Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie Faktury Sprzedaży na podstawie Paragonu fiskalnego dla sprzedaży dokonanej dla podatnika VAT, będzie możliwe tylko kiedy na Paragonie podano NIP. Działanie to ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. 

Za próby naruszenia nowych przepisów stosowana będzie sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej Fakturze.

 

Program Comarch ERP Optima został dostosowany do nowych przepisów w wersji 2020.1.1.

 

Podstawa prawna:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001520

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza