Comarch IoT MES

Kompleksowa kontrola produkcji z wykorzystaniem systemu Comarch IoT MES

Czym jest Manufacturing Execution System (MES)?

MES (Manufacturing Execution System) to system zarządzania produkcją, czyli oprogramowanie używane do wspomagania i monitorowania procesów produkcyjnych. Kluczowe dane produkcyjne zbierane są w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z maszyn i stanowisk produkcyjnych. Następnie są analizowane i wyświetlane w czytelny dla użytkownika sposób.

Wszystkie informacje, w tym wskaźniki OEE czy inne KPI mogą być prezentowane na ekranie operatora, zbiorczych ekranach Andon lub przekazywane do systemów klasy ERP oraz BI.

Dzięki systemom MES kierownicy i dyrektorzy mogą na bieżąco monitorować produkcję oraz podejmować decyzje operacyjne i biznesowe na podstawie generowanych raportów efektywności produkcji, co przekłada się na jej optymalizację i ogólny wzrost wydajności.

Czym jest Manufacturing Execution System?

Najistotniejsze funkcje Systemu MES odpowiadające na główne potrzeby firm produkcyjnych:

 • Eliminacja dokumentacji papierowej
 • Integracja danych – połączenie systemów ERP i MES
 • Monitorowanie czasu pracy maszyn i pracowników
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych
 • Eliminacja błędów i obróbki ręcznie wprowadzanych danych
 • Cyfryzacja procesów produkcyjnych
 • Dostęp do wyników produkcji w czasie rzeczywistym
 • Usprawnienia procesu planowania i zbierania danych
 • Poprawa efektywności i jakości procesów produkcyjnych
 • Generowanie raportów zbiorczych
 • Monitorowania przestojów i mikro-przestojów
 • Zdalny dostęp i możliwości zarządzania zleceniami online

Najistotniejsze funkcje Systemu MES

Zarządzaj produkcją efektywniej - wybierz Comarch IoT MES

W systemie Comarch IoT MES wykorzystujemy kilkudziesięcioletnie doświadczenie Comarch w zakresie produkcji oprogramowania, a także kilkunastoletnie doświadczenie w obszarach planowania i realizacji produkcji przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii powiązanych z Internetem Rzeczy.

Nasze rozwiązanie wpisuje się w ideę Przemysłu 5.0. i jest dedykowane firmom przemysłowym z produkcją dyskretną, gniazdową i ciągłą.

Zarządzaj produkcją efektywniej

Dlaczego klienci wybierają Comarch IoT MES?

 • Nowoczesny i prosty w obsłudze interfejs oprogramowania
 • Elastyczność systemu, który rozwija się wraz z produkcją
 • Łatwość integracji danych oraz przenoszenia ich między systemami
 • Możliwość szybkiej identyfikacji i rozwiązywania problemów produkcyjnych tj. eliminacja marnotrawstwa i zwalczanie wąskich gardeł
 • Gwarancja poprawy jakości i wydajności produkcji w krótkim czasie
 • Moduły systemu są rozwijane zgodnie ze standardami ISA-95 oraz ISO 22400

Najczęstsze wyzwania na które odpowiada Comarch IoT MES

Kluczowe branże do których kierowany jest
Comarch IoT MES

Mechaniczna

Tworzyw Sztucznych

Drzewna

Automotive Tier 1&2

FMCG

F&B

White Goods

Jeżeli prowadzisz biznes z innej branży skontaktuj się z nami,
pomożemy również w rozwoju Twojej firmy.

Korzyści z wdrożenia

Kluczowe elementy systemu Comarch IoT MES

UNS 

Unified Namespace, czyli jedno źródło informacji zgodne ze standardem ISA-95, zawierające wszystkie dane o strukturze i aktualnym stanie całego przedsiębiorstwa. System stworzony jest w oparciu o nowoczesną architekturę rozproszoną, umożliwiającą rozwiązywanie problemów związanych z tradycyjną architekturą danych przemysłowych.

Zamiast umieszczać dane w silosach w obrębie i pomiędzy warstwami stosu technologicznego, są one umieszczone w sposób ujednolicony, dzięki czemu wszystkie systemy przedsiębiorstwa mają jedną scentralizowaną lokalizację z której mogą uzyskać dane potrzebne do realizacji swoich celów, przy zachowaniu najwyższych możliwych w danej infrastrukturze szybkości dostępu do tych danych.

Infografika UNS

Tablice Andon

Kluczowe dane produkcyjne mogą zostać wyświetlone na tablicach Andon w czasie rzeczywistym. Dane zapisywane są również w bazie danych, aby wyciągać wnioski i stale udoskonalać proces produkcyjny.

Tablica Andon zrzut ekranu

Supervisor

Supervisor to element systemu informatycznego, pozwalający na nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego lub produkcyjnego dla wielu maszyn / linii produkcyjnych jednocześnie.

Pozwala on w prosty sposób monitorować dokładnie to, co aktualnie dzieje się w całej hali produkcyjnej: status i wykonanie zleceń, przestoje czy wskaźniki produkcyjne, awarie, jakość, itp. To również centrum zarządzania całym systemem: użytkownikami, dostępami, powiadomieniami i ustawieniami.

Aplikacja Comarch IoT MES w panelu operatora

Aplikacja stanowiąca kluczowy element rozwiązań Comarch dla Przemysłu 5.0. To dzięki niej możliwe jest gromadzenie i przetwarzanie danych zebranych bezpośrednio z procesów produkcyjnych. 

W efekcie pozyskane informacje pozwalają na kontrolę produkcji (dane NOK i OK) w czasie rzeczywistym. Na ich podstawie możliwe jest określenie wartości OEE. Aplikacja Comarch IoT MES dostępna jest w wersji desktopowej oraz mobilnej na tablety, w kilku wersjach językowych, m.in. w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

IoT

Dzięki technologii IoT Comarch MES może zostać podłączony do dowolnej maszyny / linii produkcyjnej (również tej starszej – dzięki możliwościom ich modernizacji (retrofittingu) za pomocą nowoczesnej sensoryki, czy dodatkowego oprzyrządowania).

Dzięki temu dane produkcyjne zbierane są w sposób automatyczny i w czasie rzeczywistym. Takie podejście eliminuje błąd ludzki i usprawnia pracę. Wspieramy standardowe protokoły przemysłowe i sposoby podłączenia od maszyn jak MQTT, OPC UA, sygnały IO i inne.

Infografika MES

Poznaj najważniejsze funkcjonalności aplikacji Comarch IoT MES:

Panel produkcyjny dla operatora

Ekran dotykowy wspomagający pracę operatora. Wyświetla niezbędne informacje o realizowanych zleceniach produkcyjnych i operacjach, w tym bieżący wskaźnik OEE. Umożliwia deklarowanie przestojów oraz raportowanie o bieżącej realizacji produkcji czy przeprowadzanej kontroli jakości. Dane mogą być wprowadzane za pomocą ekranu dotykowego, podłączonej klawiatury lub skanera kodów.

Pomiar OEE

Wskaźnik OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness – całkowita efektywność wyposażenia) jest jednym z najważniejszych współczynników do mierzenia wydajności w produkcji. OEE to iloczyn trzech wskaźników: dostępności, jakości oraz wydajności produkcji. Analiza wskaźnika OEE pozwala na wykrycie, tzw. „wąskich gardeł” ograniczających całkowitą sprawność maszyn / linii produkcyjnych. Wskazuje również gdzie w obrębie produkcji powstają straty.

Oblicz OEE, zdefiniuj i śledź inne wskaźniki, zwiększając wydajność swojej produkcji!

Zarządzanie użytkownikami

Logowanie do aplikacji odbywa się za pomocą loginu i hasła lub karty dostępu. Dostęp do poszczególnych maszyn ograniczony jest przez system uprawnień, który automatycznie weryfikuje i sprawdza, czy operator maszyny posiada odpowiednie autoryzacje i przeszkolenie wymagane do pracy na danym stanowisku.

Zlecenia produkcyjne

Dzięki cyfrowej wymianie danych, operator może wybrać zlecenie produkcyjne na panelu aplikacji MES – przygotowane i zaplanowane specjalnie dla niego. Przed rozpoczęciem pracy możliwe jest szczegółowe sprawdzenie informacji dotyczących danego zlecenia, takich jak ilość sztuk do wykonania czy czas operacji.

Zdecydować można także czy rozpocząć przezbrojenie lub przejść bezpośrednio do produkcji. Operator wybiera samodzielnie operację do realizacji, spośród wszystkich przypisanych do aktualnego stanowiska. Kolejność operacji może być uprzednio zaplanowana w zewnętrznych systemach APS i odpowiednio podpowiadana użytkownikowi.

Komunikacja z maszynami

System pozwala na trwałe połączenie z maszynami w celu odczytywania aktualnie udostępnianych sygnałów (takich jak m.in. stan i czas pracy), pojawiających się alarmów czy informacji o ilości wyprodukowanych sztuk. W efekcie otrzymujemy wiarygodne dane o statusie i realizacji zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym.

Kontrola materiałów produkcyjnych

Integracja z systemem ERP pozwala na stałe śledzenie i kontrolę zużytych materiałów. Deklaracja ilości wyprodukowanych wyrobów odbywa się automatycznie (na podstawie sygnału z maszyny) lub ręcznie, za pomocą panelu produkcyjnego.

Pracownik może wyświetlić listę materiałów (BOM) przypisaną do aktualnie wykonywanej operacji i zadeklarować zużycie poszczególnych materiałów oraz wyrobów niezgodnych. Pozwala to monitorować ilość i jakość zużytego materiału.

Kontrola jakości

Plany kontroli jakości pozwalają na bieżące monitorowanie jakości produktów, eliminując produkty niezgodne, co znacznie obniża koszty produkcji. Integracja MES z systemami QMS i digitalizacja planów kontroli, pozwalają na unikanie tworzenia stosów dokumentacji papierowej, prowadząc operatora w prosty sposób  przez czynności kontrolne i pomiarowe.

Operator wciska przycisk powodujący automatyczne wczytanie pomiaru z urządzenia, które ten pomiar wykonało, bez konieczności wykonywania całej czynności manualnie.

Monitorowanie przestojów

Przestój maszyny może być rejestrowany automatycznie (na podstawie sygnału z maszyny) lub ręcznie przez interakcje operatora z systemem.

Operator może wybrać przyczynę przestoju wybierając pomiędzy planowaną lub nieplanowaną przerwą oraz podając jej powód. Zakończenie przestoju może być również raportowane automatycznie lub ręcznie, a cała historia zdarzeń przechowywana jest w bazie danych.

Utrzymanie ruchu

Moduł utrzymania ruchu pozwala przypisać do każdej maszyny okresowe czynności serwisowe, określając ich przedział czasowy i odpowiednio licząc niezbędne na ich wykonanie roboczogodziny.

Informacja o aktualnym stanie jest dostępna w panelu produkcyjnym oraz w części biurowej systemu. O konieczności wykonania czynności serwisowych przypominają pracownikom powiadomienia.

Instrukcje stanowiskowe

Operator może w dowolnym momencie wyświetlić rysunki techniczne, pliki instrukcji załączone do wybranego stanowiska pracy lub operacji, dokumentację techniczną oraz inne załączniki przeznaczone dla pracowników w panelu aplikacji.

Pobierz White Paper

Efektywna cyfryzacja oparta na danych

Pobierz darmowy White Paper opisujący kompleksowo wyzwania branży produkcyjnej w epoce cyfryzacji oraz rolę systemów klasy MES w optymalizacja produkcji. 

Z materiału dowiesz się w jaki sposób systemy MES pomagają wykorzystywać pełen potencjał produkcyjny przedsiębiorstw i dlaczego warto w nie zainwestować.

Pobierz

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza