Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, w którym uwzględniono zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r.

Nowe przepisy wymagają szczegółowego wykazywania na świadectwie pracy uprawnień związanych z rodzicielstwem, tzn.:

  • urlopu ojcowskiego (wymiar i ilość części)
  • urlopu rodzicielskiego i wychowawczego (wymiar, ilość części i podstawa prawna udzielenia urlopu).

Na świadectwie pracy powinien być wykazany również okres w którym pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy (art. 186 § 1 pkt 2 kp).

 

Opis świadectwa zmienił się w punkcie doptyczącym wykorzystywania zwolnienia na dziecko zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy w wymiarze dni lub godzin.

W programie Comarch ERP OPTIMA oprócz zmiany w treści świadectwa na formularzu nieobecności pracownika dodano pole Imię i nazwisko dziecka umożliwiające odnotowanie informacji, na jakie dziecko była udzielona dana nieobecność. Edycja tego pola jest dostępna także na rozliczonych nieobecnościach. Dane wpisane w tym polu będą wykazane na świadectwie pracy.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 poz. 2292).

Nowy wzór świadectwa pracy w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR dostępny jest od wersji 2017.2.1.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza