W dniu 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem.

Zmiany obejmują następujące elementy:

1) włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego - obecnie urlop związany z narodzinami dziecka składa się z podstawowego urlopu macierzyńskiego (20 tygodni), dodatkowego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni) oraz z urlopu rodzicielskiego (do 26 tygodni) - łącznie 52 tygodnie*. Po zmianach obowiązywać będą tylko dwa rodzaje urlopów: urlop macierzyński (podstawowy), którego wymiar pozostanie bez zmian oraz urlop rodzicielski, którego wymiar wynosić będzie do 32 tygodni*.

2) proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy rodzic łączy go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie przepisy pozwalają na korzystanie z urlopu macierzyńskiego dodatkowego lub rodzicielskiego w połączeniu z pracą w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu u dotychczasowego pracodawcy. Od nowego roku wymiar urlopu rodzicielskiego będzie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie łączenia korzystania z tego urlopu (lub jego części) z pracą.

3) liczba części, w jakich będzie można wykorzystywać urlop rodzicielski wzrośnie do czterech – z tym, że liczba części udzielonego w taki sposób urlopu rodzicielskiego będzie pomniejszała liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego, dodatkowo pomiędzy poszczególnymi częściami będą możliwe przerwy (obecnie wcześniejsze przerwanie urlopu rodzicielskiego jest równoznaczne z rezygnacją z pozostałej jego części),

4) wydłużenie terminu wykorzystania części urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat,

5) wydłużenie okresu wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia,

6) wprowadzenie możliwości opieki nad dzieckiem z przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem, a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą.

Zmiany w przepisach obejmują również m.in. wydłużenie terminów składania wniosków o urlop rodzicielski do 21 dni oraz możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego w dowolnie wybranym momencie.

Do osób, które w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań będą korzystać już z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego udzielonych wg aktualnie obowiązujących zasad, zastosowanie będzie miał tzw. „okres przejściowy”.

*) w przypadku urodzenia jednego dziecka


 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268)
Źródło dodatkowe: www.rodzicielski.gov.pl
 
W programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR od wersji 2016.0.1 w module Płace i Kadry oraz Płace i Kadry Plus dodano nową funkcjonalność: łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu. Zapraszamy do obejrzenia wideo szkolenia, które zawiera prezentację nowych możliwości programu - zobacz film

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza