• Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

  W programie Comarch ERP Optima w wersji 2013.4.1 zostały dodane nowe wzory deklaracji VAT-7 – wzór 14, VAT-7K – wzór 8 oraz VAT-7D – wzór 5 wraz z wydrukami - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. opublikowanym w Dz. U. z 2013 poz. 394. Zaktualizowano również wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki VAT-7, VAT-7K i VAT-7D do systemu e-Deklaracje.

   

 • Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD

  W programie Comarch ERP Optima w wersji 2013.3.1 zostały wprowadzone następujące zmiany:

  • Zostały dodane nowe wzory deklaracji VAT-7 – wzór 13, VAT-7K – wzór 7 oraz VAT-7D – wzór 4 wraz z wydrukami - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz. 1550. Został również zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD do systemu e-Deklaracje.

  • W celu rozliczenia ulgi na złe długi został wprowadzony załącznik VAT-ZD (Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) wraz z wydrukiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. opublikowanym w Dz. U. z 2012 poz. 1451.

    

 • Rozliczenie roczne CIT-8

  W programie Comarch ERP Optima w wersji 2013.3.1 został zaktualizowany wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji rocznej CIT-8 na formularzu 21 do systemu e-Deklaracje za rok 2012.

   

 • Metoda kasowa rozliczania podatku VAT.

  Na podstawie Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce z dnia 16 listopada 2012 r. opublikowanej w Dz. U. z 2012 poz. 1342  w programie Comarch ERP Optima w wersji 2013.2.1 dostosowano zasady rozliczania metody kasowej. Zmiany obowiązują od dnia 01.01.2013.

  • W przypadku sprzedaży VAT należny wykazywany jest na deklaracji gdy dłużnik za nią zapłaci w części lub w całości. Jeżeli dłużnikiem jest podatnik VAT czynny to został całkowicie zniesiony limit 90 dni, po którym niezapłacona faktura musi być wykazana na deklaracji VAT-7. Jeśli dłużnikiem jest podatnik zwolniony lub osoba fizyczna to termin został wydłużony do 180 dni.
  • W przypadku zakupów VAT naliczony wykazywany jest na deklaracji w momencie częściowej lub całkowitej zapłaty faktury.

  Zmiana dotyczy tylko transakcji krajowych, dla pozostałych rodzajów transakcji data deklaracji VAT-7 pokrywa się z datą wystawienia faktury. Tabelka z kwotami do rozliczenia VAT dostępna jest zarówno dla faktur sprzedaży jak i zakupu.

   

 • Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L.

  W programie Comarch ERP Optima w wersji 2013.2.1 zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji rocznych PIT-36 (wzór 18), PIT-36L (wzór 8) - na podstawie Rozporządzenia z 19 listopada 2012 r. opublikowanego w Dz.U. z 2012, poz. 1331, wraz z możliwością wysyłania tych deklaracji do systemu e-Deklaracje.

   

 • e-Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez podpisu kwalifikowanego

  Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możliwe jest w programie Comarch ERP Optima od wersji 2013.0.1. elektroniczne składanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz korekt deklaracji bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza