Elektroniczna wymiana i przechowywanie dokumentów Comarch EDI w Carrefour Polska

Carrefour Polska należy do francuskiej sieci hipermarketów i supermarketów Grupy Carrefour, lidera dużej dystrybucji w Europie. W Polsce pierwszy hipermarket Carrefour uruchomiony został w listopadzie 1997 r. w Łodzi. Dziś Carrefour ma w Polsce blisko 600 sklepów, rozmieszczonych na terytorium całego kraju.

Wdrożone rozwiązanie

Comarch EDI

Efektywna i bezpieczna wymiana danych w całym łańcuchu dostaw. 

Dowiedz się więcej

Elektroniczna wymiana i przechowywanie dokumentów Comarch EDI w Carrefour Polska

Dlaczego EDI?

Wymiana informacji biznesowych i dokumentów w wersji papierowej między siecią handlową a jej dostawcami wiąże się z wysokimi kosztami procesowania ogromnych ilości informacji biznesowych oraz błędami wynikającymi m.in. z dużego zaangażowania czynnika ludzkiego w proces obróbki dokumentów. Wobec tego, zastosowanie technologii EDI jest logiczną odpowiedzią na wyzwanie związane z poprawą komunikacji biznesowej sieci z dostawcami. Elektroniczna wymiana danych (EDI) to szybki, bezbłędny i przede wszystkim bezpieczny sposób przesyłania informacji między partnerami biznesowymi.

W 2005 roku Carrefour Polska i Comarch rozpoczęli swoją współpracę projektem pilotażowym dotyczącym masowej komunikacji EDI.

 

Rozwiązanie

Oficjalny projekt wdrożeniowy rozpoczął się w 2007 roku. W pierwszej kolejności Carrefour wysyłał do swoich dostawców zamówienia elektroniczne. Kolejnym etapem projektu EDI było wdrożenie faktury elektronicznej oraz korekty faktury. Dzięki wprowadzeniu tego typu dokumentu elektronicznego oraz korzystaniu przez dostawców z dodatkowego narzędzia służącego do bezpiecznego przechowywania e-faktur, np. z aplikacji Comarch EDI Archiwum, zarówno Carrefour, jak i jego partnerzy mogli zrezygnować z wymiany dokumentów w wersji papierowej i w istotnym stopniu ograniczyć związane z tym koszty.

W trakcie wdrażania faktur elektronicznych została również rozpoczęta wysyłka potwierdzeń dostaw oraz stanów magazynowych poprzez platformę Comarch EDI. Na chwilę obecną testowany jest kolejny typ - awizo dostawy. Na potrzeby Carrefour Polska zostały także stworzone dedykowane rozwiązania, mające na celu usprawnienie komunikacji i przetwarzania danych:

  • Comarch EDI Walidator - kontrola poprawności przesyłanych dokumentów; sprawdzanie sum, walut, dat itd.
  • Comarch EDI Dubel - eliminacja kilkakrotnie przesłanych faktur; usługa automatycznego powiadamiania o zaistniałych błędach w wysyłanych dokumentach.

Sieć Carrefour korzysta również z rozwiązania Comarch EDI Tracking, dostarczającego bieżącą informację o stanie przesyłanych dokumentów – czy zostały poprawnie przeprocesowane przez platformę, dostarczone oraz przeczytane przez partnerów.

Oprócz samego wdrożenia projektu EDI, firma Comarch brała udział w procesie przejęcia sieci Ahold przez Carrefour Polska (lipiec 2007). Comarch miał przyjemność współpracować z Carrefour Polska w zakresie połączenia oraz reorganizacji struktury dotychczas prowadzonych projektów EDI w obu sieciach.

Pobierz pełną wersję case study

* Informacje wymagane