Czym jest portal pracowniczy?

Portal Pracowniczy to system wspomagający pracę w firmie. Głównym zadaniem jest ułatwienie czynności związanych z zarządzaniem procesami HR w organizacji. Szczególnie tam gdzie struktura organizacyjna jest rozproszona, portal staje się narzędziem umożliwiającym standaryzację i automatyzację procesów. Pracownicy firmy mogą szybko uzyskać dostęp do danych osobowych i o zatrudnieniu, ważnych dokumentów, np.: PIT czy pasek płacowy. Mogą również wypełnić wniosek o urlop czy też rozliczyć delegację.

Portal Pracowniczy jest dedykowany dla każdej organizacji i jej pracowników, niezależnie od stanowiska w strukturze. Portal dostarcza pracownikom narzędzia, dzięki którym sami mogą załatwić swoje sprawy administracyjne bez osobistego kontaktu z działem HR. Responsywny interfejs umożliwia użytkownikom dostęp przez przeglądarkę zarówno na urządzeniach stacjonarnych jak i mobilnych, co wspiera pracę w formie zdalnej lub w elastycznym wymiarze godzin.

Główne obszary systemu

Dane pracownicze

Obszar zawiera dane podstawowe - imię i nazwisko, pesel, data urodzenia, adres urzędu skarbowego, zamieszkania, zameldowania oraz do PIT-ów i korespondencji, numer telefonu, e-mail, faks oraz lokację, w której pracownik się znajduje, informacje o zatrudnieniu i wykształceniu, badania okresowe, szkolenia BHP, informacje na temat członków rodziny

Dane pracownicze
Dane płacowe

Obszar zawiera informacje: na temat płac w danym okresie, o wprowadzonych numerach kont bankowych, nazwie banku oraz czy dane konto ma status konta domyślnego, o rozliczeniach podatkowych w danym roku: imię i nazwisko, rok, datę wydania rozliczenia PIT-11 z możliwością pobrania dokumentu.

Dane płacowe
Książka telefoniczna
Obszar umożliwia pracownikowi dostęp do danych kontaktowych innych pracowników. Pozwala na alfabetyczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych.
Książka telefoniczna
Urlopy
Obszar umożliwia tworzenie planów urlopowych oraz zarządzanie kalendarzem urlopów poprzez możliwość składania i zatwierdzania wniosków urlopowych przez Internet w dowolnym momencie. Widok kalendarza może być wyświetlany w układzie rocznym, co umożliwia planowanie urlopów w perspektywie roku i zarządzanie absencjami w dziale.
Urlopy
Wnioski
Obszar umożliwia składanie, zatwierdzanie i podgląd złożonych przez pracowników wniosków. System umożliwia zarządzanie zaświadczeniami o zatrudnieniu i/lub o wynagrodzeniu oraz zaświadczeniami ZUS RP-7. Portal umożliwia zgłaszanie wniosków do programów socjalnych ZFŚS np. wniosek o zgłoszenie do programu Multisport,  o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej czy o przyznanie dofinansowania na bilety/karnety na wydarzenia kulturalne
Wnioski
Delegacje
Obszar umożliwia obsługę wniosków wyjazdu służbowego od momentu zgłoszenia delegacji w systemie, poprzez akceptację kierownika do całkowitego rozliczenia wyjazdu.
Delegacje
Ocena okresowa
Obszar umożliwia planowanie ocen okresowych oraz definiowanie typów i kryteriów ocen okresowych. To narzędzie umożliwiające gromadzenie informacji o umiejętnościach pracowników, potrzebach podnoszenia kwalifikacji i ich wpływu na rozwój organizacji.
Ocena okresowa
Szkolenia
Obszar umożliwia zarządzanie szkoleniami dla pracowników – od rejestrowania wniosków o skierowanie na szkolenie po akceptację wniosku w portalu przez przełożonego pracownika.
Szkolenia

Jak wygląda wdrożenie Portalu Pracowniczego?

Korzyści wdrożenia

  • Portal Pracowniczy wspiera dział HR w realizacji procesów dotyczących obsługi pracowników w organizacji;
  • System wspiera komunikację wewnętrzną w każdej firmie, w szczególności o rozproszonej strukturze organizacyjnej;
  • Rozwiązanie jest dostosowane do zmieniających się warunków funkcjonowania organizacji zapewniając dostęp do obszarów HR przez dowolną przeglądarkę internetową i na dowolnym urządzeniu mobilnym;
  • Poprawa wizerunku organizacji – system może wspierać procesy miękkiego HR oraz pełnić rolę wewnętrznego intranetu;
  • System umożliwia łatwe zarządzanie absencjami związanymi z urlopami, rozliczaniem delegacji, szkoleniami czy obsługą różnego rodzaju wniosków.

Digitalizacja procesów HR jako fundament skutecznej obsługi spraw pracowniczych

Dowiedz się z naszego webinarium, jak wspierać obsługę spraw pracowniczych i usprawniać komunikację wewnętrzną
w firmach i instytucjach. Zobacz wideo!

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza