Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 18.09.2013r, poz. 1101) wprowadziło nowe wzory formularzy dla:

 

a) ZUS ZUA – Zgłoszenie do ubezpieczeń / Zgłoszenie zmiany danych osobowych osoby ubezpieczonej,

b) ZUS ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego,

c) ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /  Zgłoszenie zmiany danych,

d) ZUS ZIUA – Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej,

e) ZUS ZWUA – Wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

f) ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach,

g) ZUS RZA – Imienny raport miesięczny należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,

h) ZUS DRA – Deklaracja rozliczeniowa,

i) Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej,

j) Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,

k) ZUS ZSWA – Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

 

Powyższe rozporządzenie zawiera istotne zmiany w obowiązujących kodach tytułu ubezpieczenia oraz kodach świadczenia/przerwy których wykaz znajduje się w załączniku nr 18 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

 


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Ustawodawca przewidział jednak okres przejściowy:

  • Płatnicy składek posiadający dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych i przekazujący je w formie pisemnej, mogą posługiwać się nimi do wyczerpania zapasów (jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2013 roku).
  • Płatnicy składek przekazujący dokumenty za pomocą oprogramowania zawierającego dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych mogą się nim posługiwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

 

Rozporządzenie jest dostępne na stronie http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001101

 


 

System Comarch ERP Optima od wersji 2014.1.1. współpracuje z nową wersją programu Płatnik 9.01.001. Został dostosowany format eksportowanych deklaracji ZUS z systemu Comarch ERP Optima do wymogów programu Płatnik w zakresie:

  • kodów świadczeń/przerw wykazywanych na ZUS RSA - dodano nowe kody i uaktualniono opisy dla dotychczasowych kodów związanych z urlopami i zasiłkami wynikającymi z rodzicielstwa,
  • dodano nowe oraz zmodyfikowano istniejące kody tytułów ubezpieczenia,
  • dostosowano deklaracje ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe do wzorów obowiązujących od 1.11.2013r.,
  • deklaracja rozliczeniowa DRA z załącznikami domyślnie jest liczona w wersji 4 (format zgodny z programem Płatnik 9.01.001), ale pozostawiona została również możliwość naliczenia deklaracji DRA w wersji 3 (format zgodny z programem Płatnik 8.01.001). Wybór starszej wersji deklaracji jest dostępny w menu rozwijanym przy przycisku Plus  na liście deklaracji rozliczeniowych ZUS.

 


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów z dn. 9.09.2013r (Dz. U. z 18.09.2013r, poz. 1101).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza