Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują zmiany w Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczące wysokości wypłacanych kwot dla ubezpieczonych przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 31 wspomnianej ustawy, w przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, kwotę zasiłku netto podwyższa się do wysokości tego świadczenia. Podwyższenie podlega finansowaniu z budżetu państwa. W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie ustala się proporcjonalnie. Obecnie kwota świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000,00 zł (Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn.zm.).

W związku z powyższymi zmianami w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR od wersji 2016.2.1 dodano funkcjonalność automatycznego kontrolowania kwoty zasiłku macierzyńskiego poprzez generowanie składnika podwyższającego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2014 r. poz. 159, z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1220, 1268, 1735.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza