Comarch Customer Relationship Management – Branch Office

Comarch Customer Relationship Management – Branch Office

Comarch Customer Relationship Management – Branch Office jest rozwiązaniem służącym do kompleksowej obsługi klientów banków w oddziałach. System wspiera zarówno procesy front-office, jak i back-office.

 

CRM system dla banku

 • Odbiorca
 • Funkcjonalności
 • Plany

Comarch Customer Relationship Management – Branch Office przeznaczony jest dla banków i pozostałych instytucji finansowych. Jego końcowymi użytkownikami są pracownicy oddziałów bankowych oraz kadra zarządzająca.

 

CRM bankowość

  Comarch Customer Relationship Management – Branch Office jest narzędziem, które automatyzuje i wspomaga procesy zachodzące pomiędzy klientem a bankiem na podstawie zgromadzonej wiedzy. Szczegółowa analiza danych dotyczących każdego klienta pozwala na pełne spersonalizowanie oferty sprzedażowej i marketingowej.

  Rozwiązanie umożliwia przechowywanie i analizowanie danych o klientach, w tym także danych pobranych z mediów społecznościowych, dzięki czemu oferta przedstawiana klientowi jest w pełni dopasowana do jego potrzeb. Doradcy mają wgląd we wszystkie niezbędne informacje o kliencie (m.in. produkty, które posiada, saldo rachunku) oraz dostęp do całej gamy informacji wspierających sprzedaż.

   

  Nagrodzony CRM dla banku

  Z poziomu systemu Comarch Customer Relationship Management – Branch Office możliwe jest zarządzanie kanałami komunikacji z klientem oraz kanałami dostępu do usług bankowych.

  Możliwość zdefiniowania w systemie zadań dla doradców pozwala na określenie i uporządkowanie ich codziennych obowiązków, co wpływa bezpośrednio na efektywność wykonywanej pracy. Szczególne znaczenie dla banku ma definiowanie zadań sprzedażowych, dzięki którym doradcy efektywniej realizują plany oraz strategię sprzedażową banku.

  Rozwiązanie pozwala też na definiowanie, tworzenie i zarządzanie portfelami klientów. Dzięki możliwości przypisania klientowi opiekuna budowane są trwalsze relacje pomiędzy klientem a doradcą, co wpływa na zwiększenie poziomu lojalności klienta wobec banku. Zaletą jest też możliwość wglądu w powiadomienia dotyczące przypisanych klientów, co pozwala na bieżące monitorowanie ich aktywności i wpływa na wzrost sprzedaży (np. powiadomienie o zbliżającym się terminie zakończenia lokaty, o dużym wpływie na konto klienta itp.).

  Udostępnienie w jednym widoku, w formie dashboardu najważniejszych narzędzi przeznaczonych dla pracownika na danym stanowisku ułatwia pracę i wpływa na wzrost jej efektywności. Dashboard doradcy zawiera najistotniejsze informacje i funkcje niezbędne w jego codziennej pracy w oddziale, zaś dashboard menadżera te, przeznaczone do monitorowania i kontroli pracy podległych pracowników.

  Dzięki możliwości obsługi operacji bezgotówkowych i gotówkowych oraz procesów kasowych doradca pracuje w jednym kompleksowym systemie, bez konieczności logowania się do wielu aplikacji. Rozwiązanie udostępnia również moduł sprzedażowy umożliwiający definiowanie, zarządzanie i sprzedaż produktów bankowych.

  Planowanie i monitorowanie sprzedaży ma na celu zwiększenie jej efektywności. Możliwe jest tworzenie planów sprzedażowych z poziomu centrali i rozdzielanie ich wedle struktury organizacyjnej na regiony, oddziały, doradców itp. Aplikacja automatycznie analizuje i prezentuje wyniki sprzedażowe, co pozwala kadrze zarządzającej monitorować postępy doradców w realizacji planów sprzedażowych i wpływać na ich efektywność.

  Ponadto możliwość przeprowadzania konkursów sprzedażowych oraz wdrażania elementów grywalizacji pozwala lepiej motywować pracowników i zwiększyć ich efektywność. Rankingi doradców dostępne w aplikacji umożliwiają kadrze zarządzającej kontrolowanie aktywności pracowników.

   Comarch Customer Relationship Management – Branch Office jest rozwiązaniem na bieżąco udoskonalanym i rozwijanym zgodnie z koncepcją Omnichannel. Obecnie tworzona jest nowa wersja aplikacji wyposażona w jeszcze bardziej funkcjonalne interfejsy.

    Przewaga konkurencyjna

    Comarch Customer Relationship Management – Branch Office zapewnia automatyzację procesów obsługowych i możliwość uzyskiwania inteligentnych podpowiedzi sprzedażowych dla doradców. Jest rozwiązaniem kompleksowym, które pozwala na pełną obsługę klienta w jednym systemie, bez konieczności logowania się do wielu aplikacji.

    Rozwiązanie umożliwia raportowanie wyników sprzedażowych w czasie rzeczywistym i przedstawia poziom realizacji planów sprzedażowych na dedykowanym pulpicie. Dzięki temu użytkownik może monitorować na bieżąco wyniki sprzedażowe pracowników banku.

    Aplikacja została stworzona z myślą o branży finansowej, jest więc w pełni dostosowana do potrzeb tego rynku. Wyróżnia się intuicyjną nawigacją i łatwością obsługi, co znacząco przyspiesza zapoznanie się pracowników banku z jej funkcjami, a co za tym idzie redukuje koszty szkoleń.

    O przewadze rozwiązania decyduje także możliwość definiowania limitów transakcji oraz związanych z nimi ostrzeżeń, co pozwala minimalizować możliwość popełnienia błędu przez pracownika banku. Aplikacja łatwo integruje się z innymi systemami bankowymi przez Enterprise Service Bus, która umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług bankowego systemu informatycznego.

    Skontaktuj się z ekspertem Comarch

    Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa produktów i usług skierowanych do branży finansowej.