Praca w magazynie

Magazyn to pomieszczenie  przystosowane do przechowywania, składowania i przemieszczania towarów, surowców, sprzętu itp. na wyodrębnionej przestrzeni. Chcąc usprawnić pracę na magazynie powstały systemy do zarządzania gospodarką magazynową.

 

Warehouse Management System (WMS) to kompleksowe rozwiązanie do koordynowania prac magazynowych. To wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. 

Wybrane funkcje Comarch WMS:

 • bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie,
 • kontrola przebiegu obrotu magazynowego,
 • sprawna lokalizacja każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki,
 • automatyzacja operacji, 
 • optymalizacja czasu pracy,
 • realizacja wieloetapowych procesów przyjęć, przesunięć i wydań,
 • obsługa wieloetapowego procesu multikompletacji towarów na magazynie,
 • realizacja w magazynie procesów typu cross-docking,
 • obsługa inwentaryzacji ciągłej,
 • realizacja inwentaryzacji zgłaszanej przez magazynierów,
 • kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Składowanie towarów w magazynie to niewątpliwie jedna z podstawowych funkcji magazynu. Proces składowania to zbiór wielu czynności począwszy od przyjęcia zasobów na magazynie, jego prawidłowe zatowarowanie w konkretnym miejscu, zgodnie z ustawionymi algorytmami do zarządzania. Towary powinny być umieszczane w usystematyzowany sposób w przestrzeni magazynu, który podzielony jest na mniejsze elementy składowania składające się na strukturę magazynową.

Przechowywane w magazynach towary lokowane są tak, aby można było łatwo je odnaleźć oraz aby zachować porządek przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni i pojemności magazynu.

Magazyn powinien być wyposażony w urządzenia do składowania materiałów - nośniki, różnego rodzaju regały, pojemniki, palety itp. oraz w odpowiedni sprzęt transportu wewnętrznego, np. wózki podnośnikowe itp.

 

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw - w procesie magazynowania i transportu.

 

Nośnik to najmniejsza jednostka logistyczna ewidencjonowana w programie magazynowym. Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem jest paleta. Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe umożliwiające optymalne składowanie. Nośniki mogą być znakowane poprzez wydruk etykiety, zawierającej jej symbol oraz np. stan asortymentowy na dany moment.

Kod kreskowy to graficzny zapis informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów (kresek), ustaloną według przyjętych reguł.  Ma na celu umożliwienie automatycznego wczytywania informacji. Wykorzystywany jest głównie do oznaczania towarów trafiających do sprzedaży hurtowej i detalicznej z wykorzystaniem kodu EAN.

 

Występują dwie wersje kodu EAN: podstawowa trzynastocyfrowa 
(EAN-13) i skrócona ośmiocyfrowa (EAN-8), która ułatwia umieszczanie kodu na małych opakowaniach.

 

Kod EAN-13 zawiera 13 cyfr:

 • nr kraju (pierwsze 3 cyfry),
 • nr producenta lub dystrybutora (następne 4-7 cyfr),
 • nr produktu (następne 2-5 cyfr),
 • cyfra kontrolna (ostatnia cyfra).

Kod EAN-8 zawiera 8 cyfr:

 • nr kraju,
 • nr producenta,
 • cyfra kontrolna.

Poznaj naszych klientów

 • "Comarch Mobile Serwis to niezwykle elastyczne oprogramowanie, które jest doskonale dopasowane do naszych potrzeb. Potrzebowaliśmy modułu, który z jednej strony byłby praktycznym narzędziem w rękach serwisantów, a z drugiej strony pozwolił na sprawną komunikację z centralą. Aplikacja Comarch spełnia wszystkie nasze wymogi.”
 • "Procesy magazynowe realizowane są obecnie w Comarch WMS, dzięki czemu na kolektor automatycznie trafiają informacje, jakie elementy i skąd należy pobrać."
 • "Reklamacji związanych z ilością, z błednym wydaniem towaru nie mamy w ogóle. Jedną z największych zalet Comarch WMS jest to, że system za pośrednictwem skanera prowadzi pracownika przez magazyn niejako za rękę, mówi mu i pokazuje co ma robić krok po kroku i eliminuje błedy."
 • "Cele postawione na początku wdrożenia zostały osiągnięte, a po kilkumiesięcnzej pracy z systemem rekomendujemy Comarch ERP AltumComarch Mobile oraz Comarch WMS."

  "Uważamy, że produkty firmy Comarch SA charakteryzuje wysoka jakość oraz wymagana funkcjonalność. Całe wdrożenie znacznie zoptymalizowało i przyspieszyło działanie naszej firmy."

 • "Długa i znakomita współpraca przyniosła owoce, z których obie strony mogą być dumne. Opanowanie podstawowych procesów naszej działalności pozwoliło na zmniejszenie strat, przyspiszenie czynności związanych z magazynowaniem towarów oraz realizacją zamówień."

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch


  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.  Przejdź do formularza