Comarch Smart Education Platform

Funkcjonalności Comarch SEP

Nasze rozwiązanie zbudowane jest z modułów, co wpływa na łatwość konfigurowania oraz prostą rozbudowę systemu w zależności od wymagań. W odpowiedzi na potrzeby naszych użytkowników stworzyliśmy dedykowane moduły, które znacznie ułatwiają realizację codziennych zadań.

 1. 01 Rekrutacja
 2. Moduł w sposób kompleksowy wspomaga procesy związane z rekrutacją kandydatów na studia. Obsługuje zarówno rejestrację internetową kandydatów, jak również tradycyjną rejestrację danych z teczek. Pozwala zarządzać dowolną ilością naborów na każdy kierunek czy specjalność oraz obsługuje możliwość równoległej rekrutacji na wiele kierunków dla jednego kandydata.

  comarch_smart_education_platform_rekrutacja

 3. 02 Dziekanat
 4. Pełne wsparcie pracy dziekanatów w obsłudze studentów, doktorantów i procesów dydaktycznych. Proste w obsłudze narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentów znacznie przyspieszają realizację spraw i zadań realizowanych przez dziekanaty. Możliwość przydzielania zadań poszczególnym pracownikom według pełnionych ról. Moduł ułatwia pracę przy obsłudze spraw studenckich, prowadzeniu ewidencji ubezpieczeń i badań okresowych, czy kontroli wyników nauczania lub rozrachunków.

  comarch_smart_education_platform_dziekanat

 5. 03 Dydaktyka
 6. Planowanie i rozliczania zajęć dydaktycznych w szybki i łatwy sposób. Moduł umożliwia planowanie zajęć dla grup studenckich, przydział godzin dydaktycznych dla wykładowców oraz określenia rodzaju umowy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) na podstawie której realizowane są zajęcia. Daje możliwość łączenia zajęć dla studentów wielu kierunków z uwzględnieniem liczebności grup oraz narzędzia do rozliczenia godzin dydaktycznych z uwzględnieniem pensum rozliczeniowego, godzin ponadwymiarowych oraz umów cywilno-prawnych.

  comarch_smart_education_platform_dydaktyka

 7. 04 Stypendia
 8. Prowadzenie ewidencji wniosków stypendialnych oraz ich automatyczna weryfikacja na podstawie zdefiniowanych progów i stawek. Rozwiązanie daje możliwość sporządzania list wypłat, zlecanie wypłat oraz przelewów na rachunek studenta oraz obsługi decyzji i odwołań. Ułatwienia w postaci definiowania treści przepisów i aktów prawnych na wydawanych decyzjach czy zmiana algorytmu składowych wyliczania średniego dochodu znacznie przyspieszają proces.

  comarch_smart_education_platform_stypendia

 9. 05 Czesne
 10. Sprawna obsługa procesu wpłat, wystawiania faktur dla studenta lub innego płatnika oraz prowadzenie transakcji wielowalutowych (obciążenia i wpłaty). Proste generowanie przejrzystych raportów dotyczących opłat studenckich z podziałem na różne kategorie.

  comarch_smart_education_platform_czesne

 11. 06 Sprawy
 12. Wsparcie obsługi spraw studenckich realizowanych przez dziekanaty, sekretariaty oraz inne działy uczelni. Ułatwienie zarządzania dokumentacją i przejrzysta historia zmian. Studenci są w stanie sprawdzić na jakim etapie realizacji jest ich sprawa, a automatyzacja wielu procesów skraca czas potrzebny na jej załatwienie.

  comarch_education_smart_platform_sprawy

 13. 07 Praktyki
 14. Obsługa i wsparcie realizacji praktyk studenckich, tworzenie baz dostępnych ofert oraz proste składanie wniosków. Nasze rozwiązanie daje narzędzia do prowadzenia elektronicznego dziennika praktyk, ktory rejestruje czas i okres odbywanych praktyk. Integracja modułu z Platformą wykładowcy lub studenta daje możliwość składania wniosków online, rozliczania praktyk czy wypełniania dziennika praktyk.

  comarch_smart_education_platform_praktyki

 15. 08 Platforma studenta
 16. Platforma studenta dostępna online to duże ułatwnienie dla wszystkich studentów, dzięki któremu w prosty sposób mogą sprawdzać swoje harmonogramy, otrzymane oceny i punkty ECTS, rozliczenia finansowe, realizację sprawy czy przebieg praktyk. Platforma daje również możliwość zapisania się na dodatkowe zajęcia i prowadzenia wygodnej komunikacji z wykładowcami i dziekanatem. Dużym ułatwieniem jest również możliwość załatwiania spraw studenckich przez internet.

  comarch_smart_education_platform_platforma_studenta

 17. 09 Akademiki
 18. Nowoczesna uczelnia zapewnia najwyższą jakość usług i wsparcia dla swoich studentów, dlatego do zarządzania domami studenckimi stworzyliśmy dedykowany moduł Akademiki. Nasze rozwiązanie to prosta obsługa, kompleksowe wsparcie finansowo-księgowe, łatwe generowanie dokumentów należności za czynsz, kaucję lub szkody materialne oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu przyznawania miejsc w akademikach.

  comarch_smart_education_platform_akademiki

Rekrutacja

Moduł w sposób kompleksowy wspomaga procesy związane z rekrutacją kandydatów na studia. Obsługuje zarówno rejestrację internetową kandydatów, jak również tradycyjną rejestrację danych z teczek. Pozwala zarządzać dowolną ilością naborów na każdy kierunek czy specjalność oraz obsługuje możliwość równoległej rekrutacji na wiele kierunków dla jednego kandydata.

comarch_smart_education_platform_rekrutacja

Dziekanat

Pełne wsparcie pracy dziekanatów w obsłudze studentów, doktorantów i procesów dydaktycznych. Proste w obsłudze narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentów znacznie przyspieszają realizację spraw i zadań realizowanych przez dziekanaty. Możliwość przydzielania zadań poszczególnym pracownikom według pełnionych ról. Moduł ułatwia pracę przy obsłudze spraw studenckich, prowadzeniu ewidencji ubezpieczeń i badań okresowych, czy kontroli wyników nauczania lub rozrachunków.

comarch_smart_education_platform_dziekanat

Dydaktyka

Planowanie i rozliczania zajęć dydaktycznych w szybki i łatwy sposób. Moduł umożliwia planowanie zajęć dla grup studenckich, przydział godzin dydaktycznych dla wykładowców oraz określenia rodzaju umowy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) na podstawie której realizowane są zajęcia. Daje możliwość łączenia zajęć dla studentów wielu kierunków z uwzględnieniem liczebności grup oraz narzędzia do rozliczenia godzin dydaktycznych z uwzględnieniem pensum rozliczeniowego, godzin ponadwymiarowych oraz umów cywilno-prawnych.

comarch_smart_education_platform_dydaktyka

Stypendia

Prowadzenie ewidencji wniosków stypendialnych oraz ich automatyczna weryfikacja na podstawie zdefiniowanych progów i stawek. Rozwiązanie daje możliwość sporządzania list wypłat, zlecanie wypłat oraz przelewów na rachunek studenta oraz obsługi decyzji i odwołań. Ułatwienia w postaci definiowania treści przepisów i aktów prawnych na wydawanych decyzjach czy zmiana algorytmu składowych wyliczania średniego dochodu znacznie przyspieszają proces.

comarch_smart_education_platform_stypendia

Czesne

Sprawna obsługa procesu wpłat, wystawiania faktur dla studenta lub innego płatnika oraz prowadzenie transakcji wielowalutowych (obciążenia i wpłaty). Proste generowanie przejrzystych raportów dotyczących opłat studenckich z podziałem na różne kategorie.

comarch_smart_education_platform_czesne

Sprawy

Wsparcie obsługi spraw studenckich realizowanych przez dziekanaty, sekretariaty oraz inne działy uczelni. Ułatwienie zarządzania dokumentacją i przejrzysta historia zmian. Studenci są w stanie sprawdzić na jakim etapie realizacji jest ich sprawa, a automatyzacja wielu procesów skraca czas potrzebny na jej załatwienie.

comarch_education_smart_platform_sprawy

Praktyki

Obsługa i wsparcie realizacji praktyk studenckich, tworzenie baz dostępnych ofert oraz proste składanie wniosków. Nasze rozwiązanie daje narzędzia do prowadzenia elektronicznego dziennika praktyk, ktory rejestruje czas i okres odbywanych praktyk. Integracja modułu z Platformą wykładowcy lub studenta daje możliwość składania wniosków online, rozliczania praktyk czy wypełniania dziennika praktyk.

comarch_smart_education_platform_praktyki

Platforma studenta

Platforma studenta dostępna online to duże ułatwnienie dla wszystkich studentów, dzięki któremu w prosty sposób mogą sprawdzać swoje harmonogramy, otrzymane oceny i punkty ECTS, rozliczenia finansowe, realizację sprawy czy przebieg praktyk. Platforma daje również możliwość zapisania się na dodatkowe zajęcia i prowadzenia wygodnej komunikacji z wykładowcami i dziekanatem. Dużym ułatwieniem jest również możliwość załatwiania spraw studenckich przez internet.

comarch_smart_education_platform_platforma_studenta

Akademiki

Nowoczesna uczelnia zapewnia najwyższą jakość usług i wsparcia dla swoich studentów, dlatego do zarządzania domami studenckimi stworzyliśmy dedykowany moduł Akademiki. Nasze rozwiązanie to prosta obsługa, kompleksowe wsparcie finansowo-księgowe, łatwe generowanie dokumentów należności za czynsz, kaucję lub szkody materialne oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu przyznawania miejsc w akademikach.

comarch_smart_education_platform_akademiki

Comarch SEP + Comarch ERP Egeria

Lubisz proste rozwiązania, które możesz elastycznie dopasować do swoich potrzeb? Nasze systemy zapewniają kompleksową obsługę całości procesów edukacyjnych oraz efektywne zarządzanie nowoczesną uczelnią w obszarze finansowo-księgowym czy administracyjnym. Comarch SEP wspiera całość obsługi procesów edukacyjnych na uczelni. To łatwa obsługa dziekanatów, rekrutacji, dydaktyki, projektów badawczych czy platforma studenta. System Comarch ERP Egeria zapewnia wszystkie funkcjonalności nowoczesnego systemu do zarządzania klasy ERP. Oba rozwiązania mogą być wdrożone razem lub osobno. Wszystko zależy od Twoich wymagań!

Materiały do pobrania

Foldery

Comarch SEP

Smart Education Platform - kompleksowy system dla szkół wyższych

Pobierz