• Przemysł 4.0
 • Retrofitting
Termin „Przemysł 4.0” odnosi się do rewolucji technologicznej skoncentrowanej na procesach produkcyjnych oraz integracji systemów cybernetycznych z fizycznymi. W ramach IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy) każde urządzenie ma łączność z internetem oraz możliwość wymiany ogromnych ilości danych z innymi składnikami tej sieci w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie kontrolować wszystkie etapy procesu produkcyjnego, wykorzystując przy tym technologię Systemów Realizacji Produkcji (MES).
W skrócie, oznacza wyposażenie posiadanych sprzętów w nowe rozszerzenia, np. w postaci czujników, oraz wprowadzenie łączności między nimi. Retrofitting uznawany jest za rozwiązanie modernizacyjne, które pozwala zaoszczędzić środki, dzięki zachowaniu dotychczasowych systemów i uniknięciu konieczności zakupu zupełnie nowego sprzętu. Wykorzystując koncepcję szczupłego zarządzania (Lean Management) eliminowane jest marnotrawstwo zasobów, a przy tym obniża się wynikające z tego koszty.

Zalety

Zwiększenie efektywności poprzez ograniczanie biurokracji i pracy manualnej

Wysoka jakość produkcji i prewencja przed zagubieniem lub kradzieżą zasobów

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędów ludzkich i sprawne wdrażanie nowych pracowników

Dystrybucja danych do celów analitycznych i optymalizacyjnych

Ograniczenie przestojów i awarii dzięki zastosowaniu konserwacji predykcyjnej (PdM)

Obniżenie wydatków na zakup nowego sprzętu dzięki retrofittingowi

Referencje

 

„Comarch zna naszą firmę, wykorzystywane przez nas metody oraz sposób, w jaki postrzegamy jakość, dlatego wszystko to odwzorowywane jest w kompleksowym oprogramowaniu” – podkreśla Dyrektor Generalny Abnox Matthias Iseli.

Abnox reference

Rozwiązania Comarch dla Przemysłu 4.0

 1. Integracja z systemem ERP
 2. Dzięki opcji integracji z dowolnym systemem ERP na rynku, rozwiązanie Comarch umożliwia kontrolę nad procesami produkcyjnymi i zarządczymi z uwzględnieniem: łańcucha dostaw, produkcji, dystrybucji, sprzedaży. Wdrożenie systemu Comarch oznacza koniec ery drukowanych wytycznych dla poszczególnych pracowników.

  Integracja z systemem ERP

 3. Możliwość śledzenia zasobów
 4. Wyposażając produkowane elementy w detektory, system Comarch jest w stanie śledzić je oraz rejestrować status, kolejność i czas poszczególnych etapów produkcji. Zebrane w ten sposób dane, ułatwiają końcową kontrolę jakości, zapewniając o przestrzeganiu wymaganych terminów realizacji. Dodatkowo, rozwiązanie Comarch na stałe eliminuje problem zgubionych materiałów. 

 5. Zarządzanie zadaniami
 6. Poprzez zaopatrzenie linii montażowych w specjalne ekrany, pracownicy są prowadzeni w procesie produkcyjnym i informowani o właściwej kolejności wykonywania zadań. Mając do dyspozycji takie instrukcje, nie pominą żadnych etapów ani nie pomylą elementów. System nie tylko gromadzi dane, ale także dystrybuuje wiedzę. Jest to szczególnie ważne przy zatrudnianiu nowych pracowników.

 7. System realizacji produkcji
 8. Dzięki integracji z Systemami Realizacji Produkcji (MES), rozwiązanie Comarch dostarcza dane w czasie rzeczywistym, a także informacje zwrotne w całym cyklu produkcyjnym. Zapobiega to marnotrawstwu i występowaniu przestojów. Bardzo ważne jest prowadzenie kompleksowych procesów produkcyjnych opartych na aktualnej analizie, co niweluje konieczność utrzymywania produktów „na wszelki wypadek”.

 9. Predicitive Maintenance
 10. Wykorzystując zamontowane w maszynach czujniki: temperatury, wibracji i dźwięku, system Comarch pozwala na wykrycie ewentualnych problemów z produkcją, zanim te jeszcze się pojawią. Czujniki ostrzegają przed wystąpieniem awarii podczas całego procesu. Dzięki konserwacji predykcyjnej łatwiej jest zaplanować prace konserwacyjne tam, gdzie jest to niezbędne.

