Comarch BI

OPIS PRODUKTU

Comarch BI jest innowacyjnym rozwiązaniem, łączącym w sobie funkcjonalności narzędzia raportującego i analitycznego,  służącym zwiększeniu efektywności przetwarzania danych, a więc pośrednio trafności podejmowanych decyzji biznesowych.  Dostarczone przez Comarch BI raporty oraz wyniki przeprowadzonych analiz, są cennym źródłem wiedzy  dla menedżerów  odpowiedzialnych za wdrażane strategie rynkowe i przeprowadzane procesy biznesowe. Dodatkowo, Comarch BI pozwala użytkownikom na prezentację pozyskanych informacji w różnych przekrojach.

Administracja Publiczna

Administracja publiczna ma dziś na celu wsparcie realizacji projektów związanych z działaniami podejmowanymi przez obywateli w ramach określonych społeczności. Aktualnie, stawia się jej przede wszystkim wymóg sprawnego i szybkiego zarządzania informacją oraz redukcję kosztów i czasu przetwarzania dużej ilości danych. Optymalizacja procesu podejmowania decyzji nie może się obyć bez efektywnego narzędzia raportującego i analitycznego. Takim narzędziem jest Comarch BI - innowacyjne połączenie narzędzia raportującego i analitycznego w przystępnej, dobrze znanej formie standardowej aplikacji biurowej. Wygląd zbliżony do popularnych pakietów biurowych zapewnia wysoką intuicyjność zarówno w trakcie tworzenia nowych raportów jaki prowadzenia prac analityczno-raportujących.

 

Czytaj więcej

Edukacja

Studenci, kierunki, dyplomy, indeksy, budynki, aparatura, podania i wiele innych danych jest przetwarzanych przez systemy informatyczne uczelni. Dodatkowo wiele interesujących i użytecznych informacji znajduje się w sieci, w serwisach samorządowych, rządowych czy specjalistycznych. Uczelnie zmagają się z ogromem danych z których chciałyby otrzymywać użyteczne informacje pozwalające im dokonywać właściwych wyborów i skutecznie planować działania. Aby móc analizować te dane w sposób wydajny i skuteczny niezbędna jest hurtownia danych. Comarch BI (Business Intelligence) jest narzędziem, które pozwala pobierać dane z rozmaitych systemów dziedzinowych oraz z innych wskazanych źródeł, grupować je i przechowywać w formie metadanych. Dane te mogą być następnie przetwarzane i wizualizowane w formie raportów i analiz.

 

Czytaj więcej

Utilities

W przedsiębiorstwach użyteczności publicznej istotne decyzje podejmowane są na różnych szczeblach decyzyjności. W związku z tym, wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp do raportów analitycznych - zwłaszcza, że w swojej codziennej pracy korzystają z rozmaitych systemów dziedzinowych i często podjęcie decyzji na podstawie wyrywkowych danych z różnych systemów jest zbyt trudne lub zbyt czasochłonne. Przy olbrzymiej liczbie przetwarzanych danych, rosnącej złożoności obsługiwanych systemów i zwiększonych wymagań klientów – podejmowanie oceny po przeanalizowaniu „na wyczucie” jest już niewystarczające.

Czytaj więcej

Firmy komercyjne

Do niedawna, hurtownie danych były postrzegane wyłącznie jako systemy wspierające działy finansowe i dedykowane do przygotowywania raportów dotyczących m.in. kosztów działalności, czy realizacji zakładanych budżetów. Spółki giełdowe miały niewiele większe wymogi odnośnie funkcjonalności BI, dotyczące głównie zestawień do raportów rocznych. Obecnie potrzeby i oczekiwania w tym zakresie są równie różnorodne jak firmy funkcjonujące na rynku, stąd potrzeba zastosowania narzędzia analityczno-raportującego, dostosowanego do specyfiki branży. Comarch BI posiada szereg funkcjonalności, umożliwiających dokonanie analiz dotyczących zarówno aspektów produkcyjnych, finansowych, jak i sprzedażowych, co pozwala na jego szerokie zastosowanie  na rynku firm komercyjnych.

Czytaj więcej