Praca w magazynie

Magazyn to pomieszczenie  przystosowane do przechowywania, składowania i przemieszczania towarów, surowców, sprzętu itp. na wyodrębnionej przestrzeni. Chcąc usprawnić pracę na magazynie powstały systemy do zarządzania gospodarką magazynową.

 

Warehouse Management System (WMS) to kompleksowe rozwiązanie do koordynowania prac magazynowych. To wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. 

Funkcje WMS:

 • bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie,
 • kontrola przebiegu obrotu magazynowego,
 • sprawna lokalizacja każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki,
 • automatyzacja operacji, 
 • optymalizacja czasu pracy,
 • kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, np. pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem.

Składowanie towarów w magazynie to niewątpliwie jedna z podstawowych funkcji magazynu. Proces składowania to zbiór wielu czynności począwszy od przyjęcia zasobów na magazynie, jego prawidłowe zatowarowanie w konkretnym miejscu, zgodnie z ustawionymi algorytmami do zarządzania. Towary powinny być umieszczane w usystematyzowany sposób w przestrzeni magazynu, który podzielony jest na mniejsze elementy składowania składające się na strukturę magazynową.

Przechowywane w magazynach towary lokowane są tak, aby można było łatwo je odnaleźć oraz aby zachować porządek przy maksymalnym wykorzystaniu powierzchni i pojemności magazynu.

Magazyn powinien być wyposażony w urządzenia do składowania materiałów - nośniki, różnego rodzaju regały, pojemniki, palety itp. oraz w odpowiedni sprzęt transportu wewnętrznego, np. wózki podnośnikowe itp.

 

Jednostka logistyczna powstaje poprzez połączenie (zgrupowanie) towaru w jednostkę manipulacyjną głównie przy użyciu palet, ale także skrzyń, pojemników, wózków i innych nośników towaru. Jednostka taka ułatwia operowanie w łańcuchu dostaw - w procesie magazynowania i transportu.

 

Nośnik to najmniejsza jednostka logistyczna ewidencjonowana w programie magazynowym. Najczęściej wykorzystywanym nośnikiem jest paleta. Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe umożliwiające optymalne składowanie. Nośniki mogą być znakowane poprzez wydruk etykiety, zawierającej jej symbol oraz np. stan asortymentowy na dany moment.

Kod kreskowy to graficzny zapis informacji poprzez kombinację ciemnych i jasnych elementów (kresek), ustaloną według przyjętych reguł.  Ma na celu umożliwienie automatycznego wczytywania informacji. Wykorzystywany jest głównie do oznaczania towarów trafiających do sprzedaży hurtowej i detalicznej z wykorzystaniem kodu EAN.

 

Występują dwie wersje kodu EAN: podstawowa trzynastocyfrowa 
(EAN-13) i skrócona ośmiocyfrowa (EAN-8), która ułatwia umieszczanie kodu na małych opakowaniach.

 

Kod EAN-13 zawiera 13 cyfr:

 • nr kraju (pierwsze 3 cyfry),
 • nr producenta lub dystrybutora (następne 4-7 cyfr),
 • nr produktu (następne 2-5 cyfr),
 • cyfra kontrolna (ostatnia cyfra).

Kod EAN-8 zawiera 8 cyfr:

 • nr kraju,
 • nr producenta,
 • cyfra kontrolna.

Poznaj naszych klientów

 • Najbardziej odczuwalne korzyści odnieśliśmy we wdrożeniu modułu Comarch WMS - Magazynu Wysokiego Składu.
  Wdrożenie tego systemu pozwoliło na zoptymalizowanie polityki magazynowej poprzez efektywne zarządzanie zasobami. Było to o tyle istotne, że w branży wyrobów medycznych ważne sa daty partii ich śledzenie i nadzorowanie.
 • Cele postawione na początku wdrożenia zostały osiągnięte, a po kilkumiesięcnzej pracy z systemem rekomendujemy Comarch ERP AltumComarch Mobile oraz Comarch WMS.

  Uważamy, że produkty firmy Comarch SA charakteryzuje wysoka jakość oraz wymagana funkcjonalność. Całe wdrożenie znacznie zoptymalizowało i przyspieszyło działanie naszej firmy.

 • Comarch Mobile - w elastyczny sposób możemy definiować listę towarów, które objęte są promocją, określać progi wartościowe lub ilościowe, w których dana promocja ma zastosowanie oraz wskazać gratisy, jakie nasz przedstawiciel może udzielić lub wydać Klientowi

 • Comarch Mobile sprawdza się w pracy przedstawiciela handlowego, który korzystając z intuicyjnego rozwiązania

 • Dzięki Comarch Mobile nasi przedstawiciele dysponują na terenie sklepu klienta pełnym dostępem do aktualnej oferty

 • Comarch Mobile - dostęp do aktualnej oferty i bieżących danych

  Skontaktuj się z ekspertem Comarch


  Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.  Przejdź do formularza