Comarch EDI w Carrefour Polska

O firmie

Carrefour Polska należy do francuskiej sieci hipermarketów i supermarketów Grupy Carrefour, lidera dużej dystrybucji w Europie.
W Polsce pierwszy hipermarket Carrefour uruchomiony został w listopadzie 1997 r. w Łodzi. Dziś Carrefour ma w Polsce prawie
900 sklepów
, rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

Dlaczego EDI?

Wymiana informacji biznesowych i dokumentów w wersji papierowej między siecią handlową a jej dostawcami wiąże się z wysokimi kosztami procesowania ogromnych ilości informacji bizne-sowych oraz błędami wynikającymi m.in. z duże-go zaangażowania czynnika ludzkiego w proces obróbki dokumentów. Wobec tego, zastosowanie technologii EDI jest logiczną odpowiedzią na wyzwanie związane z poprawą komunikacji biznesowej sieci z dostawcami. Elektroniczna wymiana danych (EDI) to szybki, bezbłędny i przede wszystkim bezpieczny sposób przesyłania infor-macji między partnerami biznesowymi. W 2005 roku Carrefour Polska i Comarch rozpoczęli swoją współpracę projektem pilotażowym dotyczącym masowej komunikacji EDI.

Rozwiązanie

Oficjalny projekt wdrożeniowy rozpoczął się w 2007 roku. W pierwszej kolejności Carrefour wysyłał do swoich dostawców zamówienia elektroniczne. Kolejnym etapem projektu EDI było wdrożenie faktury elektron-icznej oraz korekty faktury. Dzięki wprowadzeniu tego typu dokumentu elektronicznego oraz korzystaniu przez dostawców z dodatkowego narzędzia służącego do bezpiecznego przechowywania e-faktur, zarówno Carrefour, jak i jego partnerzy mogli zrezygnować z wymiany dokumentów w wersji papierowej i w istotnym stopniu ograniczyć związane z tym koszty.W trakcie wdrażania faktur elektronicznych została również rozpoczęta wysyłka potwierdzeń dostaw oraz stanów magazynowych poprzez platformę Comarch B2B Network. Na chwilę obecną testowany jest kolejny typ - awizo dostawy.


Wdrożone rozwiązanie

Comarch B2B Network

Rozwiązanie zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw. W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego.

Wynik

Wspólne zaangażowanie podczas realizacji projektu zarówno Carrefour Polska, jak i Comarch zaowocowało liczbą ponad 1000 podłączonych dostawców do maja 2009 roku w zakresie wymiany zamówień i faktur elektronicznych. Około 700 z tych dostawców skorzystało z możliwości pełnej rezygnacji z faktur papierowych. Obecnie sieć wymienia tysiące dokumentów elektronicznych ze swoimi dostawcami. Oprócz „podstawowych” dokumentów elektronicznych, do których można zaliczyć zamówienie i fakturę, dostawcy mogą wymieniać z Carrefour w formie elektronicznej potwierdzenie dostawy i stan magazynowy.

Aby pobrać pełną wersję case study wypełnij poniższy formularz

* Informacje wymagane

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.