Accounts Payable

Elektroniczny obieg faktur

 

 

 

Comarch ECM Accounts Payable pozwala na przeprojektowanie, usprawnienie oraz automatyzację procesów przetwarzania dokumentów kosztowych.

 

 

Rejestracja dokumentów do elektronicznego repozytorium integruje wiele źródeł wejścia w połączeniu z automatyczną indeksacją opartą na uczących się silnikach OCR. Accounts Payable gwarantuje spadek pracochłonności związany z manualnym przetwarzaniem.

Wykorzystanie silnika procesów przyspiesza akceptację dokumentów oraz gromadzi dane wprowadzane na każdym etapie procesu. Dzięki temu pracownicy księgowości mogą skupić się wyłącznie na weryfikacji i uszczegółowieniu wprowadzonych dekretacji.

Comarch ECM Accounts Payable w szczególności pomaga zoptymalizować współdzielone centra usług księgowych w ramach grup kapitałowych o dużym wolumenie transakcji i integracjach z wieloma systemami ERP.

Korzyści

 • redukcja pracochłonności dzięki automatyzacji czynności manualnych 
 • obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentów papierowych i ich archiwizacją 
 • łatwy dostęp i szybkie wyszukiwanie dzięki elektronicznemu archiwum 
 • przyspieszenie procesowania dokumentów poprzez elektroniczny workflow 
 • weryfikacja danych i redukcja błędów dzięki systemowej logice i zastosowaniu walidacji 
 • obniżenie kosztów związanych z dodatkowymi licencjami systemu ERP

Accounts Payable - korzyści

Funkcjonalności

 • elektroniczne archiwum dla wszystkich dokumentów kosztowych
 • obsługa wielu źródeł wejścia dokumentów (fax, email, skan, upload)
 • rozpoznawanie tekstu i automatyczna indeksacja (OCR z silnikiem uczącym się)
 • elektroniczny workflow dokumentów
 • słowniki biznesowe
 • monitoring terminów i powiadomienia mailowe
 • integracja z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami firmy (ERP, EDI, Active Directory)

 

Accounts Payable - funkcjonalności

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz