Zintegrowany system Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji administracji publicznej, uczelni oraz przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do aktualnych informacji, przejrzystość oraz integrację procesów.

System jest elastyczny dzięki budowie modułowej i można go w prosty sposób dopasować do aktualnych potrzeb oraz rozwijać o nowe funkcjonalności. Comarch ERP Egeria jest również systemem całkowicie zintegrowanym. Informacja raz wprowadzona do systemu może być wykorzystywana przez wszystkie uprawnione osoby, a zaawansowane funkcje raportów i analiz ułatwiają podejmowanie decyzji zarządczych dzięki dostępowi do zintegrowanych danych. Słuchamy naszych użytkowników, dlatego w systemie oferujemy również dedykowane moduły, które usprawniają codzienną pracę.

Zintegrowany system Comarch ERP Egeria

Kompleksowe i elastyczne rozwiązanie

System zbudowany jest z modułów, które zapewniają kompleksowe wsparcie administracji, zarządzania oraz obsługi finansowo-księgowej. Elastyczna budowa pozwala na pełne dopasowanie systemu Comarch ERP Egeria do aktualnych potrzeb i wymagań oraz daje możliwość łatwego rozwijania systemu w przyszłości. Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi konsultanci przedstawią pełne możliwości systemu Comarch ERP Egeria oraz dopasują funkcjonalności do konkretnych wymagań.
 • Moduły bazowe
 • Finanse i księgowość
 • Zarządzanie personelem
 • Wspieranie decyzji
 • Zarządzanie klientami
 • Logistyka
 • Remonty i inwestycje

Moduły bazowe

Centralny słownik systemu

Dane niezbędne do poprawnego działania systemu, zapewniające logikę danych i spójność informacji.

Centralna kartoteka kontrahentów

Rejestracja pełnych danych kontrahentów, grupowanie według określonych kryteriów.

Administracja użytkownikami aplikacji

Zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami oraz uprawnieniami. Zapewnia bezpieczeństwo dostępu.

  Finanse i księgowość

  Księga główna

  Ewidencja działalności finansowej według przepisów prawa. Elastyczny system definiowania kont pozwala na tworzenie dowolnego planu kont.

  Należności i zobowiązania

  Nadzór rozrachunków, kontrola kapitału obrotowego oraz płynności finansowej. Współpraca z home-banking, zarządzanie dokumentami kasowymi oraz analizy należności.

  Środki trwałe

  Szczegółowe informacje o miejscu wykorzystania, centrach kosztowych czy odpowiedzialnych pracownikach. Prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacji środków trwałych.

  Windykacja należności

  Aktualna informacja o procesie windykacyjnym, ułatwienie śledzenia etapów postępowania sądowego i pozasądowego wobec kontrahentów.

  Konsolidacja

  Narzędzie pozwala na przenoszenie i uwspólnianie danych oraz tworzenie raportów zbiorczych w strukturach wielofirmowych dla całej organizacji lub wybranych przedziałów.

  Podatki i opłaty

  Prowadzenie kartotek podatnika i wymiaru podatku, obsługa różnego rodzaju podatków oraz decyzji, wezwań i postępowań. Naliczanie kwot, księgowanie i egzekucja administracyjna.

  Egzekucje

  Rejestracja tytułów wykonawczych, ewidencja danych oraz obsługa czynności związanych ze skierowaniem pisma do US o wycofanie tytułu wykonawczego.

  Monitor należności podatkowych

  Prowadzenie nadzoru nad stanem rozliczeń należności podatkowych. Moduł umożliwia przeglądanie rozliczeń według danych grup i kartotek lub wybranego podatku oraz wyświetlanie sald.

  Upomnienia i mandaty

  Obsługa przygotowania postanowień, tworzenia upomnień, wystawiania i druku tytułów wykonawczych. Prosta rejestracja, ewidencja i rozliczanie mandatów.

  Planowanie i budżetowanie

  Rozrachunki publiczno-prawne w tym ZUS, ubezpieczenia indywidualne, PFRON czy VAT. Obsługa wpłat i wypłat, home-banking.

  E-deklaracje

  Generowanie i kompleksowa obsługa deklaracji podatkowych osób fizycznych, prawnych oraz towarów i usług.

   Zarządzanie personelem

   Ewidencja kadrowa

   Informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, szkoleniach oraz badaniach lekarskich. Elektroniczne teczki pracowników.

   Płace

   Elastyczne definiowanie składników oraz algorytmów płacy. Ewidencja i rozliczanie zasiłków, pożyczek czy dodatków. Obsługa działalności socjalnej, kasy i ubezpieczeń.

   Portal pracowniczy

   Wsparcie działu personalnego oraz wygodne narzędzie dla pracowników. Informacje o urlopach, delegacjach, czasie pracy, ocenie okresowej czy szkoleniach.

   Rekrutacja pracowników

   Sprawne prowadzenie rekrutacji na wszystkich etapach procesu. Tworzenie harmonogramów oraz rankingów kandydatów.

   Szkolenia

   Planowanie i prowadzenie polityki szkoleniowej. Analiza potrzeb, planowanie terminów, kosztów szkoleń oraz ich ocena.

   Ocena okresowa

   Prosta obsługa procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników oraz możliwość ich ewidencjonowania w systemie.

    Wspieranie decyzji

    Controlling

    Definiowanie struktury organizacji z podziałem na centra kosztów, przychodów czy odpowiedzialności. Tworzenie budżetów, prowadzenie rozliczeń.

    Generator raportów

    Analiza danych według zdefiniowanych założeń. Generator dostosowany do różnych potrzeb użytkowników systemu. Zarządzanie raportami oraz eksport danych.

    System informowania kierownictwa

    Informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji. Wraz z innymi modułami Wspierania decyzji pozwala kontrolować całość procesów.

     Zarządzanie klientami

     Umowy

     Rejestracja umów wraz z aneksami, warunkami i sposobami realizacji. rejestracja dokumentów związanych z umowami oraz raporty i prowadzenie szczegółowych analiz.

     CRM

     Wspieranie całości działań związanych z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z klientami. Pełna historia dotycząca klientów oraz przygotowanie raportów i analiz.

     Reklamacje

     Przyspieszenie procesu obsługi reklamacji. Powiązanie danej reklamacji z dokumentami źródłowymi, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie kosztów.

      Logistyka

      Gospodarka magazynowa

      Zarządzanie towarami, materiałami oraz całością magazynów. Łatwe wystawianie dokumentów oraz ewidencja wszystkich operacji związanych z obrotem magazynowym. Prowadzenie pełnej obsługi księgowej.

      Zamówienia i zakupy

      Rejestracja wszystkich zamówień oraz efektywne zarządzanie zapasami. realizacja zamówień związana z fakturami i dokumentami magazynowymi. Wsparcie obsługi zamówień publicznych.

      Transport

      Ewidencja pojazdów, danych na temat kierowców, uprawnień czy badań technicznych. Rejestracja czasu pracy oraz pełnej analizy kosztów i przebiegu procesów.

      Sprzedaż

      Prosta ewidencja i wydruk faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatyczne generowanie faktur na podstawie umów. Automatyzacja cenników, dopłat i upustów.

       Remonty i inwestycje

       Remonty i obsługa techniczna

       Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi pracami. Szczegółowa ewidencja prac na podstawie harmonogramów i zgłoszeń oraz analiza kosztów i zużytych materiałów.

       Projekty

       Tworzenie harmonogramów prac i kosztów, monitorowanie stanu realizacji poszczególnych etapów oraz terminów. Efektywny proces zaopatrzenia z generowaniem dokumentów zapotrzebowań.

        System dopasowany do potrzeb

        Dowiedz się w jaki sposób Comarch ERP Egeria może wspierać pracę jednostek administracji publicznej, edukacji, utilities oraz ochrony zdrowia. Oferujemy dedykowane rozwiązania dostosowane do wymagań naszych użytkowników.

         Case study

         Przeczytaj więcej o wdrożeniach systemu Comarch ERP Egeria.

         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w PEC w Malborku

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria w PEC w Malborku

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w PWiK w Rybniku

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie ZKM Gdańsk

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Uniwersytecie Szczecińskim

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim.

         Dowiedz się więcej

         Skontaktuj się z ekspertem Comarch


         Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.         Przejdź do formularza