Comarch Portal dla Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej

Szybki rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz popularyzacja wykorzystania Internetu w niemal każdej strefie życia, sprawia, że jednym z podstawowych narzędzi, jakim każde przedsiębiorstwo realizujące szeroko pojęte funkcje publiczne powinno dysponować by sprawnie działać, jest zapewnienie dostępu on-line do usystematyzowanej, skategoryzowanej informacji jak najbardziej szerokiemu gronu odbiorców.

Comarch Portal to gotowe rozwiązania, integrujące w jedną całość serwisy internetowe obsługujące ogół funkcji związanych z działalnością danego przedsiębiorstwa. Głównym zamierzeniem portalu jest zmniejszenie kosztów wdrożenia wynikających z potrzeby integracji rozproszonych funkcjonalności, dostosowywania istniejących rozwiązań, a także zapewnienie prekonfigurowalnego narzędzia, którego obsługa nie będzie wymagała stałej asysty specjalistów.

 

 

Comarch Portal

Cele i założenia systemu

Comarch Portal to także dojrzałe i sprawdzone rozwiązanie, pozwalające na tworzenie i sukcesywne rozbudowywanie serwisu internetowego w dynamiczny sposób. Cechuje się modułową architekturą oraz wykorzystaniem najnowszych wzorców projektowych i technologii. Wykorzystanie otwartych i sprawdzonych standardów umożliwia ciągłą rozbudowę funkcjonalności systemu. Szerokie możliwości integracji z innymi systemami pozwalają na wykorzystanie Comarch Portal jako platformy agregującej w sobie dostęp do wielu zewnętrznych aplikacji, poprzez automatyczne zasilanie oraz prezentację dynamicznych treści na portalu.

 

 • Komponenty informacyjne zapewniają dostęp do informacji publicznej w ramach Biuletynu Informacji Publicznej oraz dostęp do odpowiednio zorganizowanej i usystematyzowanej informacji w ramach tzw. serwisów tematycznych;
 • Komponent usługowy umożliwia załatwianie spraw  przez Internet w module eBOK;
 • Komponent wsparcia pracy udziela wsparcia w codziennych czynnościach pracownikom przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie funkcjonalności Intranetu.

Comarch Portal

 • Aktualności - aktualne widomości o firmie
 • O Firmie – moduł legend zawierający podstawowe informacje o firmie takie jak historia, schemat organizacyjny itp.
 • Dla Klientów – zebrana w jednym miejscu informacja na temat oferty, taryf, informacje o planowanych wyłączeniach, wzory druków formularzy, eBOK itp.
 • Informacje specjalistyczne – moduł związany obsługą techniczną zawierający specyfikacje techniczne, instrukcje itp.
 • Praca – dział wyposażony m.in. w tablicę  aktualnych ofert pracy
 • Biuro Prasowe– moduł służący do prezentacji artykułów które ukazały się w prasie na temat firmy lub informacji firmowych dla prasy
 • Kontakt – dział związany z publikacją informacji związanych z danymi teleadresowymi, adresem centrali, adresami oddziałów, Biur Obsługi Klienta itp.

Korzyści

 • Łatwy i dostęp do informacji oraz możliwość prowadzenia wielu spraw on – line mają kluczowe znaczenie w kontekście czasu i komfortu, jaki zyskują Klienci oraz Pracownicy firmy.
 • Zadowoleni Klienci , którzy z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dnia mogą odszukać interesujące ich informacje (np. opis procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie, sposoby rozwiązywania problemów, aktualności związane z pracą przedsiębiorstwa, informacje o planowanych remontach czy ograniczeniach w dostawie mediów, informacje o awariach itp, nadać bieg sprawie lub sprawdzić stan jej realizacji,.
 • Skrócenie do niezbędnego minimum czasu załatwiania różnych spraw w Biurach Obsługi Klienta poprzez zastępowanie tradycyjnych metod komunikacji na linii Firma – Klient, , elektronicznymi procedurami znacznie usprawnia pracę danego przedsiębiorstwa oraz wpływa na jakość postrzegania firmy w ogóle.
 • W jednym miejscu w Internecie, w nowoczesnej i atrakcyjnej dla oka formie, gromadzone, udostępniane i archiwizowane są wszelkie niezbędne dane związane z pracą przedsiębiorstwa i jego pracowników. Niestety, często zdarza się, że informacje te są rozproszone, a wyszukanie tego, co naprawdę w danej chwili interesuje klienta, staje się niezwykle trudne, lub wręcz niemożliwe.

 

Comarch Portal