Krakowskie Biuro Rachunkowe PROXIMUS wdrożyło Comarch OPT!MA. Implementację programu przeprowadził Złoty Partner Comarch – firma CDN Partner w Krakowie sp. z o.o., która na bazie Comarch OPT!MA przygotowała szereg dodatkowych rozwiązań. Inwestycja współfinansowana była ze środków unijnych.

Intensywny rozwój Biura Rachunkowego PROXIMUS oraz chęć podniesienia konkurencyjności, skłoniły firmę do poszukiwań rozwiązań, które umożliwiłyby zarówno lepsze zarządzanie biurem rachunkowych, jak i szybką i profesjonalną obsługę klienta, a także otwarcie nowych kanałów pozyskiwania kontrahentów i świadczenia im usług przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

– Szukaliśmy rozwiązań, które urealniłyby nasze pomysły. Jednym z nich była możliwość automatycznego zaczytania danych z zeskanowanych dokumentów (głównie faktur kosztowych) bezpośrednio do systemu księgowego. Takim rozwiązaniem jest program Comarch OPT!MA wraz z zintegrowanymi aplikacjami : SEIF i Invoice. Ponadto zainstalowaliśmy aplikację e-RID, która umożliwia automatyczne generowanie raportów z kilku baz, bez potrzeby uruchamiania systemu Comarch OPT!MA – mówi Urszula Obarzanek, właścicielka Biura Rachunkowego PROXIMUS.

Biuro korzysta również z wymiany danych pomiędzy Comarch OPT!MA a innymi systemami fakturującymi. CDN Partner w Krakowie sp. z o.o. opracował projekt integracji systemu, umożliwiający import dużej ilości faktur sprzedaży oraz faktur zakupu do Comarch OPT!MA.

– Proces wdrożenia Comarch OPT!MA oraz aplikacji SEIF i e-RID przebiegł płynnie. Już teraz widzimy szereg korzyści. Comarch OPT!MA usprawnił pracę w biurze rachunkowym i pozwolił w znacznej mierze ją zautomatyzować. Skrócił się także czas wprowadzenia danych z dokumentów papierowych i przygotowania raportów – podkreśla Urszula Obarzanek.

Istniejące od 2002 roku Biuro Rachunkowe PROXIMUS oferuje kompleksową obsługę księgową wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg handlowych. Klientami PROXIMUS są również małe firmy, które prowadzą ewidencje w formie książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu.

CDN Partner w Krakowie sp. z o.o. oferuje pełen pakiet rozwiązań Comarch oraz świadczy szeroki zakres usług związanych z optymalizacją procesów biznesowych za pomocą narzędzi informatycznych.