Od 1 października 2016 roku obowiązują zmiany w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych do pracy za granicę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r., które realizuje Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z 28 października 2015 r.

W sytuacji, gdy podlegające ubezpieczeniom społecznym wynagrodzenie walutowe pracownika za pełny miesiąc po przeliczeniu na PLN jest równe lub niższe kwocie przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4055 PLN w 2016 roku), podstawa składek ZUS będzie wyliczona w wartości równej kwocie wynagrodzenia:

  • bez pomniejszenia o równowartość diet przysługujących z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju
  • bez dodatkowego jej podwyższania do kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

Jeśli podlegające ubezpieczeniom wynagrodzenie walutowe pracownika po przeliczeniu na PLN jest wyższe od przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, podstawa składek ZUS będzie liczona według dotychczasowych zasad. Zmiany w obliczeniach obowiązują dla wypłat liczonych od miesiąca października 2016 (deklaracja ZUS za październik 2016).

 

W związku z powyższymi zmianami w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR od wersji 2016.7.1 dodano funkcjonalność automatycznego wyliczania i kontroli podstawy składek ZUS dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2016.r, poz. 1381).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. sygn. akt SK 9/14 (Dz.U. z 2015 r., poz.1808).

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza