Wsparcie inwestycji MŚP w woj. łódzkim

Wsparcie inwestycji MŚP w woj. łódzkim

Firmy sektora MŚP, które odczuły negatywne skutki epidemii COVID-19, mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu 13.1 REACT-EU. Udzielane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców dofinansowanie, można przeznaczyć na inwestycje w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych. Dofinansowanie ma wspierać transformację cyfrową i ekologiczną MŚP, przyczyniając się do odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej przedsiębiorstw na przyszłe kryzysy poprzez podniesienie ich  konkurencyjności. 

Termin naboru wniosków: 7 - 28 września 2022

Poziom dofinansowania - 85% kosztów kwalifikowanych
 
Maksymalna kwota dofinansowania – 300 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • zaawansowane rozwiązania teleinformatyczne (w tym sprzęt IT) oraz specjalistyczne oprogramowanie wraz z licencją zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych.
  • wydatki na przygotowanie projektu do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych
  • wydatki na zwiększenie efektywności energetycznej budynków i budowli będą kwalifikowalne do wysokości 30% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
www.cop.lodzkie.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza