System do Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Comarch EZDSystem do elektronicznego zarządzania dokumentacją Comarch EZD to kompleksowe rozwiązanie, które przyspiesza obieg dokumentów w firmie państwowej i ułatwia prowadzenie nowoczesnej administracji. Pozwala on na efektywną organizację pracy, daje dostęp do aktualnych informacji oraz ujednolica procesy wewnętrzne przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych. Dzięki budowie modułowej nasz elektroniczny system obiegu dokumentów jest elastyczny i daje możliwość dopasowania do aktualnych potrzeb oraz dalszej rozbudowy. Jego charakterystyka sprawia, że bez trudu dostosujemy go do wymagań konkretnej jednostki. Poniżej odpowiadamy szczegółowo na pytania, co to jest elektroniczny obieg dokumentów oraz omawiamy jego największe zalety (do czego służy i gdzie na co dzień znajduje swoje zastosowanie).

System EZD - wsparcie technologiczne

Nasz system wspiera pracę dzięki wykorzystaniu intuicyjnych narzędzi. Comarch EZD zapewnia elektroniczny obieg dokumentów przekazywanych za pośrednictwem ePUAP czy przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Przyspiesza obsługę spraw, usprawnia komunikację wewnętrzną, kontrolę procesów oraz zarządzanie dokumentacją w firmie państwowej/publicznej przy zachowaniu zgodności z wymogami prawa, instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt JRWA.

Istnieje wiele argumentów za tym, by wszystkie czynności kancelaryjne przenieść do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją. Znacznie ułatwia on odtworzenie przebiegu procesów, dla potrzeb których dokumenty powstawały. Okres oczekiwania na niezbędne dla dalszego prowadzenia spraw podpisy i akceptacje staje się dużo krótszy, bo dzięki programowi do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie publicznej szybszy jest przepływ informacji ich dotyczących. 

  • Administracja publiczna
  • Edukacja
  • Utilities

Elektroniczny obieg dokumentów w urzędzie

Na administrację publiczną składa się wiele struktur organizacyjnych, których działanie opiera się na obiegu dokumentów i procedurach. Sposób (elektroniczny lub tradycyjny) zarządzania dokumentacją w jednostkach ma zasadniczy wpływ na efektywność realizacji zadań, a tym samym na jakość obsługi obywateli. Nie istnieje możliwość zaprojektowania jednego, sztywnego elektronicznego systemu (programu) do obiegu dokumentów dla całej administracji publicznej. 
Procesy są zupełnie różne w zależności od skali działań urzędu, jego kompetencji i na przykład tego, czy mamy do czynienia z administracja centralną czy samorządową. Priorytetem każdego sprawnie funkcjonującego urzędu powinien być wybór właściwej platformy, która zapewni najbardziej optymalny sposób obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie. Bardzo istotna jest obecnie elastyczność przetwarzania dokumentów oraz ich sprawny przepływ. Naszą odpowiedzią na te potrzeby jest Comarch EZD - system do elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie, np. w gminie.

Elektroniczny program do zarządzania dokumentami znacząco przyspiesza realizację procesów wewnętrznych dzięki prostemu dostępowi do wyników pracy innych, a tym samym do źródeł, z których czerpiemy informacje potrzebne przy wykonywaniu zadań.

System może służyć również do usprawnienia komunikacji z kontrahentami, innymi współpracującymi placówkami naukowo-badawczymi oraz studentami. Comarch EZD stanowi więc nie tylko usprawnienie pracy dziekanatu, ale również obsługi całości korespondencji przychodzącej i wychodzącej z uczelni.

Czytaj więcej

Comarch EZD

Elektroniczny obieg dokumentów w firmie

Dynamika zmian w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz rosnące wymagania klientów odnośnie jakości obsługi wpływają na procesy biznesowe. Aby spełnić te wymogi, należy wdrożyć efektywny system (program) do zarządzania dokumentami w firmie publicznej. Wykorzystanie systemu Comarch EZD skutkuje skróceniem czasu obsługi, oszczędnościami związanymi ze zmniejszeniem zużycia materiałów biurowych oraz przyspieszeniem czasu realizacji zadań. Dzięki elektronicznej aplikacji do wymiany dokumentów usprawnione zostają procesy komunikacyjne, a pismo przesyłane obiegiem szybciej i celniej trafia do zainteresowanych.

eod- elektroniczny obieg dokumentów w firmie