Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone rozszerza katalog deklaracji, które mogą być składane bez tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego o:

  • VAT-27(1),
  • VAT-UE(3),
  • VAT-UEK(3).

Deklaracje nieweryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu mogą składać wyłącznie podatnicy będący osobami fizycznymi.

Wystarczające będzie zatem, podczas wysyłki deklaracji, podanie danych autoryzacyjnych, bez konieczności wymogu weryfikacji certyfikatem.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 1545).

 

W programie Comarch ERP Optima od wersji 2016.0.1 została wprowadzona możliwość wysyłania, przez podatników będących osobami fizycznymi, deklaracji VAT 27(1), VAT-UE(3), VAT-UEK(3) przy użyciu podpisu niekwalifikowanego.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza