Zintegrowany system Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria to zintegrowany system klasy ERP II, który wspiera zarządzanie, administrację i obsługę księgowo-finansową instytucji administracji publicznej, uczelni oraz przedsiębiorstw. Nasze rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo danych, szybki dostęp do aktualnych informacji, przejrzystość oraz integrację procesów. Dzięki budowie modułowej system można w prosty sposób dopasować do aktualnych potrzeb oraz rozwijać o nowe funkcjonalności.

Dzięki temu oprogramowanie ERP sprawdza się w różnych firmach i instytucjach, bez względu na zakres ich działania czy liczbę zatrudnionych osób. Jest systemem dedykowanym głównie dla administracji, jednostek naukowych oraz firm, jednak przez swoją uniwersalność i elastyczność daje się zastosować w różnorakich branżach, zależnie od potrzeb i oczekiwań konkretnej organizacji.

Zintegrowany system Comarch ERP Egeria
Comarch ERP Egeria jest również systemem całkowicie zintegrowanym. Informacja raz wprowadzona do systemu może być wykorzystywana przez wszystkie uprawnione osoby, a zaawansowane funkcje raportów i analiz ułatwiają podejmowanie decyzji zarządczych dzięki dostępowi do zintegrowanych danych. Zaletą platformy jest także możliwość nadania różnych dostępów osobom korzystającym z systemu ERP, w zależności od zajmowanego przez nich stanowiska i stopnia odpowiedzialności za przebieg poszczególnych procesów. Słuchamy naszych użytkowników, dlatego w systemie oferujemy również dedykowane moduły, które usprawniają codzienną pracę. Dopasowujemy je do indywidualnych potrzeb oraz możliwości danego podmiotu, proponując platformę ERP maksymalnie zoptymalizowaną pod kątem założonych celów i dostępnych zasobów klienta.

Kompleksowe i elastyczne rozwiązanie

System zbudowany jest z modułów, które zapewniają kompleksowe wsparcie administracji, zarządzania oraz obsługi finansowo-księgowej. Wdrożenie systemu ERP w tych działach przynosi szereg korzyści związanych z usprawnieniem funkcjonowania całego przedsiębiorstwa bądź instytucji. Elastyczna budowa pozwala na pełne dopasowanie systemu informatycznego Comarch ERP Egeria do aktualnych potrzeb i wymagań oraz daje możliwość łatwego rozwijania systemu w przyszłości. Dzięki temu możemy swobodnie modyfikować funkcje programu ERP, zależnie od obecnego sposobu działania instytucji, jej oferty, istniejących działów czy wdrażanych rozwiązań.

Oprogramowanie klasy ERP dedykowane jest zarówno dla podmiotów biznesowych, jak i dla jednostek administracji publicznej. Ich przedstawicieli zachęcamy do kontaktu z nami i szczegółowego zapoznania się z ofertą wdrożenia systemu klasy ERP. Nasi konsultanci przedstawią pełne możliwości systemu Comarch ERP Egeria oraz dopasują jego funkcjonalności do konkretnych wymagań. Zakres możliwości programu omawiamy poniżej.

 • Moduły bazowe
 • Finanse i księgowość
 • Zarządzanie personelem
 • Wspieranie decyzji
 • Zarządzanie klientami
 • Logistyka
 • Remonty i inwestycje

Moduły bazowe

Administracja użytkownikami

Moduł umożliwia zarządzanie instalacją systemu, użytkownikami oraz uprawnieniami. Program ERP zapewnia bezpieczeństwo dostępu dzięki zastosowaniu najwyższych standardów i zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Centralny słownik systemu

Moduł zawiera informacje niezbędne do poprawnego działania systemu klasy ERP, zapewniające logikę danych i spójność informacji.

Centralna kartoteka kontrahentów

System pozwala na rejestrację pełnych danych kontrahentów oraz grupowanie ich według określonych kryteriów.

  Finanse i księgowość

  Księga główna

  Za pomocą tego modułu prowadzona jest ewidencja działalności finansowej według przepisów prawa. Elastyczny system definiowania kont pozwala na tworzenie dowolnego planu kont.

  Należności i zobowiązania

  System ERP usprawnia nadzór rozrachunków, kontrolę kapitału obrotowego oraz płynności finansowej. Współpracuje z home-banking, zarządzanie dokumentami kasowymi oraz przeprowadza analizy należności.

  Środki trwałe

  W platformie gromadzone są szczegółowe informacje o miejscu wykorzystania, centrach kosztowych czy odpowiedzialnych pracownikach. Prowadzona jest ewidencja kosztów eksploatacji środków trwałych.

  Windykacja należności

  Wdrożenie oprogramowania ERP daje dostęp do aktualnych informacji o procesie windykacyjnym, ułatwia śledzenia etapów postępowania sądowego i pozasądowego wobec kontrahentów.

  Konsolidacja

  Narzędzie pozwala na przenoszenie i uwspólnianie danych oraz tworzenie raportów zbiorczych w strukturach wielofirmowych dla całej organizacji lub wybranych przedziałów.

  Podatki i opłaty

  Rozwiązanie w postaci ERP umożliwia prowadzenie kartotek podatnika i wymiaru podatku, obsługę różnego rodzaju podatków oraz decyzji, wezwań i postępowań. Możliwe jest także naliczanie kwot, księgowanie i egzekucja administracyjna.

  Egzekucje

  Za pośrednictwem systemu można dokonać rejestracji tytułów wykonawczych, ewidencji danych oraz obsługi czynności związanych ze skierowaniem pisma do US o wycofanie tytułu wykonawczego.

  Monitor należności podatkowych

  W platformie następuje także prowadzenie nadzoru nad stanem rozliczeń należności podatkowych. Moduł umożliwia przeglądanie rozliczeń według danych grup i kartotek lub wybranego podatku oraz wyświetlanie sald poszczególnych kont.

  Upomnienia i mandaty

  Dodatkowe funkcje programu klasy ERP to: obsługa przygotowania postanowień, tworzenia upomnień, wystawiania i druku tytułów wykonawczych. Prosta rejestracja, ewidencja i rozliczanie mandatów.

  Planowanie i budżetowanie

  W systemie można dokonywać rozrachunków publiczno-prawnych, w tym ZUS, ubezpieczeń indywidualnych, PFRON czy VAT. Istnieje też funkcja obsługi wpłat i wypłat oraz home-banking.

  E-deklaracje

  Generowanie i kompleksowa obsługa deklaracji podatkowych osób fizycznych i prawnych oraz towarów i usług za pośrednictwem internetu, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym.

   Zarządzanie personelem

   Ewidencja kadrowa

   Moduł zawiera informacje o doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, szkoleniach oraz badaniach lekarskich poszczególnych osób zatrudnionych w firmie lub instytucji. Pozwala także na prowadzenie elektronicznych teczek pracowników.

   Płace

   Za pośrednictwem programu ERP możliwe jest elastyczne definiowanie składników oraz algorytmów płacy. Odbywa się tutaj ewidencja i rozliczanie zasiłków, pożyczek czy dodatków, a także obsługa działalności socjalnej, kasy i ubezpieczeń.

   Portal pracowniczy

   System klasy ERP wspiera dział personalny oraz stanowi wygodne narzędzie dla pracowników. Zawiera informacje o urlopach, delegacjach, czasie pracy, ocenie okresowej czy szkoleniach.

   Rekrutacja pracowników

   Platforma umożliwia sprawne prowadzenie rekrutacji na wszystkich etapach procesu. Za jej pośrednictwem możliwe jest tworzenie harmonogramów oraz rankingów kandydatów.

   Szkolenia

   W ramach systemu ERP można planować i prowadzić politykę szkoleniową. Funkcje programu obejmują analizę potrzeb, planowanie terminów, kosztów szkoleń oraz ich ocenę.

   Ocena okresowa

   Obsługa procesu przeprowadzania ocen okresowych pracowników z wykorzystaniem zintegrowanego systemu ERP jest znacznie prostsza. Daje też możliwość ich ewidencjonowania wystawionych ocen w systemie.

    Wspieranie decyzji

    Controlling

    Definiowanie struktury organizacji z podziałem na centra kosztów, przychodów czy odpowiedzialności. Tworzenie budżetów, prowadzenie rozliczeń.

    Generator raportów

    Analiza danych według zdefiniowanych założeń. Generator dostosowany do różnych potrzeb użytkowników systemu. Zarządzanie raportami oraz eksport danych.

    System informowania kierownictwa

    Informacje o kluczowych procesach zachodzących w organizacji. Wraz z innymi modułami Wspierania decyzji pozwala kontrolować całość procesów.

     Zarządzanie klientami

     Umowy

     Rejestracja umów wraz z aneksami, warunkami i sposobami ich realizacji. Rejestracja dokumentów związanych z umowami. oraz Ewidencja raportów i prowadzenie szczegółowych analiz.

     CRM

     Wspieranie całości działań związanych z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z klientami. Pełna historia dotycząca klientów danej organizacji oraz przygotowanie raportów i analiz.

     Reklamacje

     Dzięki wdrożeniu platformy ERP możemy znacząco przyspieszyć proces obsługi reklamacji. Możliwe jest także powiązanie danej reklamacji z dokumentami źródłowymi, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie kosztów.

      Logistyka

      Gospodarka magazynowa

      Rozwiązania ERP wysoce usprawniają zarządzanie towarami, materiałami oraz całością magazynów. Dzięki ich wdrożeniu wystawianie dokumentów oraz ewidencja wszystkich operacji związanych z obrotem magazynowym są łatwiejsze. Prostsze jest także prowadzenie pełnej obsługi księgowej.

      Zamówienia i zakupy

      Rejestracja wszystkich zamówień oraz efektywne zarządzanie zapasami. Realizacja zamówień związana z fakturami i dokumentami magazynowymi. Wsparcie obsługi zamówień publicznych.

      Transport

      Ewidencja pojazdów, a także danych na temat kierowców, ich uprawnień czy badań technicznych. Rejestracja czasu pracy oraz pełnej analizy kosztów i przebiegu procesów.

      Sprzedaż

      Prosta ewidencja i wydruk faktur VAT, dokumentów korygujących oraz automatyczne generowanie faktur na podstawie umów. Moduł pozwala również na automatyzację cenników, dopłat i upustów.

       Remonty i inwestycje

       Remonty i obsługa techniczna

       Kompleksowe zarządzanie prowadzonymi pracami remontowymi i inwestycyjnymi. Szczegółowa ewidencja prac na podstawie harmonogramów i zgłoszeń oraz analiza poniesionych i planowanych kosztów oraz zużytych materiałów.

       Projekty

       Tworzenie harmonogramów prac i kosztów, monitorowanie stanu realizacji poszczególnych etapów oraz terminów. Efektywny proces zaopatrzenia z generowaniem dokumentów zapotrzebowań.

        System dopasowany do potrzeb

        Dowiedz się w jaki sposób Comarch ERP Egeria może wspierać pracę jednostek administracji publicznej, edukacji, utilities oraz ochrony zdrowia. Oferujemy dedykowane rozwiązania dostosowane do wymagań naszych użytkowników.

         Case study

         Przeczytaj więcej o wdrożeniach systemu Comarch ERP Egeria.

         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w PEC w Malborku

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria w PEC w Malborku

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w PWiK w Rybniku

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie ZKM Gdańsk

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Gdańsku.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

         Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

         Dowiedz się więcej
         Case study Comarch ERP Egeria

         Wdrożenie w Uniwersytecie Szczecińskim

         Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim.

         Dowiedz się więcej