Nowoczesne oprogramowanie dla uczelni wyższych

Zarządzanie nowoczesną uczelnią

Co zapewnia system Comarch SEP?

  • Wsparcie procesów dydaktycznych i biznesowych, dzięki aktualnym danym oraz przyspieszenie realizacji zadań i spraw
  • Kompleksową obsługę wszystkich stopni studiów, przewodów doktorskich, habilitacyjnych i doktorskich
  • Wygodny dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową, łatwe składanie wniosków i załatwianie spraw online
  • Narzędzia do tworzenia pełnej dokumentacji studiów, suplementów, protokołów, zaświadczeń i wirtualny indeks
  • Aktualizacje zgodne z bieżącymi przepisami prawa oraz najwyższy standard bezpieczeństwa danych
  • Automatyzacja wielu procesów zarządzania uczelnią oraz pełna adaptacja systemu w ramach infrastruktury IT

Funkcjonalności Comarch SEP

Nasze rozwiązanie zbudowane jest z modułów, co wpływa na łatwość konfigurowania oraz prostą rozbudowę systemu w zależności od wymagań. W odpowiedzi na potrzeby naszych użytkowników stworzyliśmy dedykowane moduły, które znacznie ułatwiają realizację codziennych zadań.

Moduł w sposób kompleksowy wspomaga procesy związane z rekrutacją kandydatów na studia. Obsługuje zarówno rejestrację internetową kandydatów, jak również tradycyjną rejestrację danych z teczek. Pozwala zarządzać dowolną ilością naborów na każdy kierunek czy specjalność oraz obsługuje możliwość równoległej rekrutacji na wiele kierunków dla jednego kandydata.

Pełne wsparcie pracy dziekanatów w obsłudze studentów, doktorantów i procesów dydaktycznych. Proste w obsłudze narzędzia do elektronicznego obiegu dokumentów znacznie przyspieszają realizację spraw i zadań realizowanych przez dziekanaty. Możliwość przydzielania zadań poszczególnym pracownikom według pełnionych ról. Moduł ułatwia pracę przy obsłudze spraw studenckich, prowadzeniu ewidencji ubezpieczeń i badań okresowych, czy kontroli wyników nauczania lub rozrachunków.

Planowanie i rozliczania zajęć dydaktycznych w szybki i łatwy sposób. Moduł umożliwia planowanie zajęć dla grup studenckich, przydział godzin dydaktycznych dla wykładowców oraz określenia rodzaju umowy (umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna) na podstawie której realizowane są zajęcia. Daje możliwość łączenia zajęć dla studentów wielu kierunków z uwzględnieniem liczebności grup oraz narzędzia do rozliczenia godzin dydaktycznych z uwzględnieniem pensum rozliczeniowego, godzin ponadwymiarowych oraz umów cywilno-prawnych.

Prowadzenie ewidencji wniosków stypendialnych oraz ich automatyczna weryfikacja na podstawie zdefiniowanych progów i stawek. Rozwiązanie daje możliwość sporządzania list wypłat, zlecanie wypłat oraz przelewów na rachunek studenta oraz obsługi decyzji i odwołań. Ułatwienia w postaci definiowania treści przepisów i aktów prawnych na wydawanych decyzjach czy zmiana algorytmu składowych wyliczania średniego dochodu znacznie przyspieszają proces.

Sprawna obsługa procesu wpłat, wystawiania faktur dla studenta lub innego płatnika oraz prowadzenie transakcji wielowalutowych (obciążenia i wpłaty). Proste generowanie przejrzystych raportów dotyczących opłat studenckich z podziałem na różne kategorie.

Wsparcie obsługi spraw studenckich realizowanych przez dziekanaty, sekretariaty oraz inne działy uczelni. Ułatwienie zarządzania dokumentacją i przejrzysta historia zmian. Studenci są w stanie sprawdzić na jakim etapie realizacji jest ich sprawa, a automatyzacja wielu procesów skraca czas potrzebny na jej załatwienie.

Obsługa i wsparcie realizacji praktyk studenckich, tworzenie baz dostępnych ofert oraz proste składanie wniosków. Nasze rozwiązanie daje narzędzia do prowadzenia elektronicznego dziennika praktyk, ktory rejestruje czas i okres odbywanych praktyk. Integracja modułu z Platformą wykładowcy lub studenta daje możliwość składania wniosków online, rozliczania praktyk czy wypełniania dziennika praktyk.

Comarch SEP + Comarch ERP Egeria

Lubisz proste rozwiązania, które możesz elastycznie dopasować do swoich potrzeb? Nasze systemy zapewniają kompleksową obsługę całości procesów edukacyjnych oraz efektywne zarządzanie nowoczesną uczelnią w obszarze finansowo-księgowym czy administracyjnym. Comarch SEP wspiera całość obsługi procesów edukacyjnych na uczelni. To łatwa obsługa dziekanatów, rekrutacji, dydaktyki, projektów badawczych czy platforma studenta. System Comarch ERP Egeria zapewnia wszystkie funkcjonalności nowoczesnego systemu do zarządzania klasy ERP. Oba rozwiązania mogą być wdrożone razem lub osobno. Wszystko zależy od Twoich wymagań!

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza