Wymiana Danych

 

 

 

Comarch EDI zapewnia efektywną i bezpieczną wymianę danych w całym łańcuchu dostaw.

 

 

W ciągu kilku dni Twoja firma może rozpocząć komunikację elektroniczną ze wszystkimi partnerami niezależnie od ich zaawansowania technologicznego oraz obszaru geograficznego. 

Funkcjonalności

WEB-EDI

Intuicyjna aplikacja webowa zapewniająca wymianę danych z najmniejszymi partnerami. Wśród funkcjonalności należy wymienić: dostęp do czytelnej wersji dokumentu, szybkie tworzenie dokumentów powiązanych, wczytywanie z pliku, podgląd do bieżącego statusu dokumentu czy zapis do różnych formatów oraz wiele innych.

INTEGRACJA

Automatyczna komunikacja zapewniająca integrację z systemami wewnętrznymi Twojej firmy (m.in. ERP, F/K, WMS) – szeroki wybór protokołów komunikacyjnych (m.in. AS2, FTP/VPN, SFTP, WebService).

WALIDACJA DANYCH

Definiowanie dedykowanych reguł walidacyjnych zapewniających redukcję błędnych dokumentów. Najczęściej wykorzystywane dla faktur (m.in. sprawdzanie wartości netto/brutto, kwoty VAT).

TRANSLACJA

Translacja formatu dokumentu do formatów właściwych dla odbiorców oraz z formatów odbiorców do danego formatu Twojej firmy. Wsparcie dla wielu formatów (m.in. XML, EDIFACT, IDOC, TRADACOM, ODETTE, VDA) oraz pomoc w tworzeniu specyfikacji dokumentów.

ROUTING

Przesyłanie dokumentów do wielu podmiotów w celu przyspieszenia procesów. Przykładowo, zamówienia od partnerów mogą trafiać równolegle do operatorów logistycznych (bez określonych danych jak ceny).

RAPORTOWANIE

Gotowe raporty na podstawie danych wymienianych w dokumentach EDI. Przykładowo, porównanie liczby produktów zamówionych do zafakturowanych lub sprawdzanie czy kody EAN na fakturze występują w referencyjnym zamówieniu. Subskrypcja raportów na e-mail w dowolnym formacie.

TRACKING

Ergonomiczna aplikacja webowa pozwalająca na szybki podgląd do bieżących statusów procesowanych dokumentów. Pozwala na szybką reakcję w przypadku błędnych oraz zagubionych dokumentów.

Usługi

SERVICE DESK

Comarch EDI Service Desk oferuje wsparcie dla naszych Klientów w różnych językach dostępne w dni robocze w godzinach 7-20.

PODŁĄCZANIE PARTNERÓW

Realizacja procesu podłączeń partnerów biznesowych zgodnie z harmonogramem Klienta (m.in. kampanie informacyjne, webinary, newslettery).

PROJECT MANAGEMENT

Doświadczeni kierownicy projektów odpowiedzialni za koordynację prac oraz bieżące raportowanie w projekcie.

SZKOLENIA

Wsparcie w instalacji i obsłudze aplikacji z portfolio Comarch EDI.

Wymiana danych - korzyści

Korzyści

  • zastąpienie dokumentów papierowych ich elektronicznymi odpowiednikami
  • uruchomienie komunikacji z każdym partnerem biznesowym
  • optymalizacja procesów w całym łańcuchu dostaw
  • znacząca redukcja kosztów (m.in. koszty wydruku, pakowania, wysyłki)
  • ograniczenie pracy administracyjnej
  • wysoka jakość danych
  • poprawa relacji z partnerami
  • promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu 

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Do pobrania

Najnowsze whitepapery, ulotki

Pobierz Pobierz