsparcie może objąć rozwiązania cyfrowe z obszaru logistyki i produkcji, zawierające technologie BI, Big Data czy sztuczną inteligencję.

Termin naboru wniosków: 7 - 25 września 2023

 
Poziom dofinansowania:

  • 85% w ramach pomocy de minimis
  • 40-60% w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 300 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych –  1 000 000,00 PLN

Do 200 000,00 Euro uproszczony system rozliczania - ryczałt.

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (systemy wspierajace produkcję i logistykę)
  • usługi szkoleniowe

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie:

www.rpo.lodzkie.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza