Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Nowa ulga podatkowa dla firm obowiązuje od 1 stycznia 2016r. Pozwala przedsiębiorcom na odliczenie od podstawy podatku, kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo – rozwojową rozumianą jako badania przemysłowe i prace rozwojowe zorientowane na opracowanie nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących, budowę prototypów i linii pilotażowych.

Jakie koszty podlegają odliczeniu?

Koszty kwalifikowane, które podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania to:

  • należności wypłacane pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo – rozwojowej (wynagrodzenia, składki ZUS),
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo – rozwojową,
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową,
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo – badawczej,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej.

Wartość kosztów kwalifikowanych, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, zależy od rodzaju wydatku oraz wielkości podatnika.

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

Magdalena Trybus specjalista ds. finansowania

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub telefonicznie pod numerem: (12) 646 16 83

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza