Data Warehouse Manager, to element platformy Comarch Business Intelligence, który integruje źródła danych, nadzoruje oraz pozwala administrować szeroko pojętymi procesami zasilania hurtowni danych.

W jego skład wchodzą moduły zależne od specyfiki realizowanego projektu, różnorodności źródeł oraz potrzeb analitycznych. 

Do istonych nowości w wersji DWM 5.0 należą:

 • Możliwość tworzenia równoległych paczek zasilania dla procesu ETL
 • Wprowadzanie zewnętrznych parametrów do paczki, którym możemy nadawać nazwy własne
 • Obsługa separatorów kolumn w pliku
 • Automatyczna obsługa różnych znaczników końca linii
 • Wyszukiwanie pasujących do tablelinka plików na podstawie regular expression
 • Opcjonalne usuwanie zaczytanych plików
 • Dodanie komponentu Advanced Lookup
 • Przebudowa mechanizmów sprawdzania poprawności plików
 • Przeniesienie DWMa na .Net 4.0
 • Konfiguracja dla SQL Server 2012
 • Wydłużenie prefiksu pól (do 20 znaków)
 • Zapis do pliku wyniku z okna Import Result do postaci plik XML
 • Sortowanie źródeł przy tworzeniu tablelinka
 • Domyślny opis dla pól relacji, nadawana jest unikalna nazwa oraz informacja odnośnika do wymiaru
 • Reverse analysis – wskazanie jakie pola źródłowe zasilają poszczególne kolumny w tabeli
 • Impact analysis – wskazanie z jakie kolumny hurtowni są zasilane z poszczególnych źródeł plikowych
 • Możliwość zaczytywania danych z pliku bez nagłówków kolumn
 • Nowe ograniczenia i prawa dla użytkowników DWMa, w zależności od rodzaju użytkownika przysługują mu różne prawa dotyczące zarządzania hurtownią danych.
 • Dodany nowy komponent Dynamic Cost Allocation
 • Wyszukiwanie na drzewie słów kluczowych
 • Możliwość ustawienia opcji blokującej dalsze działanie ETL w przypadku napotkania błędu
 • Wielkość liter nazw kolumn w tabeli i pliku nie ma znaczenia
 • Zmiana domyślnego trybu tworzenia kopi zapasowej baz tworzonych przez DWMa