Od 01.07.2020 r. obowiązywać będzie nowa matryca stawek VAT oparta na tzw. Nomenklaturze Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i uproszczenie przyporządkowywania stawek VAT do towarów oraz zniwelowanie niekonsekwentnego stosowania różnych stawek VAT na podobne towary. Przewidziane jest objęcie jedną stawką VAT w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN).

Ministerstwo Finansów zdecydowało się też na wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS), czyli decyzji administracyjnej, która pozwoli podatnikowi na uzyskanie informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru bądź usługi. Uzyskana informacja, będzie wiążąca dla organu podatkowego. O WIS można ubiegać się już od 1 listopada 2019 r., przy czym decyzja będzie dotyczyć co do zasady stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r.

 

W programie Comarch ERP Optima 2020.3.1 wprowadzono szereg ułatwień w tym zakresie:

https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/handel-z-magazynem-11/

Podstawa prawna:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001751

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza