System do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP został wybrany przez trzy sklepy należące do grupy Printemps w ramach projektu przebudowy i ujednolicania systemów informatycznych firmy. Sklepy w Tours, Caen i w Breście zdecydowały się nawiązać współpracę z Comarch zachęcone możliwościami oferowanymi przez system Comarch ERP oraz wysoką jakością usług świadczonych przez Comarch. Podpisanie nowej umowy świadczy o rosnącym zainteresowaniu rozwiązaniami Comarch ERP, szczególnie w sektorze handlu detalicznego.

Printemps to sieć dużych galerii handlowych usytuowanych w centrach miast, która zajmuje się dystrybucją produktów wiodących marek ze świata mody, artykułów luksusowych i kosmetyków. Grupa jest również liderem na rynku firm oferujących listy z prezentami ślubnymi. Sieć posiada 21 sklepów na terenie całej Francji, z których najbardziej znany jest ten położony przy bulwarze Haussmann w Paryżu.

Od początków swojej działalności grupa Printemps rozwija się dynamicznie i w związku z rosnącą sprzedażą i poszerzaniem zakresu działalności część sklepów grupy zdecydowała się na usprawnienie swoich systemów informatycznych. Do współpracy ze sklepami Printemps w Tours, Caen i w Breście spośród największych francuskich producentów oprogramowania klasy ERP wybrano Comarch. Z funkcjonalności oferowanych przez rozwiązanie Comarch ERP będzie korzystać ogółem 50 użytkowników. Trzy sklepy wyposażone są w ponad 50 kas i pracuje w nich 375 osób przeszkolonych w zakresie ich obsługi. 

– Dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości rynku sprzedaży detalicznej Comarch mógł odpowiedzieć na potrzeby sklepów Printemps w zakresie automatyzacji i planowania. Zintegrowane raportowanie, budżetowanie i możliwość śledzenia stanów magazynowych od zakupu po sprzedaż były głównymi atutami decydującymi o wyborze rozwiązania Comarch ERP – mówi Pierre-Yves D’Huysser, szef projektu w Comarch.

Pomysł na usprawnienie systemu informatycznego zrodził się w Printemps w Tours, ale działania i rozwiązania proponowane przez Comarch szybko przekonały sklepy w Caen i w Breście do wzięcia udziału w projekcie. W rezultacie zidentyfikowano wiele obszarów wymagających optymalizacji procesów.

Niejednolity system informatyczny wykorzystywany dotychczas przez te sklepy składał się z różnych programów, które wymagały wykonywania uciążliwych operacji i spowalniały obróbkę danych. Konieczne było realizowanie licznych, powtarzających się i mało zoptymalizowanych czynności, na przykład codziennej weryfikacji kas za pomocą arkuszy Excel czy wielokrotnego, uciążliwego, ręcznego wprowadzania danych w ramach zarządzania działalnością sprzedażową. Również inwentaryzacje mogły być realizowane dotychczas tylko częściowo, zarządzanie gospodarką magazynową nie było zautomatyzowane (brakowało ilościowego i jakościowego zestawienia aktualnych stanów magazynowych), a różne budżety zakupowe nie były dostosowane do zaopatrzenia w zależności od uzyskanej wysokości obrotów.

W celu rozwiązania tych różnych problemów i zoptymalizowania procesów biznesowych sklepów grupy Printemps Comarch zrealizował projekt, w skład którego weszły: zarządzanie gospodarką handlowo-magazynową, regulowanie płatności, księgowość oraz finanse.

Ponadto, moduł Business Intelligence zintegrowany bezpośrednio z Comarch ERP umożliwi generowanie raportów dotyczących działalności sklepów Printemps. Oprócz raportów generowanych w czasie rzeczywistym na podstawie danych pochodzących z programu do obsługi kas sklepy będą mogły korzystać z raportów krzyżowych związanych z różnymi procesami wynikającymi z prowadzonej działalności (m.in. zakupy, budżety, sprzedane ilości, zmiany stanów magazynowych itd.) oraz z automatycznych raportów tworzonych każdej nocy.

Dodatkowo, silnik Workflow oferowany przez rozwiązanie Comarch ERP pozwoli grupie Printemps na korzystanie z różnych optymalizacji ich procesów biznesowych i to na różnym etapie działalności sklepów. Przewidziana jest implementacja kompletnego obiegu zatwierdzania. Procesy Workflow pozwolą kontrolować przebieg każdego etapu tego procesu, istotnego dla dobrego funkcjonowania systemu informatycznego oraz trzech sklepów Printemps.