 11. Retrofitting
 12. Rozwiązania Comarch zaprojektowano z myślą wykorzystywania posiadanego wyposażenia zakładu. Dlatego, retrofitting eliminuje konieczność zakupu nowego sprzętu, umożliwiając unowocześnienie starszych systemów niższym kosztem. Czujniki z modułami łączności można zamontować w starszych maszynach, co zapewnia taką samą funkcjonalność, jak w przypadku nowych urządzeń.

Integracja z systemem ERP

Dzięki opcji integracji z dowolnym systemem ERP na rynku, rozwiązanie Comarch umożliwia kontrolę nad procesami produkcyjnymi i zarządczymi z uwzględnieniem: łańcucha dostaw, produkcji, dystrybucji, sprzedaży. Wdrożenie systemu Comarch oznacza koniec ery drukowanych wytycznych dla poszczególnych pracowników.

Integracja z systemem ERP

Możliwość śledzenia zasobów

Wyposażając produkowane elementy w detektory, system Comarch jest w stanie śledzić je oraz rejestrować status, kolejność i czas poszczególnych etapów produkcji. Zebrane w ten sposób dane, ułatwiają końcową kontrolę jakości, zapewniając o przestrzeganiu wymaganych terminów realizacji. Dodatkowo, rozwiązanie Comarch na stałe eliminuje problem zgubionych materiałów. 

Zarządzanie zadaniami

Poprzez zaopatrzenie linii montażowych w specjalne ekrany, pracownicy są prowadzeni w procesie produkcyjnym i informowani o właściwej kolejności wykonywania zadań. Mając do dyspozycji takie instrukcje, nie pominą żadnych etapów ani nie pomylą elementów. System nie tylko gromadzi dane, ale także dystrybuuje wiedzę. Jest to szczególnie ważne przy zatrudnianiu nowych pracowników.

System realizacji produkcji

Dzięki integracji z Systemami Realizacji Produkcji (MES), rozwiązanie Comarch dostarcza dane w czasie rzeczywistym, a także informacje zwrotne w całym cyklu produkcyjnym. Zapobiega to marnotrawstwu i występowaniu przestojów. Bardzo ważne jest prowadzenie kompleksowych procesów produkcyjnych opartych na aktualnej analizie, co niweluje konieczność utrzymywania produktów „na wszelki wypadek”.

Predicitive Maintenance

Wykorzystując zamontowane w maszynach czujniki: temperatury, wibracji i dźwięku, system Comarch pozwala na wykrycie ewentualnych problemów z produkcją, zanim te jeszcze się pojawią. Czujniki ostrzegają przed wystąpieniem awarii podczas całego procesu. Dzięki konserwacji predykcyjnej łatwiej jest zaplanować prace konserwacyjne tam, gdzie jest to niezbędne.

Retrofitting

Rozwiązania Comarch zaprojektowano z myślą wykorzystywania posiadanego wyposażenia zakładu. Dlatego, retrofitting eliminuje konieczność zakupu nowego sprzętu, umożliwiając unowocześnienie starszych systemów niższym kosztem. Czujniki z modułami łączności można zamontować w starszych maszynach, co zapewnia taką samą funkcjonalność, jak w przypadku nowych urządzeń.

Schemat działania

Rozwiązanie Comarch dla Przemysłu 4.0 to kompleksowy system dostępny w modelu SaaS (Oprogramowanie Jako Usługa) lub w modelu wdrożeniowym. Składa się on z czujników z nadajnikami (np. Comarch Beacon) i odbiorników (Comarch IoT Hub), połączonych z bazą danych w chmurze (Comarch IoT Platform) zintegrowaną z systemem ERP. Nadajniki są instalowane na urządzeniach, takich jak linie produkcyjne, wózki widłowe, magazyny oraz podzespoły produktów końcowych. Następnie, dane z czujników w hali produkcyjnej są zbierane przez zainstalowane w kluczowych miejscach odbiorniki, które kontrolują cały obszar zakładu. Po przesłaniu danych za pośrednictwem odbiornika na Platformę IoT, informacje stają się dostępne w internecie za pośrednictwem przeglądarki i aplikacji mobilnej. Platforma IoT stanowi serce inteligentnej fabryki – miejsce, w którym przechowywane i analizowane są wszystkie dane. Umożliwia ona łatwą kontrolę i zarządzanie przez określenie stosownych reguł oraz alertów. Platforma IoT to brakujące ogniwo między halą produkcyjną a systemem ERP.

Schemat działania Industry 4.0

Skontaktuj się z ekspertem Comarch IoT Ecosystem

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług z zakresu IoT.

  Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały!

   Zobacz wszystkie materiały