Czym jest Niebieski Pokój Przesłuchań?

Niebieski pokój to specjalne pomieszczenie przystosowane do przesłuchań dzieci. Głównym celem jest zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery rozmów poza salą sądową. Pokój wyposażony jest w urządzenia pozwalające rejestrować wizję i dźwięk z przesłuchania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2013 roku, w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu Postępowania Karnego, w Sądach wydzielone są osobne pomieszczenia dostosowane do przesłuchań osób nieletnich.

Nasze doświadczenia zdobyte w czasie wielu lat współpracy z Sądami Powszechnymi pozwoliły na stworzenie sprawdzonego rozwiązania w zakresie cyfrowej rejestracji przesłuchań w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań. Znajomość realiów sądowych i procedur przesłuchań pozwala nam zaoferować rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania oraz uwzględniające potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Format nagrań jest zgodny z formatem plików, które są nagrywane w sądach przez system RECourt, dzięki czemu pliki nagrań z łatwością mogą być odtwarzane podczas rozprawy. Zaprojektowaliśmy w pełni elastyczne rozwiązanie, które pozwala dostosować parametry i wyposażenie techniczne do oczekiwań zamawiającego. Dysponujemy również rozbudowaną siecią serwisu, dzięki czemu wspieramy naszych użytkowników na każdym etapie realizacji wdrożenia oraz użytkowania systemu.

Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań?

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci prowadzony jest przez podmiot posiadający osobowość prawną, w szczególności sąd, inną instytucję państwową lub samorządową bądź organizację pozarządową zajmującą się pomocą małoletnim.

Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci składa się z dwóch pomieszczeń: pokoju przesłuchań oraz pokoju technicznego. 

pokoj przesluchan

Pokój przełuchań:

Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i koncentracji dziecku (drzwi i okna są wygłuszone) dlatego zlokalizowany jest tak aby zapewnić dziecku anonimowość i brak styczności z zatrzymanym czy oskarżonym. Charakteryzuje go stonowana kolorystyka i wielkość pozwalająca na obecność sędziego, psychologa oraz ewentualnie tłumacza. Pokój Przesłuchań wyposażony jest w meble, które mają zapewnić dziecku komfort w trakcie przebywania bez względu na wiek i dostosowany jest do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością.

Rozwiązanie Comarch Blue Room umożliwia wyposażenie pokoju przesłuchań w:

 • Kamery przekazujące obraz wysokiej rozdzielczości z sali przesłuchań do pokoju technicznego oraz urządzenia rejestrującego. Kamery o odpowiednich parametrach pozwalają oddać mimikę i gestykulację przesłuchiwanego, nawet gdy ma opuszczoną głowę oraz podążają za poruszającym się świadkiem.
 • Mikrofony przy stole i suficie przekazujące dźwięk z pokoju przesłuchań do pokoju technicznego oraz do urządzenia rejestrującego. Czułość mikrofonów i ich ulokowanie pozwalają na wychwycenie każdego cichego dźwięku, niezależnie od miejsca przebywania świadka w pokoju, bez sprzężeń lub pogłosów.
 • Słuchawki bezprzewodowe dla sędziego oraz psychologa, umożliwiające przekazywanie pytań od osób znajdujących się w pokoju technicznym. Dzięki temu możliwe jest również zadawanie pytań przesłuchiwanemu przez inne osoby biorące udział w przesłuchaniu.

Pokój techniczny:

Powinien być wielkości, która umożliwi wzięcie udziału w przesłuchaniu prokuratorowi, obrońcy, pełnomocnikowi pokrzywdzonego, przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, osobie pełnoletniej wskazanej przez małoletniego, protokolantowi. Niezbędnym elementem jest lustro weneckie między pokojem technicznym a pokojem przesłuchań lub bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz system komunikacji pomiędzy pokojami.

Rozwiązanie Comarch Blue Room umożliwia wyposażenie pokoju technicznego w:

 • Mikrofony do komunikacji z osobami w pokoju przesłuchań działające w trybie ‘naciśnij i mów’, które pozwalają utrwalić w formie cyfrowego zapisu pytania i wypowiedzi osób znajdujących się w pokoju technicznym.
 • Głośniki oraz słuchawki, w których słychać przebieg rozmowy w pokoju przesłuchań oraz pytania zadawane przez osoby znajdujące się w pokoju technicznym oraz urządzenie do rejestracji sygnałów audio-wideo z przesłuchania, w trybie rejestracji wielokanałowej, umożliwiające nagranie przesłuchania na nośnik cyfrowy i użycie zapisu jako dowodu podczas rozpraw.
 • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym, umożliwiającym spisanie protokołu przesłuchania, sterowanie przebiegiem nagrania oraz monitorowanie poprawności działania urządzeń technicznych.
 • Terminal wideokonferencyjny dający możliwość przeprowadzenia wideokonferencji z inną placówką np. sądem, policją lub prokuraturą.
 • Oprogramowanie umożliwiające sterowanie kamerą i funkcjami Pan/Tilt/Zoom lub ustawienie funkcji auto tracking.

Niebieski Pokój Przesłuchań - Comarch Blue Room

Rozwiązanie Comarch zapewnia:

 • Proste odtwarzanie nagrania z poziomu aplikacji sądowych dzięki zgodności plików z formatem wykorzystywanym w Sądach Powszechnych, bez konwersji i dodatkowego formatowania plików
 • Protokołowanie i sporządzanie adnotacji zsynchronizowanych z nagraniem audio-wideo
 • Proste zarządzanie plikami po rejestracji przesłuchania (możliwość nagrania na płytę, możliwość edycji protokołu)
 • Możliwość przeprowadzenia wideokonferencji z pokoju przesłuchań dzięki terminalowi wideokonferencyjnemu
 • Elastyczny dobór ilości kamer, mikrofonów oraz funkcji zarządzania strumieniami audio-wideo
 • Rejestrację wielokanałową dla uzyskania lepszych parametrów sygnału audio
 • Zarządzanie obrazem wyświetlanym na ekranie wielkoformatowym i wybór źródła obrazu wyświetlanego z poziomu aplikacji.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza