Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2016 roku

Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe wartości:

  • przeciętnego wynagrodzenia: 4019,08 zł 

oraz:

  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia I roku (4%): 160,76 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia II roku (5%): 200,95 zł
  •     minimalnego wynagrodzenia ucznia III roku (6%): 241,14 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 782).

 

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać:

  • w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników,
  • oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza