Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych opublikowanym w Dz.U. z 2017 poz. 1191 dla okresów obrachunkowych rozpoczętych po 31.12.2016 obowiązują nowe wzory deklaracji CIT-8. Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznej CIT-8(25) z załącznikami: CIT-8/O(12), CIT-D(5), CIT-ST(7), CIT-ST/A(5), CIT-BR(3).

W programie Comarch ERP Optima już od wersji 2018.0.1. Użytkownik ma możliwość naliczenia deklaracji CIT-8(25) wraz z załącznikami na nowych formularzach obowiązujących za okresy obrachunkowe rozpoczęte po 31.12.2016 roku z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1191)

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza