Comarch ERP Optima z obsługą tarczy antykryzysowej

System Comarch ERP został rozbudowany o funkcjonalności pozwalające na obsługą przepisów, które wprowadziła specustawa o tarczy antykryzysowej. Wprowadzone zmiany pomogą przedsiębiorcom obsłużyć procesy księgowo-kadrowe związane m.in. z rozłożeniem na raty lub zwolnieniem z obowiązku płacenia składek ZUS, naliczaniem zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8, odnotowaniem pracy wykonywanej przez zatrudnionych w trybie zdalnym czy też nieobecności pracowników, przebywających na kwarantannie.

Wszystkie nowe funkcjonalności są dostępne zarówno w stacjonarnych wersjach Comarch ERP Optima, jak i w wersji chmurowej. Udostępniane są użytkownikom bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Zmiany związane z obsługą zapisów ustawy antykryzysowej w systemie Comarch ERP Optima oraz najważniejsze założenia pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców zostały zaprezentowane podczas webinaru przez pracowników Comarch oraz doradców podatków firmy Taxpoint.

Zapis wideo ze szkolenia znajduje się na stronie:

https://webinary.comarch.pl/tarcza-antykryzysowa-i-inne-zmiany-w-przepisach/

Rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym

W ramach tarczy antykryzysowej ustawodawca zapewnił przedsiębiorcom wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania składek, odroczenia terminu ich płacenia lub też rozłożenia na raty. Wszystkie te formy rozliczenia w ramach pomocy rządowej należy odnotować w systemie księgowym. W systemie Comarch ERP Optima jest możliwość podziału płatności z tytułu składek ZUS w przypadku rozłożenia jej na raty, zmiany terminu płatności oraz ustawienia całkowitego lub częściowego zwolnienia.

Dodatkowo uchwalona przez sejm ustawa antykryzysowa odracza termin zapłaty pobranych zaliczek na podatek od pracowniczych pensji pracowników. Według nowych przepisów przedsiębiorcy będą mieli czas na odprowadzenie zaliczki podatku za marzec i kwiecień składek do 1 czerwca tego roku. 

- Odroczenie dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także od przychodów z umów cywilnoprawnych. Przesunięcia terminów wpłaty do urzędu skarbowego należy koniecznie odnotować w programie księgowym – zaznacza Tomasz Homel, dyrektor departamentu systemów dla małych i średnich przedsiębiorstw w Comarch.  

Kwarantanna, praca zdalna, zasiłek opiekuńczy

Epidemia koronawirusa w Polsce wiąże się ze zjawiskiem masowych nieobecności pracowników w miejscach pracy. Część z nich spowodowana jest obowiązkiem odbycia kwarantanny domowej przez osoby, które wracały z zagranicy lub miały bliski kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem. Pracownikowi, który jest objęty kwarantanną przysługują takie same świadczenia jak w przypadku choroby. W programie Comarch ERP Optima pracownikowi przebywającemu na kwarantannie należy odnotować nieobecność Zwolnienie chorobowe. W wypłacie, w zależności od ilości dni wcześniejszych nieobecności chorobowych w roku, zostanie naliczone wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy.

- Kolejnym uprawnieniem wynikającym z tarczy antykryzysowej jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on pracownikom, którzy są rodzicami lub opiekunami dzieci do lat 8 oraz dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Nieobecność pracowników należy wprowadzić do systemu jako dodatkowy urlop opiekuńczy, z tytułu którego w wypłacie zostanie naliczony zasiłek opiekuńczy – tłumaczy Tomasz Homel.

Kolejną formą nieobecności pracowników w jednostce organizacyjnej jest praca w trybie zdalnym. Wówczas pracownicy wykonują swoje obowiązki, ale przebywają poza miejscem pracy. Taką formę wykonywania obowiązków służbowych również należy zaznaczyć w systemie księgowo-kadrowym.

Wynagrodzenie w czasie przestoju

Dzięki regulacjom zawartym w specustawie pracodawca ma możliwość obniżenia wynagrodzenia pracownikom w okresie przestoju ekonomicznego spowodowanego wystąpieniem COVID-19. Wynagrodzenie może zostać zmniejszone do 50%, przy czym należy pamiętać, że nie może ono być niższe niż płaca minimalna odpowiednia dla wymiaru etatu pracownika. W najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima za pomocą strefy ‘Czas przestoju płatny 50%’ można odnotować przestój, za czas którego zostanie naliczone wynagrodzenie w wysokości 50% dotychczasowej stawki pracownika.

Pracodawca w związku z następstwami COVID-19 może także obniżyć o 20% wymiar etatu pracownikom i wynagrodzenie. W module kadrowo-płacowym Comarch ERP Optima taką operację można wykonać seryjnie dla grupy pracowników.

Pełny wykaz zmian i nowości w systemie Comarch ERP Optima znajduje się na stronie: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/tarcza-antykryzysowa/.

System Comarch ERP Optima jest dedykowany dla małych i średnich firm z różnych sektorów gospodarki. Jest też najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców podatkowych, dzięki wbudowanym rozwiązaniom. Z oprogramowania Comarch Optima korzysta już blisko 90 tys. użytkowników.

Testuj za darmo we wersji stacjonarnej lub chmurowej>>