Nowy wymiar obsługi księgowo-finansowej

Czym jest Comarch ERP Egeria?

Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji publicznych, uczelni oraz przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie IT zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do informacji, przejrzystość i integrację procesów.

Czym jest Comarch ERP Egeria?

Branże

Oprogramowanie klasy ERP dedykowane jest zarówno dla podmiotów biznesowych, jak i dla jednostek administracji publicznej. Ich przedstawicieli zachęcamy do kontaktu z nami oraz szczegółowego zapoznania się z ofertą wdrożenia systemu klasy ERP. Nasi konsultanci przedstawią pełne możliwości systemu Comarch ERP Egeria oraz dopasują jego funkcjonalności do konkretnych wymagań.

Korzyści

Zaletą platformy jest możliwość nadania różnych poziomów dostępów dla użytkowników. Uprawnienia nadawane są w zależności od zajmowanego przez  stanowiska i stopnia odpowiedzialności za przebieg procesów. Słuchamy naszych użytkowników, dlatego w systemie oferujemy również dedykowane moduły, które usprawniają codzienną pracę. Dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb oraz możliwości danego podmiotu, proponując platformę ERP maksymalnie zoptymalizowaną pod kątem założonych celów i dostępnych zasobów klienta.

Bezpieczeństwo
Przechowuj dane dotyczące swojego przedsiębiorstwa bezpiecznie i zgodnie z RODO

Przejrzystość organizacji
Analizuj strukturę każdego działu firmy, która jest dostępna w jednym systemie

Wydajność procesów
Monitoruj przebieg założonych celów z poziomem ich realizacji i kontroluj koszty

Wzrost ROI
Weryfikuj rentowność swoich przedsięwzięć biznesowych na lokalnym rynku

Redukcja ryzyka
Zapewnij stabilne wyniki finansowe i stwórz warunki do dalszego rozwoju

Mobilność i elastyczność
Pracuj z domu lub z biura w dynamicznym oraz responsywnym systemie

  Szeroki wybór modułów
  Wybierz komponenty spełniające oczekiwania pracowników Twojej firmy

  Zintegrowana informacja
  Od teraz możesz szybko reagować na zmiany dzięki wspólnej bazie danych

  Sprawne raportowanie
  Analizuj i porównuj wyniki w dowolnym momencie oraz generuj i przesyłaj raporty

  Zgodność z prawem
  Pracuj w systemie zgodnym z prawem i dostosowanym do specyfiki rynku

  Help desk
  Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz to napisz, chętnie udzielimy Ci pomocy

  Serwis
  Nasz zespół deweloperów zawsze wesprze Cię w trudnych chwilach

  Gdzie jesteśmy?

  Rozwiązanie Comarch ERP Egeria jest prawie w całej Polsce.

  Wspieramy uczelnie wyższe, instytucje publiczne, ośrodki naukowe, urzędy i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

  Comarch ERP Egeria

  Budowa modułowa

  Moduły bazowe

  Administracja użytkownikami

  Moduł umożliwia zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami oraz uprawnieniami. Jest w pełni bezpieczny.

  Centralny słownik systemu

  Zawiera logikę danych i spójność informacji.

  Centralna kartoteka kontrahentów

  Pozwala na rejestrację pełnych danych kontrahentów oraz grupowanie ich według określonych kryteriów.

  Moduły dodatkowe

  • Finanse i księgowość
  • Logistyka
  • Zarządzanie personelem
  • Wspieranie decyzji
  • Zarządzanie klientami
  • Remonty i inwestycje

  Finanse i księgowość

  Księga główna

  Za pomocą tego modułu prowadzona jest ewidencja działalności finansowej według przepisów prawa. Elastyczny system definiowania kont pozwala na tworzenie dowolnego planu kont.

  Należności i zobowiązania

  System ERP usprawnia nadzór rozrachunków, kontrolę kapitału obrotowego oraz płynności finansowej. Współpracuje z home-banking, zarządzanie dokumentami kasowymi oraz przeprowadza analizy należności.

  Środki trwałe

  W platformie gromadzone są szczegółowe informacje o miejscu wykorzystania, centrach kosztowych czy odpowiedzialnych pracownikach. Prowadzona jest ewidencja kosztów eksploatacji środków trwałych.

  Windykacja należności

  Wdrożenie oprogramowania ERP daje dostęp do aktualnych informacji o procesie windykacyjnym, ułatwia śledzenia etapów postępowania sądowego i pozasądowego wobec kontrahentów.

  Konsolidacja

  Narzędzie pozwala na przenoszenie i uwspólnianie danych oraz tworzenie raportów zbiorczych w strukturach wielofirmowych dla całej organizacji lub wybranych przedziałów.

  Podatki i opłaty

  Rozwiązanie w postaci ERP umożliwia prowadzenie kartotek podatnika i wymiaru podatku, obsługę różnego rodzaju podatków oraz decyzji, wezwań i postępowań. Możliwe jest także naliczanie kwot, księgowanie i egzekucja administracyjna.

  Egzekucje

  Za pośrednictwem systemu można dokonać rejestracji tytułów wykonawczych, ewidencji danych oraz obsługi czynności związanych ze skierowaniem pisma do US o wycofanie tytułu wykonawczego.

  Monitor należności podatkowych

  W platformie następuje także prowadzenie nadzoru nad stanem rozliczeń należności podatkowych. Moduł umożliwia przeglądanie rozliczeń według danych grup i kartotek lub wybranego podatku oraz wyświetlanie sald poszczególnych kont.

  Upomnienia i mandaty

  Dodatkowe funkcje programu klasy ERP to: obsługa przygotowania postanowień, tworzenia upomnień, wystawiania i druku tytułów wykonawczych. Prosta rejestracja, ewidencja i rozliczanie mandatów.

  Planowanie i budżetowanie

  W systemie można dokonywać rozrachunków publiczno-prawnych, w tym ZUS, ubezpieczeń indywidualnych, PFRON czy VAT. Istnieje też funkcja obsługi wpłat i wypłat oraz home-banking.

  E-deklaracje

  Generowanie i kompleksowa obsługa deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych oraz towarów i usług za pośrednictwem internetu, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym.

   Logistyka

   Gospodarka magazynowa

   Rozwiązania ERP wysoce usprawniają zarządzanie towarami, materiałami oraz całością magazynów. Dzięki ich wdrożeniu wystawianie dokumentów oraz ewidencja wszystkich operacji związanych z obrotem magazynowym są łatwiejsze. Prostsze jest także prowadzenie pełnej obsługi księgowej.

   Zamówienia i zakupy

   Rejestracja wszystkich zamówień oraz efektywne zarządzanie zapasami. Realizacja zamówień związana z fakturami i dokumentami magazynowymi. Wsparcie obsługi zamówień publicznych.

   Transport

   Ewidencja pojazdów, a także danych na temat kierowców, ich uprawnień czy badań technicznych. Rejestracja czasu pracy oraz pełnej analizy kosztów i przebiegu procesów.

   Sprzedaż

   Prosta ewidencja i wydruk faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatyczne generowanie faktur na podstawie umów. Moduł pozwala również na automatyzację cenników, dopłat i upustów.

    Zarządzanie personelem

    Ewidencja kadrowa

    Moduł zawiera informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, szkoleniach oraz badaniach lekarskich poszczególnych osób zatrudnionych w firmie lub instytucji. Pozwala także na prowadzenie elektronicznych teczek pracowników.

    Płace

    Za pośrednictwem programu ERP możliwe jest elastyczne definiowanie składników oraz algorytmów płacy. Odbywa się tutaj ewidencja i rozliczanie zasiłków, pożyczek czy dodatków, a także obsługa działalności socjalnej, kasy i ubezpieczeń.

    Portal pracowniczy

    System klasy ERP wspiera dział personalny oraz stanowi wygodne narzędzie dla pracowników. Zawiera informacje o urlopach, delegacjach, czasie pracy, ocenie okresowej czy szkoleniach.

    Rekrutacja pracowników

    Platforma umożliwia sprawne prowadzenie rekrutacji na wszystkich etapach procesu. Za jej pośrednictwem możliwe jest tworzenie harmonogramów oraz rankingów kandydatów.

    Szkolenia

    W ramach systemu ERP można planować i prowadzić politykę szkoleniową. Funkcje programu obejmują analizę potrzeb, planowanie terminów, kosztów szkoleń oraz ich ocenę.

    Ocena okresowa

    Obsługa procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników z wykorzystaniem zintegrowanego systemu ERP jest znacznie prostsza. Daje też możliwość ich ewidencjonowania wystawionych ocen w systemie.

     Wspieranie decyzji

     Controlling

     Definiowanie struktury organizacji z podziałem na centra kosztów, przychodów czy odpowiedzialności. Tworzenie budżetów, prowadzenie rozliczeń.

     Generator raportów

     Analiza danych według zdefiniowanych założeń. Generator dostosowany do różnych potrzeb użytkowników systemu. Zarządzanie raportami oraz eksport danych.

     System informowania kierownictwa

     Informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji. Wraz z innymi modułami Wspierania decyzji pozwala kontrolować całość procesów.

      Zarządzanie klientami

      Umowy

      Rejestracja umów wraz z aneksami, warunkami i sposobami ich realizacji. Rejestracja dokumentów związanych z umowami. oraz Ewidencja raportów i prowadzenie szczegółowych analiz.

      CRM

      Wspieranie całości działań związanych z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z klientami. Pełna historia dotycząca klientów danej organizacji oraz przygotowanie raportów i analiz.

      Reklamacje

      Dzięki wdrożeniu platformy ERP możemy znacząco przyspieszyć proces obsługi reklamacji. Możliwe jest także powiązanie danej reklamacji z dokumentami źródłowymi, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie kosztów.

       Remonty i inwestycje

       Remonty i obsługa techniczna

       Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi pracami remontowymi i inwestycyjnymi. Szczegółowa ewidencja prac na podstawie harmonogramów i zgłoszeń oraz analiza poniesionych i planowanych kosztów oraz zużytych materiałów.

       Projekty

       Tworzenie harmonogramów prac i kosztów, monitorowanie stanu realizacji poszczególnych etapów oraz terminów. Efektywny proces zaopatrzenia z generowaniem dokumentów zapotrzebowań.

        Skontaktuj się z ekspertem Comarch


        Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.        Przejdź do formularza